Dogodki v Zavodu Antona Martina Slomška

Zavod Antona Martina Slomška Zavod Antona Martina Slomška

V Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru se bodo v novembru zvrstili naslednji dogodki:

Gost Stane Granda

V ponedeljek, 19. novembra 2012, ob 11.00, je potekalo srečanje z zgodovinarjem Stanetom Grando, znanstvenim svétnikom, zaposlenim na Institutu Milka Kosa Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Granda je bil predsednik programskega sveta RTV Slovenije, na več fakultetah pa so ga spoznali tudi kot predavatelja.

Spregovoril je na temo Slovenija od kod in kam. Sledil je pogovor, ki sta  ga vodila dijaka 4. letnika Škofijske gimnazije A. M. Slomška pod vodstvom mentorice Marije Repina.


Hagiografska drama o mučencu Lojzetu Grozdetu

V četrtek, 22. novembra 2012, ob 18.00, so v dvorani Zavoda Antona M. Slomška gostili gledališko skupino Antonov oder, ki je predstavila hagiografsko dramo o mučencu Lojzetu Grozdetu z naslovom Sem mislil, da sem sam.


Okrogla miza

V sredo, 28. novembra 2012, ob 17.00, bo v dvorani Zavoda Antona M. Slomška okrogla miza z naslovom Dobro poučeni in lepo vzgojeni otroci so nade polno cvetje boljših časov. Na omizju bodo o omenjeni Slomškovi misli oz. njegovi vlogi pri razvoju šolstva v Mariboru in na Slovenskem ter njegovem odnosu do mladih spregovorili dr. Andrej Vovko, mariborski nadškof metropolit dr. Marjan Turnšek in direktor Zavoda A. M. Slomška dr. Ivan Janez Štuhec. Na prireditvi bodo sodelovali tudi dijakinje in dijaki Škofijske gimnazije A. M. Slomška pod vodstvom mentorice Marije Repina.


Dodatne informacije dobite v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru pri gospe Silvi Belšak, tel. 0590/922–07 ali po e-pošti na naslovih: [email protected] ali [email protected].