Svetovni dan Romov 2016

8.4.2016 CCEE, Rom, SŠK

8. aprila obeležujemo svetovni dan Romov. Ob tej priložnosti sta Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Konferenca evropskih Cerkva (CEC) spomnila na 10 do 12 milijonov Romov, ki živijo v Evropi in sodijo med najbolj ogroženo etnično skupino. V poslanici, ki so jo pripravili ob tej priložnosti, izpostavljajo številne diskriminacije in neprimerne razmere, v katerih so bili prisiljeni živeti. V besedilu opominjajo, da si moramo prizadevati za pristen in spoštljiv dialog, ki bo upošteval istovetnost vsakega posameznika.

Generalni tajniki CCEE in CEC spodbujajo evropske krščanske skupnosti, da še naprej podpirajo Rome in skupaj z njimi sodelujejo za njihovo boljšo integracijo ter vpetost v socialno okolje. Romi so s svojo bogato tradicijo, kulturo in vero poklicani, da se vključijo v evropsko družbo ter tako prispevajo svoj delež k skupnim vrednotam.

V Cerkvi na Slovenskem pod okriljem Slovenske škofovske conference (SŠK) že vrsto let deluje organizirana pastorala Romov z odgovornim duhovnikom za to področje. Vsako leto je organizirano srečanje Romov ali udeležba na mednarodnem simpoziju v Rimu. Prvo vseslovensko srečanje pastoralnih delavcev v pastorali Romov je potekalo v Marijinem domu v Veržeju 24. aprila 2013. Na srečanju je bilo izpostavljeno, da v Cerkvi na Slovenskem je tovrstna kategorialna pastorala skrb posameznim duhovnikov, redovnikov, redovnic in laikov, ki oznanjujejo evangelij med Romi.