Vprašanje RTV Slovenija o referendumski kampanji

3.12.2015 Družina, Država, Medij

Spoštovani,
Glede na to, da kar nekaj dogodkov v zvezi z referendumom o Zakonu o zakonski zvezi poteka v prostori cerkva, me zanima, kako je to možno in dopustno, če predvolilni ali predreferendumski shodi niso dovoljeni v prostorih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in drugih oseb javnega prava ter v prostorih verskih skupnosti, razen kadar je verska skupnost organizator referendumske kampanje. Kako odgovarjate? Zanima me še, ali se bo cerkev še kako vključila v kampanjo (z nagovarjanjem vernikov, »prepričevanjem«, naj glasujejo proti zakonu ipd.). Prosim za pisni odgovor.


Pri omenjenih dogodkih ne gre za predvolilne oziroma predreferendumske shode, ampak izobraževanje o družbenem nauku Cerkve. Cerkev je za svoje vernike dolžna ustrezno vrednostno osvetliti aktualno družbeno dogajanje, ki ima vpliv na njihovo življenje. Takšni izobraževalni dogodki so sestavni del pastoralne oziroma verske dejavnosti Cerkve in se umeščajo na področje ustavno in zakonsko zagotovljenega svobodnega delovanja cerkva in drugih verskih skupnosti v Sloveniji.

dr. Tadej Strehovec
Slovenska škofovska konferenca