30. obletnica razglasitve Zakonika cerkvenega prava

25.1.2013 Vesoljna Cerkev Cerkveno pravo, Zakonodaja

Papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 25. januarja 1983 podpisal apostolsko konstitucijo z naslovom Sacrae disciplinae leges,[1] s katero je razglasil novi Zakonik cerkvenega prava (ZCP). Slednji je nasledil prvega, ki je veljal od leta 1917. V Rimu bo ob 30. obletnici razglasitve ZCP v petek, 25. januarja 2013, v organizaciji Papeškega sveta za zakonodajna besedila in Mednarodnega inštituta za kanonsko pravo in komparativne religijske študije iz Lugana v Švici potekal simpozij z naslovom Zakonik – od koncila želena in zahtevana reforma. Pokroviteljici sta tudi vatikanski fundaciji Benedikta XVI. in Janeza Pavla II.

Predsednik Papeškega sveta za zakonodajna besedila kardinal Francesco Coccopalmerio je 22. januarja 2013 ob predstavitvi simpozija izpostavil tesno povezanost zakonika z drugim vatikanskim cerkvenim zborom (1962–1965) ter navedel nekaj njegovih posebnosti:

  1. Zbornost škofovske službe in hierarhični odnos do papeža kot vezi edinosti, ki se je še posebej pokazala v ustanovitvi Škofovske sinode.
  2. Večja vloga laikov v Cerkvi, kar se med drugim kaže v njihovem članstvu v škofijskih in župnijskih pastoralnih svetih ter v večjih možnostih sodelovanja in soodločanja.
  3. Pojmovanje župnije kot občestva verujočih in ne zgolj kot teritorij (prim. kan. 515 sl).
  4. Ekumenski duh in odprtost za dialog in sodelovanje ter v nekaterih primerih tudi podeljevanje zakramentov članom drugih krščanskih Cerkva, ki niso v polnem občestvu z rimskim papežem (prim. kan. 844, 3).

Predstavitev Zakonika cerkvenega prava[1] Besedilo konstitucije je v slovenskem prevodu objavljeno na začetku Zakonika cerkvenega prava.