Ukaz papeža Frančiška glede spremembe Določila o hujših kaznivih dejanjih

18.12.2019 Katoliška Cerkev Sveti sedež, Zaščita otrok

Papež Frančišek je med avdienco, ki jo je odobril spodaj podpisanima kardinalu državnemu tajniku in prefektu Kongregacije za nauk vere 4. oktobra 2019 določil, da se vnesejo sledeče spremembe v Določila glede hujših kaznivih dejanj, pridržanih sodbi Kongregacije za nauk vere, kot izhajajo iz motuproprija Varovanje svetosti zakramentovsv. Janeza Pavla II., z dne 30. aprila 2001 in nato dopolnjena z Rescriptum ex Audientia SS.miz dne 21. maja 2010, ki nosi podpis takratnega prefekta Kongregacije za nauk vere kardinala William Levade:

1. člen
6. člen § 1, 2° Varovanja svetosti zakramentovse v celoti nadomesti s sledečim besedilom: »pridobivanje ali posedovanje ali razširjanje pornografskih slik oseb, mlajših od 18 let, s strani klerika zaradi spolne potešitve na kakršen koli način in s katerim koli sredstvom«.

2. člen
§ 1 – 13. člen Varovanja svetosti zakramentovse v celoti nadomesti s sledečim besedilom: »Delo odvetnika ali zastopnika opravlja vernik, doktor kanonskega prava, ki ga potrdi predsednik kolegija«.

§ 2 – 14. člen Varovanja svetosti zakramentovse v celoti nadomesti s sledečim besedilom: »Za pravde po drugih sodiščih, ki so predmet teh določil, lahko službo sodnika, pravdnika in notarja veljavno opravljajo samo duhovniki«.

Sveti oče je odločil, naj se ta reskript objavi v L’Osservatore Romano, kakor tudi v Acta Apostolicae Sedis, in stopi v veljavo s 1. januarjem 2020.
Iz Vatikana, 3. decembra 2019

kardinal Pietro Parolin, državni tajnik
kardinal Luis Francisco Ladaria, prefekt Kongregacije za nauk vere