Zahvala nadškofa Cvikla ob zahvalni nedelji 2016

6.11.2016 Nadškofija Maribor Škofija Maribor, Zahvala
msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit - Foto: Družina msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit - Foto: Družina

Vsako leto in tudi vsak dan imamo veliko priložnosti in razlogov, da se Bogu zahvaljujemo. Ena takih priložnosti je zahvalna nedelja, ko se Bogu zahvaljujemo za sadove zemlje in dela človeških rok. Bog nam mnoge darove izroča po dobrih ljudeh. Zato nas dobrota med seboj povezuje in odpira naša srca za pomoč ljudem, ki so naše pomoči potrebni.

Ne zahvaljujemo se pa samo za darove, ki jih opazijo naše oči ali jih občuti naša roka. Zahvaljujmo se tudi za naše sposobnosti, da zmoremo gojiti med seboj bratstvo in sestrinstvo, da zmoremo delati, ljubiti in biti ljubljeni. Pomislimo na dar zdravja in tudi raznih preizkušenj, ki izvirajo iz pomanjkanja zdravja. V hvaležnosti se spomnimo na dobrine, kot so: vestnost, odgovornost, vztrajnost, veselje do dela, poštenost in pravičnost, pa usmiljenje, ljubezen do življenja, ljubezen do ubogih, v tem času še posebej ljubezen do beguncev, do tujcev, do tistih, ki so ostali brez zaposlitve ...

Ob zahvalni nedelji izrekam svojo hvaležnost vsem duhovnikom in diakonom, ki se velikodušno razdajate za svoje poslanstvo, za vam zaupana občestva. Po vas izrekam posebno zahvalo vsem vašim sodelavcem po župnijah: katehistinjam in katehistom, članom župnijskih pastoralnih in gospodarskih svetov, ključarjem, zakristanom, bralcem, vsem, ki čistite in krasite svoje cerkve ter skrbite za urejenost cerkva in okolja, hvala ministrantom, župnijskim gospodinjam in vsem, ki skrbite za dostojno življenje svojih dušnih pastirjev in darujete za svete maše. Hvala vsem, ki na različne načine sodelujete in prispevate, da so župnijska občestva živa in znamenje Božje navzočnosti v današnjem svetu in času.

Hvala vsem redovnicam in redovnikom, ki na svoj način pričujete za lepoto in bogastvo Božjega kraljestva med nami.

Hvala za vse nabirke, darove in druge prispevke za potrebe župnijskih občestev. Brez vaše dobrote ne bi mogli opravljati katehetskega in drugega pastoralnega poslanstva, pa tudi ne obnavljati in vzdrževati naših cerkva in drugih pastoralnih objektov.

Ob tej priložnosti se vam, dragi sobratje duhovniki in vam zaupanim vernikom, iskreno zahvaljujem za nabirke, ki jih oddajate na nadškofijo, in vse druge darove, ki jih kot župnije ali posamezniki prinašate kot pomoč za poslovanje naše nadškofije in vseh njenih ustanov. Letos se vam še posebej zahvaljujem za vašo solidarnostno pomoč pri nujnih vzdrževalnih delih zgradbe, kjer je sedež naše nadškofije, ko smo zmogli z vašo pomočjo in z dobroto vaših vernikov ter naklonjenostjo nekaterih posameznikov obnoviti streho in zamenjati dotrajana okna na južni fasadi omenjene zgradbe. Bog vam za vse povrni!

Prav tako hvala za nabirke, ki jih nadškofija posreduje na ustrezne naslove ustanov, kot so: misijonska nabirka, MIVA, Petrov novčič, Božji grob …

Duhovnikom se zahvaljujem za oddane binacije in trinacije, za prispevek za duhovniški solidarnostni sklad ter za vestno plačevanje prispevkov za socialno in zdravstveno zavarovanje.

Dragi sobratje duhovniki in verniki, s svojo vestnostjo in dobroto ste tudi v tem letu pokazali veliko mero razumevanja za redno delovanje nadškofije.

Zahvaljujem se vam tudi za vse vaše molitve in duhovne daritve, za vaša dobra dela in vso duhovno podporo, s katero izročate vsa prizadevanja za blagor naše nadškofije Bogu in Materi Mariji.

Naj vam dobri Bog na priprošnjo bl. Antona Martina Slomška nakloni potrebnih milosti in obilno blagoslavlja vsa vaša prizadevanja za življenje vaših župnijskih občestev.

msgr. Alojzij Cvikl DJ
nadškof metropolit