Prvo vseslovensko srečanje pastoralnih delavcev v pastorali Romov

24.4.2013 Veržej Rom
Srečanje Romov na Brezjah Srečanje Romov na Brezjah

Prvo vseslovensko srečanje pastoralnih delavcev v pastorali Romov bo potekalo v Marijinem domu v Veržeju, v sredo, 24. aprila 2013, med 9.30 in 13.30.

Namen srečanja:

Pastorala Romov v Cerkvi na Slovenskem je bolj kot ne prepuščena posameznikom in njihovi iznajdljivosti. Žal je tudi teh posameznikov (duhovnikov, redovnikov, redovnic in laikov) zelo malo glede na število Romov in razpršenost njihovih bivališč (naselij) po Sloveniji. Udeležence želimo med seboj spoznati in povezati ter jih spodbuditi k bolj načrtnemu delu z Romi predvsem v smislu vključevanja v redno pastoralo župnije (na dolgi rok).

Vsebina srečanja:

Vsebina prvega srečanja bo predvsem spoznavanje in sprejemanje romske kulture, ki je drugačna od kulture večinskega prebivalstva. V tej kulturi ni in ne sme biti namen pastoralnega delavca spreminjanje kulture, ampak predvsem vstopanje v to kulturo in spoznavanje njenega bogastva. Za pastoralnega delavca to pomeni spreminjanje samega sebe v luči evangelija, evangeljskih svetov, blagrov ...

Cilji srečanja:

Spoznati drug drugega, odkriti lepoto dela z Romi in dobiti veselje do oznanjevanja zapovedi ljubezni.


Podrobnejši dnevni red oz. potek srečanja

 • 9.00 do 9.30: Zbiranje udeležencev
 • 9.30: Molitev v treh jezikih: slovensko, romsko (prekmursko narečje), romsko (dolenjsko belokranjsko narečje). Pripravita Marjan in Sonja Horvat.
  • Uvodni pozdrav: Peter Kokotec
  • Uvodni pozdrav: škof Peter Štumpf
 • 10.00: Dejavnosti v pastorali Romov v Cerkvi na Slovenskem:
  • Predstavitev in vključenost v CCIT[1] – Marjan Lampret
  • Videnje pastorale s strani Romov – Sonja Horvat
  • Delo med Romi na Brezjah in tiskanje literature za pastoralo Romov – Peter Kokotec
 • 10.35: Predavanje p. Miran Špelič – Kultura dialoga – dialog med kulturami v luči Svetega pisma, cerkvenih očetov in izročila.
 • 11.10: Odmor
 • 11.30: Delo po skupinah (skupine vodijo Marjan Lampret, Marjan Horvat, Sonja Horvat, Jože Pibernik, Anton Gnidovec – po potrebi in glede na število udeležencev):
  • Predstavitev udeležencev in njihovih izkušenj pri pastorali Romov
  • Kje posamezni udeleženec vidi svoje mesto pri delu z Romi?
  • Kaj bi si želeli v Cerkvi na Slovenskem pri pastorali Romov (konkretni predlogi)?
  • O katerih vsebinah naj bi govorili na prihodnjem tovrstnem srečanju?
 • 12.30: Plenum (kratka predstavitev konkretnih smernic in predlogov)
 • 13.00: Zaključni del z obvestili, molitvijo, vprašanji …
 • 13.15: Kosilo za vse udeležence

Srečanje pripravlja ekipa v naslednji sestavi:

 • msgr. dr. Peter Štumpf, odgovorni škof pri SŠK
 • Peter Kokotec, koordinator za pastoralo Romov pri SŠK
 • Marjan Lampret, župnik v Breznici, podpredsednik [1] Mednarodnega katoliškega odbora za pastoralo Romov (Comite Catholique International pour les Tziganes)
 • Jože Pibernik, župnik v Metliki, voditelj oznanjevalne komisije v ŠPS[2] Novo mesto
 • Marjan Horvat, predstavnik Romov v škofiji Murska Sobota
 • Sonja Horvat, predstavnica Romov v škofiji Murska sobota


[1] Mednarodni katoliški odbor za pastoralo Romov.

[2] Škofijski pastoralni svet.