Tiskovna konferenca Nadškofijske karitas Maribor ob predstavitvi programov pomoči

9.2.2017 Maribor Akcija, Karitas, Škofija Maribor

V četrtek, 9. feburarja 2017, je v Mariboru potekala novinarska konferenca na kateri so sodelovali g. Gregor Pajič, guverner Zveze Lions klubov Slovenije, ga. prof. dr. Dušanka Mičetič Turk, predsednica Lions kluba Maribor – Zarja ter g. Branko Maček, predsednik Nadškofijske karitas Maribor. Sogovorniki so predstavili zbrana sredstva in potek projektov Donirana hrana, Več luči več upanja ter pomoč mariborske Karitas.


'Donirana hrana'

Nadškofijska karitas Maribor, izjava projekt 'Donirana hrana' od oktobra 2016. Predhodno so bili postavljeni vsi temelji programskega dela na osnovi socialne storitve, torej kontinuirane oskrbe s hrano s ciljem izboljšanja prehranskih navad ter posledičnega izboljšanja zdravstvenega stanja socialno najbolj ogroženih posameznikov in družin v Mariboru.

Projekt 'Donirana hrana' izvajamo vsak dan v dveh sklopih. Prvi se nanaša na zbiranje in shranjevanje oz. skladiščenje viškov hrane. Le ta poteka vsak dan v večernih urah, po zaprtju trgovin. Drugi del pa se nanaša na pripravo paketov in izdajo prejemnikom pomoči, ki se vrši med 8. in 9. uro med tednom, ob sobotah in nedeljah ter praznikih pa med 10. in 11. uro.

Izvajanje projekta spremlja strokovna sodelavka, ki opravi prvi socialni razgovor in pripravi komisiji predlog vključitve posameznika oz. družine. Glede na socialno ogroženost so le ti vključeni 1 x, 2 x ali 3 x tedensko. Prejemnike pomoči kontinuirano spremljamo tudi širše in jih vključujemo v druge programe pomoči Karitas. Dnevno v projekt vključujemo tudi tiste prosilce, ki prihajajo po redne pakete pomoči in navedeni artikli predstavljajo priboljšek oz. dodatek ter tudi uporabnike Karitasovega Zavetišča in Materinskega doma.

V obdobju od 1.10.2016 do 31.1.2017 je bilo tako vključenih 86 družin oz. posameznikov (64% družin, 36% posameznikov). Skupaj je redno pomoč prejemalo 223 oseb. K vključitvi so bili povabljeni vsi vključeni pri prejšnjem izvajalcu, le ti predstavljajo 37% trenutno vključenih. Večina prejemnikov pomoči je vključenih enkrat tedensko (55,1%), dvakrat 40,6% in 4,3% trikrat tedensko.

Največkrat je razlog vključitve slabo socialno in zdravstveno stanje, brezposelnost in dolgotrajna oz. trenutna socialna stiska.

Količina prejetih živil omogoča, da lahko po vnaprejšnjem finskem razporedu vsakodnevno vključimo 15 družin oz. posameznikov ter druge redne prejemnike pomoči. V povprečju dnevno pomagamo z 'Donirano hrano' cca 70 – 90 socialno najbolj ogroženim osebam v Mariboru. 


Adventno božična akcija  Nadškofijske karitas Maribor: »Več luči več upanja«

Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja.

Tako z adventno božični akcijo 'Več luči več upanja' zbiramo sredstva za pomoč otrokom s plačilom šolskih in obšolskih dejavnosti.

V tokratni akciji smo zbrali 3.363,00 €.

Trenutno redno mesečno pomagamo 35 otrokom (šolska prehrana), s plačilom šole v naravi ter ostalih šolskih dejavnosti pa smo pomagali 41 otrokom.

Potrebe so velike. Zato ponovno vabimo podjetja in dobre ljudi k solidarnosti. Svoj dar lahko nakažejo:

TRR: IBAN: SI 56 0417 3000 1196 398 Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: KBMASI2X, Koda namena: CHAR Več luči več upanja, Referenca: SI12 0000000293059


Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim

Največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti.  Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke.

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.  Na Nadškofijski karitas Maribor opažamo tudi povečano povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače).

V preteklem letu 2016 je bila samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske karitas Maribor pomoč razdeljena kar 6.465 osebam oz. 3.211 družinam oz. posameznikom v stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas tudi do 200 oseb, ki potrebujejo pomoč.

Polno so zasedene kapacitete v socialnih programih NŠKM: v zavetišču Karitas dnevno nudimo prenočišče med 24 - 29 osebam, v sprejemališču Karitas prejme dnevno oskrbo in strokovno pomoč 40 oseb, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 65 osebam, vsak dan po projektu 'Donirana hrana' pomagamo 15 družinam oz. posameznikom …

Po prvih delnih poročilih sodelavcev in prostovoljcev iz naše mreže 93 Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji opažamo trend povečanja števila prejemnikov pomoči ter število obravnav oz. realizacij pomoči. V preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji tako prejelo 22.608 oseb. Največ družin, sledijo starejši, bolni in invalidi ter posamezniki. Kar 6.927 med njimi je bilo otrok.

Skupaj je bilo razdeljene preko 800 ton različne humanitarne pomoči.

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije 11. marca 2017.

V mesecu januarju 2017 smo samo na NŠKM izdali kar 276 prehranskih paketov, sprejeli 160 prošenj za oblačila in 110 prošenj za pomoč pri plačilu položnic.


Besedilo je posredoval generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor g. Darko Bračun, ki je tudi na voljo za dodatne informacije na: Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si