Zbornik ob 30. obletnici Škofijske karitas Ljubljana

26.5.2020 Ljubljana Karitas, Škofija Ljubljana

Vabljeni, da prelistate in preberete zbornik Škofijske karitas Ljubljana, ki smo ga v razširjeni in prenovljeni obliki izdali ob letošnji 30. obletnici. Zbornik vsebuje strokovna predavanja, prispevali so jih prof. dr. Jože Ramovš, zakonska in družinska terapevtka dr. Tatjana Rožič ter mag. Magdalena Škerl. Poseben prispevek o svojem delu, dolgoletnem spremljanju bolnikov in njihovih svojcev, je za nas napisal tudi msgr. Miro Šlibar. Poleg poročil o delovanju ŠKL in ŽK s področja ljubljanske nadškofije smo del zbornika namenili našemu jubileju. V začetke delovanja ŠKL so se ozrli Alenka Petek, vodja socialne službe na ŠKL, Stane Kerin, nekdanji direktor ŠKL ter naši prostovoljci. ŠKL je bila ustanovljena 29. junija 1990 z odlokom nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, na kar nas spomni tudi nadškof Stanislav Zore v svojem nagovoru: 

Ob tem vam čestitam tudi za 30-letnico delovanja. Pokojni nadškof dr. Alojzij Šuštar jo je namreč ustanovil 29. junija leta 1990. Dva meseca po ustanovitvi Slovenske karitas je ustanovil še Škofijsko karitas Ljubljana. Tedaj so na to gledali kot na pogumno dejanje, ki pa je v teh tridesetih letih obrodilo bogate sadove. Nekateri od teh sadov so zapisani v vaših letnih poročilih, zajemajo jih vsote zbranih in razdeljenih sredstev, število prostovoljcev in njihovih delovnih ur, tone hrane in drugega, kar je bilo razdeljenega. Še več pa je tega v nebeških evidencah – v tistih, ki odločajo na poslednji sodbi.

Nadškof se je zahvalil vsem prostovoljcem, ki so del naše mreže in smo jim hvaležni za trud, dobro voljo in posluh za ljudi v stiski, ter dodal vabilo novim prostovoljcem, naj se nam pridružijo:

Hvala vam, da slišite Jezusovo spodbudo in vedno novo povabilo Cerkve, ter po svojih najboljših močeh in sposobnostih pomagate pomoči potrebnim. Ob tem vabim tudi nove prostovoljce. Vsak kristjan bi si moral vedno znova postaviti vprašanje, ali ima svoje mesto v Cerkvi oziroma še bolje, ali je v resnici živ ud žive Kristusove Cerkve. Nihče nima pravice biti suha in mrtva mladika na trti. Čeprav je mladika, je suha in iz trte ne dobiva več življenja. Vržena bo v ogenj in bo zgorela. Morda pa tudi ti, dragi brat, draga sestra, lahko par ur, tri ali štiri ure svojega časa na mesec podariš tistim, ki potrebujejo tvojo dejavno ljubezen.

Delo Škofijske karitas Ljubljana v letu 2019

Delo ŠKL v letu 2019
Področja dela ŠKL so naslednja: psihosocialna pomoč posameznikom in družinam s poudarkom na svetovalni dejavnosti ter materialna pomoč družinam, posameznikom, otrokom, starejšim, bolnim in invalidom, beguncem, tujcem in azilantom. Pomemben del naše dejavnosti v zadnjih letih predstavljajo izobraževanja, namenjena prostovoljcem ŽK. V tem sklopu smo tudi v preteklem letu organizirali četrtkove izobraževalne večere in k sodelovanju povabili zakonsko in družinsko terapevtko mag. Natašo Ropret, ki je predavala na temo Kako poskrbeti zase, ko pomagam drugim, mag. Mileno Svetlin s temo Žalovanje kot priložnost, psihiatrinjo in psihoterapevtko dr. Janjo Milič, ki je predavala o odvisnosti od alkohola in partnerskih odnosih ter zakonsko in družinsko terapevtko dr. Tatjano Rožič s temo V ljubezni osvobojeni krivde in sramu. V letu 2019 smo bili vključeni v projekt SOPA, v tem sklopu nam je na temo Alkoholna problematika v Sloveniji predaval Rok Zaletel z NIJZ. Z mag. Magdaleno Škerl smo organizirali usposabljanje na temo Prvi socialni pogovor, veliko zanimanje je bilo tudi za tečaj Domača nega, ki ga vodi ga. Anica Sečnik, predavateljica na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Z go. Tatjano Kruder, univ. dipl. inž., smo izvedli predavanje Smernice dobre prakse – HACCP za nevladne organizacije, ki poslujejo z živili. Kot vsako leto je bila tudi v letu 2019 številna udeležba na januarskem izobraževalnem srečanju na Viču, kjer je predavala dr. Tanja Repič Slavič na temo Ukradeno otroštvo o psihičnem, fizičnem ali spolnem nasilju nad otroki in s tem povezanimi zasvojenostmi. Redno je potekalo izobraževanje za svetovalno pomoč pod vodstvom dr. Stanka Gerjolja in dr. Janeza Vodičarja. 

Delo ŠKL v številkah
V letu 2019 smo nakupu hrane za standardne pakete namenili 181.168,26 €, razdelili smo tudi za 163.918,40 € podarjene hrane, za 512.675,88 € EU-hrane ter ozimnico v vrednosti 4.385,68 €, kar je skupno 806.728,4 kg hrane.

Pomoči pri plačilu položnic je bilo deležnih 482 družin s 1.101 družinskim članom v skupni vrednosti 65.199,59 €. Polega tega smo razdelili tudi za 58.004,40 € namenskih pomoči za večje stiske (plačilo terapij, zdravljenja, ortopedskih pripomočkov in nakup prilagojenega vozila za invalidnega otroka). V jesenskem času je pomoč pri nakupu kurjave v skupni vrednosti 49.623,33 € prejelo 248 družin in posameznikov. Skupaj je bilo različnih oblik pomoči deležnih 26.118 družinskih članov iz ljubljanske nadškofije (vključena pomoč z EU-hrano).

Obnovili smo Dom sv. Jožefa v Logatcu z ločenimi bivalnimi enotami, vsaka ima svojo kuhinjo, sanitarije in kopalnico. Namenili smo jih deložiranim osebam, ki so izgubile streho nad glavo. V hiši je trenutno pet stanovanj z devetimi stanovalci.

Z boni za nakup šolskih potrebščin in delovnih zvezkov v vrednosti 87.595,03 € smo vstop v novo šolsko leto olajšali 1.817 šolarjem, dodatno pomoč v višini 2.235,92 € pa so otroci prejeli v okviru programa Botrstvo. Počitnic v Portorožu se je v dveh terminih udeležilo 15 družin z 59 družinskimi člani ter 71 otrok in mladostnikov. V Portorožu so potekale tudi strokovno vodene počitnice starejših, z nami je letovalo 18 prostovoljcev iz 9 ŽK. Kot vsako leto smo tudi v letu 2019 izvedli dva Tabora slepih s skupaj 57 udeleženci ter dobrodelni poletni delovni tabor dijakov ŠKG v BiH. S sredstvi smo podprli tudi sarajevsko ljudsko kuhinjo Jelo na kotaćima.

Še nekaj številk o delu ŽK
Tudi na ŽK sta potekali tako materialna kot nematerialna pomoč (pogovor, usmerjanje, svetovanje), pomoč otrokom (nakup šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu šolskih in obšolskih dejavnosti, prevozov, šolske prehrane, dijaških domov, počitnic; organizirajo delavnice za otroke, učno pomoč, druženje), pomoč starejšim, bolnim in invalidom (poleg rednih oblik pomoči še obiski starostnikov na domu in v domovih za ostarele, srečanja in skupine za starejše, bolne, invalide, družabništvo), pomoč brezdomcem (topli in hladni obroki, oblačila, plačilo osebnih dokumentov).

Prostovoljcev, vključenih v delo ŽK, je bilo v preteklem letu 4.105, skupaj so opravili 214.753 ur prostovoljnega dela. Poleg dela s prejemniki pomoči so organizirali tudi izobraževanja na ravni župnij in dekanij, srečanja in romanja ter koncerte in akcije za zbiranje pomoči. 

Osnovnega informiranja je bil v preteklem letu deležen vsak prejemnik pomoči, 8.772 družinskih članov je bilo vključenih v svetovanje, ŽK so zabeležile 23.052 obravnav, individualnega svetovanja pa se je udeležilo 1.746 prejemnikov.

Skupna vrednost pomoči ŽK družinam znaša 203.170,86 €; posameznikom 52.011,38 €, otrokom 173.257,16 €, brezdomcem 20.000,00 € ter starejšim 96.486,25 €. 

Ob tej priliki se sodelavci ŠKL zahvaljujemo prostovoljcem tudi za vse obsežno administrativno delo, ki ga opravijo in je za naše delovanje in za zagotavljanje financiranja nujno potrebno. Posredno prav to delo omogoča tako zajeten obseg finančne, materialne in svetovalne pomoči, ki nas, zajeta v skupna poročila, navdaja s hvaležnostjo in zadovoljstvom.

 

Polona Miklič