Utemeljitev prekopa škofa Rožmana iz ZDA v Slovenijo

1.2.2013 Ljubljana Škof, Škofija Ljubljana
Sodelujoči na novinarski konferenci: p. dr. Tadej Strehovec, Stanislav Kerin, nadškof msgr. dr. Anton Stres, dr. France M. Dolinar Sodelujoči na novinarski konferenci: p. dr. Tadej Strehovec, Stanislav Kerin, nadškof msgr. dr. Anton Stres, dr. France M. Dolinar

550 let od imenovanja prvega ljubljanskega škofa kot primerna priložnost za prenos posmrtnih ostankov ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana v domovino

V letih med 2011 in 2013 obhaja ljubljanska nadškofija 550-letnico svoje ustanovitve. Cesar Friderik III. je škofijo ustanovil 1461, papež Pij II. je škofijo potrdil 1462, prvi ljubljanski škof Žiga grof Lamberg pa je bil imenovan in posvečen 1463. Pred 550 leti je torej ljubljanska škofija dobila prvega škofa. Zato je to primerna priložnost, da se v okviru teh obletnic posmrtni ostanki rajnega ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana (1883–1959) prenesejo iz ZDA v domovino in pokopljejo v grobu ljubljanskih škofov.

V tej zvezi bi rad poudaril, da s tem uresničujemo želje in pobude, do katerih je prišlo že pred 12 leti.

Pri tem želim poudariti, kar je zapisal nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan v svojem pismu kardinalu državnemu tajniku 7. decembra 2001, kakor navaja RTV Slovenija: »V korist pomiritve zaradi sporov po že odmaknjenih medvojnih dogodkih bi bilo, če prekopa pokojnega ljubljanskega škofa gospoda Rožmana ne bi povezovali s sodnimi postopki … Grob v domači zemlji mu gre po našem razumevanju evropske krščanske civilizacije in ta etična zapoved ne more biti odvisna od sodnega razpleta …« Glede na to, da je šest let po tem pismu Vrhovno sodišče Republike Slovenije obsodbo ljubljanskega škofa Rožmana razveljavilo, je upravičenost do groba v domači zemlji še toliko bolj utemeljena. Zato smo začeli z zbiranjem soglasij in dokumentacije ter upamo, da bodo potrebni in dokaj zapleteni postopki potekali brez težav. Želimo, da prenos in pokop ostaneta na etični ravni pravice do dostojnega pokopa v domači zemlji, kar bi bil korak naprej k pomiritvi. Verjamem, da bo slovenska javnost to tudi tako sprejela.

Zgodovina prizadevanj za prekop škofa Rožmana v domovino

Življenjepis škofa Gregorija Rožmana


msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit