Svetovno srečanje škofov promotorjev in narodnih koordinatorjev za pastoralo Romov v Vatikanu - poročilo

6.6.2014 Vatikan Rom

Papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih je od 5. do 6. junija 2014 v Vatikanu organiziral svetovno srečanje škofov promotorjev in narodnih koordinatorjev za pastoralo Romov z naslovom Cerkev in Romi: oznanjati evangelij na obrobju. Srečanja so se udeležili predstavniki s 4 celin in iz 26 držav, ki jih je med posebno avdienco nagovoril tudi papež Frančišek. Predsednik Sveta kardinal Antonio Maria Vegliò je o namenu srečanja dejal, da se želi »ozreti na naše pastoralno delo med Romi, ki so še danes pogosto izključeni iz družbe in diskrimirani«.

Bliža se namreč 50-letnica obiska papeža Pavla VI. (26. septembra 1965) pri Romih, zbranih v Pomeziji v bližini Rima, ki je bil v veliko spodbudo za romsko pastoralo. O tem zgodovinskem papeževem obisku je iz osebnih izkušenj govoril msgr. Mario Riboldi, ki je vse svoje življenje posvetil romski pastorali. Pavel VI. je v Pomeziji dejal, da Romi v Cerkvi niso »na obrobju, ampak na nek način v njenem središču, v srcu Cerkve, ki ljubi uboge, trpeče, male in zapuščene«.

Kardinal Vegliò je povedal, da je Cerkev že desetletja z mnogimi duhovniki, redovniki in redovnicami ter laiškimi pastoralnimi delavci prisotna na obrobju, kjer živijo različne skupine Romov. Po svetu je že 170 duhovnih poklicev, ki izhajajo iz romskega okolja. Vendar je pred nami še veliko napornega dela. Romi počasi prehajajo od potujočega načina življenja k večji stabilnosti, zato se spreminjajo tudi njihova kultura in običaji. Mnogi mladi so se pripravljeni zavzeti za dobro svojega ljudstva in sodelovati s civilnimi in cerkvenimi oblastmi, neredko pa ne najdejo podpore, ampak nenaklonjen in odklonilen odnos. Zato je v Cerkvi in posebej v župnijah nujen nov pristop, da se bodo Romi lažje polno vključili v cerkvene skupnosti in se bolj zavedali svoje pripadnosti Cerkvi. Pri reševanju mnogih težav z integracijo Romov je potrebno zavzeto sodelovanju med cerkveno, civilno in romsko skupnostjo. Kardinal je še povedal, da mora romska pastorala spodbujati celovito človeško rast, izobraževanje in samospoštovanje ter osebno odgovornost.

Udeleženci srečanja so poročali o dejavnosti sekt, ki med Romi pospešeno nabirajo nove člane. Pastoralni delavci se ob tem pojavu pogosto čutijo nemočne, pri reševanju takih težav pa bo potrebno obilo pastoralne iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Med najpomembnejšimi dejavnostmi romske pastorale so romanja. Romarska svetišča so kraji oznanjevanja evangelija in tudi zbliževanja med Romi in drugimi verniki v krščanski bratski povezanosti.

Ob 50-letnici obiska papeža Pavla VI. pri Romih v Pomeziji se prihodnje leto v Rimu pripravljajo na posebno romanje Romov v Rim in na srečanje s svetim očetom, organizirali pa bodo tudi svetovni kongres o romski pastorali.

 

Poročilo je pripravil koordinator za pastoralo Romov pri SŠK Peter Kokotec.

Nagovor svetega očeta Frančiška 
udeležencem srečanja, ki ga je organiziral 
papeški svet za pastoralo migrantov in potujočih