XIII. Mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov v Malinski na Krku

V Malinski na otoku Krku na Hrvaškem je 11. in 12. oktobra 2019 pod naslovom Spolne zlorabe mladoletnikov. Odgovor Cerkvev luči kanonskega pravapotekal 13. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov. Simpozij sta pod sponzorstvom Hrvaške škofovske konferencein in ob sodelovanju škofije na Krku pripravila Hrvaško kanonistično društvo (http://hrvatsko-kanonisticko-drustvo.hr/) ter Teološka fakulteta Univerze v Zagrebu (https://www.kbf.unizg.hr/).

Nastanek Hrvaškega kanonističnega društva je sad sodelovanja cerkvenih pravnikov, ki se je začelo na prvem znanstvenem simpoziju 16. novembra 2007 v Đakovu. Posvečen je bil 125. obletnici rojstva Franje Hermana in 90. obletnici prvega Zakonika cerkvenega prava iz leta 1917. 

Tokratnega posveta so se udeležili cerkveni pravniki in sodelavci cerkvenih sodišč s Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije, Švedske in iz Slovenije, ki smo jo zastopali sodelavci cerkvenih sodišč iz Ljubljane (Viktor Papež, Matej Pavlič, Gregor Rogelj, s. Ljubica Jozić in Andrej Saje) ter iz Maribora (Stanislav Slatinek ter Sebastijan Valentan). Na simpoziju so dejavno sodelovali tudi nekateri civilni pravniki z zagrebške in splitske pravne fakultete ter izvedenci psiholoških ved. Kot predstavnik krajevne Cerkve se je simpozija udeležil domači krški škof Ivica Petanjak, na simpoziju pa je bil tudi dubrovniški škof Mate Uzinić, duhovni voditelj omenjenega društva.

Predsednica društva Lucija Boljat je uvodoma poudarila, da je pontifikat zadnjih treh papežev zaznamovan z načelom ničelne tolerance do spolnega nasilja v Cerkvi. Krajevni škofje in redovni predstojniki imajo še posebej odgovorno nalogo tako pri izvrševanju cerkvenega kazenskega in procesnega prava, kot tudi pri preprečevanju vsakršne oblike tovrstnega nasilja. Škof Uzinić je pozdravil odločitev za izbrano temo simpozija in poudaril, da je Cerkev v preteklosti predolgo opuščala dolžno ravnanje pri preprečevanju spolnega nasilja. Simpozij je v tem smislu pomemben korak pri ozaveščanju odgovornosti Cerkve pri ustvarjanju varnega okolja za mlade. Domači škof Petanjak je izpostavil, da dejstvo odkrivanja zločinov nad mladimi zahteva hiter in učinkovit odziv vse Cerkve, tako pri procesiranju posameznih primerov, kot pri pomoči žrtvam omenjenih nasilnih dejanj.  

Prvi dan simpozija je Marko Petrak z zagrebške pravne fakultete predaval na temo zaščite mladoletnikov v tradiciji rimskega in kanonskega prava. O temeljnih pravic in dolžnosti mladoletnikov v ZCP je spregovorila s. Dijana Mihajl iz Splita. O temi papeških dokumentov o zaščiti mladoletnikov 2001–2019 sem nastopil podpisani. Kaznivo dejanje klerika zoper šesto Božjo zapoved z osebo mlajšo od osemnajst let je bil naslov predavanja Ivana Raka iz Varaždina. Gregor Rogelj iz Ljubljane, doktorand kanonskega prava na pravni fakulteti gregorijanske univerze v Rimu, je razdelal temo kaznivo dejanje pridobivanja, posedovanja in razpečevanja pornografskih slik mladoletnikov, priznani profesor Davor Derenčinović, predstojnik katedre za kazensko zagrebške pravne fakultete, pa kaznivo dejanje spolnega nasilja in izkoriščanja v pravnem redu Republike Hrvaške. Strukturalne in personalne predpostavke za izvedbo norm de gravioribus delictis iz 2010 sta predstavila Lucija Boljat iz Zagreba in Ivica Ivanković Radak iz Subotice.

V popoldanskem delu programa smo udeleženci simpozija obiskali stolnico in zakladnico v Krku ter cerkev sv. Lucije v Jurandvoru z znamenito Baško ploščo (hr. bašćanska ploča), ki je eden prvih spomenikov hrvaškega jezika z vklesanim napisom v hrvaščini s pismenkami v glagolici. Plošča je datirana okrog leta 1100. Dan smo zaključili s sveto mašo, ki jo je v župnijski cerkvi sv. Trojice v Baški ob navzočnosti domačega farnega občestva in škofa Uzinića daroval tamkajšnji škof.  

Drugi dan simpozija smo začeli s predavanjem Emila Svažića z Reke z naslovom Notitia criminis, predhodna preiskava in prijava spolnega nasilja Kongregaciji za nauk vere. Predavanje procesiranje spolnega nasilja v kazenskem sodnem postopku je imel Slavko Zec z Reke. Na temo reševanje primerov spolnega nasilja v izvensodnem upravnem postopku je govoril Ilija Dogan iz Đakova, o temi kanonski kazenski postopek in sodelovanje z državnimi oblastmi pa profesorja s splitske pravne fakultete Marija Pleić in Ivan Vukušić.

V zadnjem delu simpozija so se zvrstila naslednja krajša predavanja: (Ne)upravičenost zastaranja kaznivih dejanj spolnega nasilja mladoletnikov (Šimo Ivelj, Sarajevo), Domneva nedolžnosti in meje previdnostnih ukrepov zoper osumljenega duhovnika (Josip Horvat, Zagreb), Papeška tajnost in pričakovanja javnosti glede sojenja klerikom zaradi spolnega nasilja (Sebastijan Valentan, Maribor, doktorand kanonskega prava na fakulteti kanonskega prava univerze Svetega Križa v Rimu), Duhovno-psihološka pomoč žrtvi spolnega nasilja tekom procesa sojenja (Josip Bošnjaković, Đakovo), Profil spolnega nasilneža v mišljenju izvedenca: pomoč na poti ozdravitve (Ivan Štengl, Zagreb) in Procesne modalnosti odškodninskih vprašanj zaradi spolnega nasilja mladoletnikov (Josip Šalković, Zagreb).

Simpozij se je končal s plenarno razpravo s poudarkom na odgovornosti fizične in pravne osebe v primerih spolnega nasilja ter potrebnih elementov preventive mladoletnikov. 

Dan pred začetkom simpozija je bila redna skupščina in volitve v organe Hrvaškega kanonističnega društva. Za novega predsednika društva je bil izvoljen Ivica Ivankovič Radak iz Subotice, za predsednika nadzornega odbora pa Andrej Saje iz Ljubljane. 

 

Besedilo je posredoval dr. Andrej Saje.