God blaženega Zefirina in predstavitev knjige Cigan, Bogu vdan

9.8.2016 Katoliška Cerkev Cerkev v Sloveniji, Knjiga, Rom
Blaženi Zefirin Giménez Malla s konjem in rožnim vencem Blaženi Zefirin Giménez Malla s konjem in rožnim vencem

V četrtek, 11. avgusta 2016, ob 11. uri bosta v galeriji Družina (Krekov trg 1, Ljubljana) predstavljeni knjiga Cigan, Bogu vdan ter katoliški molitvenik in katekizem v romskem in slovenskem jeziku z naslovom Pogovarjam se z Bogom. 9. avgusta obhajamo obletnico mučeniške smrti bl. Zefirina, zavetnika Romov. 


Predstavitev Katoliškega molitvenika in katekizma v romskem in slovenskem jeziku
Pastorala Romov v Cerkvi na Slovenskem vabi na predstavitev katoliškega molitvenika in katekizma v romskem in slovenskem jeziku z naslovom Pogovarjam se z Bogom (v nadaljevanju Molitvenik). Molitvenik sestavljata dve po vsebini, ilustracijah in obliki identični knjigi, ki pa sta prevedeni vsaka v svoje narečje romskega jezika, ki ga uporabljajo Romi na področju Slovenije. Tako je Molitvenik z naslovom Vakeru Devleha – Pogovarjam se z Bogom, preveden v narečje Romov dolenjsko-belokranjskega področja, Vakeraf le Devleha – Pogovarjam se z Bogom, pa v narečje prekmurskih Romov. Molitveniku kot osnova za prevod in priredbo služi otroški molitvenik Vrata k Bogu, moj molitvenik, Celjske Mohorjeve družbe.

V Molitveniku so prevedene osnovne molitve, kakor tudi verske resnice in kratke razlage. Poleg tega molitvenik vključuje tudi osnovno razlago zakramentov. Služil bo kot osnovni pastoralni pripomoček pri delu z Romi.

Molitvenik so v oba jezika prevedli romski prevajalci, ob strokovnem spremljanju predvsem pri iskanju primernih strokovnih in teoloških izrazov. Prevajanje in nadaljnji razvoj Molitvenika se s knjižno izdajo ni zaključilo, še posebej ob zavedanju razvoja zapisovanja romskega jezika in njegove standardizacije, zato so v prihodnosti odprte še vse možnosti za izboljšanje prevodov. Ob tem so se prevajalci srečevali tudi s težavo pomanjkanja romskih besed, ki so utonile v pozabo, kot tudi različnih narečij glede na izgovorjavo in zapisovanje znotraj večjega narečja, kar je pogojeno z lokalnimi značilnostmi.

Molitvenik se bo delil kot brezplačna publikacija, za kar gre zahvala Malteškemu redu – malteški pomoči, ki je omogočila tisk in izdajo iz programa za pomoč Romskemu ljudstvu.


O knjigi Cigan, Bogu vdan
Knjiga Cigan, Bogu vdan, prinaša zgodbo njegovega življenja, ki jo je po pričevanjih ljudi (sedaj že vsi umrli) napisal italijanski duhovnik Mario Riboldi, ki deluje med Romi vse svoje duhovniško življenje, že več kot 55 let. Zbrana so vsa dejstva, vključno s pričevanjem usmrtitve, kakor so jo doživeli prebivalci Španije, ki so živeli v času španske državljanske vojne. Knjiga na preprost način (tako, kakor je bilo preprosto življenje Romov v tistem času) prikazuje življenje in okoliščine Romov tistega časa v Španiji z vsemi lepimi pa tudi težkimi dogodki. Poleg življenjepisa bl. Zefirina je v knjigi opisana pastorala med Romi v Cerkvi na Slovenskem in pričevanja dveh starejših duhovnikov, ki sta v svoji mladosti v svoje duhovniško delo vključila tudi pastoralo Romov: sedanji upokojeni mariborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej, ki je deloval kot kaplan in župnik v Murski Soboti ter msgr. France Dular, ki se je srečal z romsko pastoralo kot kaplan v Dolenjskih Toplicah in župniji Črmošnjice.


Blaženi Zefirin Giménez Malla
9. avgusta 1936 je mučeniške smrti umrl blaženi Zefirin Giménez Malla, mučenec za vero in Rom. Rodil se je leta 1861 v družini španskih Romov. V mladosti je živel kot nomadski trgovec s konji. Pozneje pa se je ustalil v kraju Barbastro v Španiji, kjer se je tudi cerkveno poročil in se začel vsak dan udeleževati svete maše. Čeprav nepismen, je postal katehist ter je vedno rad pomagal siromašnim romskim rojakom in posredoval v raznih sporih. Ob začetku španske državljanske vojne so ga 9. avgusta 1936 ustrelili skupaj s krajevnim škofom in drugimi. Papež Janez Pavel II. ga je 4. maja 1997 razglasil za blaženega.

Blaženi Zefirin je bil vedno zvest Gospodu, kar ga je naredilo za resničnega pričevalca vere in ljubezni. V vsaki osebi in vsakem dogodku je odkrival Božjo prisotnost. Bil je zvest svojemu poreklu, zgodovini in identiteti, hkrati pa se je njegova globoka vera izražala v vsakodnevni molitvi rožnega venca. Bil je član frančiškovega tretjega reda. Prav rožni venec, ki ga je vedno nosil s seboj, je bil razlog, da so ga v času španske državljanske vojne zaprli, ker se je postavil v bran nekemu duhovniku. Vse do smrti ni dovolil, da bi mu rožni venec vzeli iz rok, tako, da so ga ustrelili z molitvijo na ustih in rožnim vencem v rokah. Bl. Zefirina slikajo z dvema svetniškima atributoma – rožnim vencem in konjem.

Čeprav je bil bl. Zefirin nepismen in je pripadal manjšinskemu romskemu narodu, je Bog po njem pokazal čudovita Božja dela. Iz romskega naroda je poklical mučenca, ki je s svojo vero pričeval za Kristusa in zanj daroval svoje življenje.

 

Besedilo je posredoval Koordinator za pastoralo Romov pri Slovenski škofovski konferenci Peter Kokotec.