Apostolska spodbuda 'Laudate Deum'

30.11.2023 Rim, Dubaj Okolje, Papež Frančišek

Ob koncu tega meseca novembra in v začetku decembra 2023 bo v Dubaju potekala 28. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah. Dva meseca pred njenim potekom je papež Frančišek, 4. oktobra 2023, na god svetega Frančiška Asiškega, izdal apostolsko spodbudo Laudate Deum. V njej nas spominja, da je že pred osmimi leti v encikliki Hvaljen, moj Gospod opozoril na resne izzive, ki jih predstavlja podnebna kriza ter pozval k spremembam. Vendar se spremembe dogajajo prepočasi. Kristjani in Cerkev smo odgovorni za Zemljo in celotno stvarstvo. Apostolska spodbuda Laudate Deum je namenjena vsem ljudem dobre volje. Vsa človeška družina naj ponovno premisli, kako obnoviti odnos s stvarstvom, drug z drugim in z Bogom.

Na tej povezavi lahko najdete prevod apostolske spodbude Laudate Deum v slovenski jezik. 

Apostolska spodbuda Laudate Deum je krajša kot enciklika Hvaljen, moj Gospod. Je pa tudi bolj neposredna. Papež Frančišek takoj spregovori o dejstvih trenutnih podnebnih razmer in možnosti, da se bližamo prelomni točki, s katere ne bo več poti nazaj. Navaja vrsto podatkov, ki pričajo, da so današnje podnebne spremembe posledica človeške dejavnosti in onesnaževanja. Opozori nas na zmotno mišljenje, da se bo svet izboljšal s pomočjo tehnološkega napredka in gospodarske rasti. Ob tem pa ljudje izgubljamo stik s temeljnimi duhovnimi in gospodarskimi problemi, ki so nas pripeljali do današnjega stanja. Tudi politika in vlade naredijo premalo, ne dajejo pravih smernic, ne oblikujejo ustrezne zakonodaje. Države pri reševanju podnebne krize med seboj ne sodelujejo. Sedanji svetovni mehanizmi so bili v preteklosti vir upanja, da se bo na področju reševanja podnebne krize kaj rešilo, a nobena dosedanja mednarodna konferenca ni prinesla ukrepov, ki bi pripomogli k napredku. Bogate in močne države dajejo prednost lastnim interesom in ne skupnemu dobremu. Papež nadalje izrazi pričakovanje, da bo 28. konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo potekala od 30. novembra do 12. decembra 2023 v Dubaju, prepoznala resnično globino krize, s katero se sooča človeštvo ter naredila potrebne korake k podnebni pravičnosti.

Papež v sklepnem delu spodbude naniza vrsto duhovnih razlogov, zaradi katerih si kristjani prizadevamo v skrbi za skupni dom. Smo skupnost, ki je na romanju, na svetu, ki ga nismo naredili mi. Svet in narava sta božja lastnina, mi pa smo tu samo začasno, kot gostje. Pri urejanju sveta ne moremo zavzeti mesta, ki pripada Bogu. Lahko pa zavzamemo mesto tistih, ki jim je pri srcu prihodnost lastnih otrok. Vsaka, še tako majhna sprememba življenjskega sloga je prispevek k velikim rešitvam.

Papež spodbudo zaključi z besedami:

Naslov tega pisma je »Hvalite Boga«. Kajti človek, ki trdi, da nadomešča Boga, postane najhujša nevarnost samemu sebi.