Uradni logotip leta posvečenega življenja

23.1.2015 Katoliška Cerkev Cerkev, Redovništvo

Leta 2015 bo Cerkev obhajala leto posvečenega življenja, kot je papež Frančišek napovedal že novembra 2013. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja je te dni predstavila uradni logo. Avtorica le-tega je slikarka Carmela Boccasile. Logo sestavljajo simboli temeljnih vrednot za posvečeno življenje. Upodablja namreč goloba, ki na krilu nosi poliedrično kroglo, medtem ko lebdi nad vodo, iz katere se dvigujejo tri zvezde, ki jih varuje z drugim krilom. Del loga je tudi latinski napis: Vita consecrata in Ecclesia Hodie - Evangelium, Prophetia, Spes, ki pomeni geslo dogodka: Posvečeno življenje v Cerkvi danes - evangelij, preroštvo, upanje.

Golob

Podoba goloba pripada klasični simboliki in predstavlja delovanje Svetega Duha, ki je izvir življenja in navdihovalec ustvarjalnosti. Opominja na začetek zgodovine. V drugi vrstici Prve Mojzesove knjige beremo: »Duh Božji je vel nad vodami.« (1 Mz 1,2) Golob, ki se spušča nad morje, polno zakritega življenja, tako opozarja na potrpežljivo in zaupljivo rodovitnost, medtem ko simboli, ki ga obkrožajo, razodevajo ustvarjalno in prenovitveno delovanje Duha. Golob obenem prikliče v spomin tudi posvetitev Kristusovega človeštva v krstu. Iz grafičnega znaka, ki oblikuje profil goloba, pa je navsezadnje mogoče zaslutiti še arabsko besedo za mir. S tem logo opozori tudi na poklicanost posvečenega življenja, da postane zgled vesoljne sprave v Kristusu.

Voda, nad katero lebdi golob, je oblikovana iz mozaičnih kamenčkov. Tako nakazuje kompleksnost in harmonijo človeških ter kozmičnih elementov, za katere Duh posreduje v skladu z Božjimi skrivnostnimi načrti tako, da pridejo skupaj v gostoljubnem in rodovitnem srečanju, ki vodi k novemu stvarjenju. Posvečene osebe, katere predstavljajo morski valovi, živijo karizmatično in diakonsko raznolikost in so kot romarji med ljudstvi.

Tri zvezde

Tri zlate zvezde nad valovi spominjajo, da je identiteta posvečenega življenja v svetu confessio Trinitatis, signum fraternitas in servitium caritatis. To pomeni, da izraža odnosnost trinitarične ljubezni, in sicer preko vsakdanjega življenja v bratstvu in služenju dejavne ljubezni. Zvezde opozarjajo tudi na trojni zlati pečat, s katerim bizantinska ikonografija zaznamuje Marijo, vso sveto, Božjo Mati in prvo Kristusovo učenko, ki je zgled in zavetnica vsakega posvečenega življenja.

Poliedrična krogla

Poliedrična krogla na golobovem krilu pa predstavlja svet z vso njegovo raznolikostjo ljudstev in kultur. Podpira ga dih Duha, ki ga tudi vodi naproti prihodnosti. Ta simbol posvečene osebe vabi, da bi postale prinašalci Duha, moški in ženske, ki so resnično duhovni in zmožni na skrivoma oploditi zgodovino.

Vita consecrata in Ecclesia Hodie - Evangelium, Prophetia, Spes

Geslo leta posvečenega življenja, na katerega prav tako opozarja logo, poudarja še nadaljnje vidike identitete in obzorij, izkušenj in idealov, milosti in poti posvečenih oseb. Evangelij nakazuje temeljno načelo, ki je hoja za Kristusom. Preroštvo opominja na preroški značaj posvečenega življenja, ki se rojeva iz Besede in se hrani z Besedo, sprejeto ter živeto v raznolikih življenjskih okoliščinah. Upanje pa spominja na poslednjo izpolnitev krščanske skrivnosti. Posvečeno življenje v zgodovini pričuje, da ima vsako upanje dokončen odgovor, in tako pričakovanje spreminja v poslanstvo.