Škofje potrdili besedila novega prevoda Rimskega misala

18.6.2024 Ljubljana Bogoslužje, SŠK

Že nekaj let se v Katoliški Cerkvi na Slovenskem govori o izdaji novega Rimskega misala, mašne knjige, ki vsebuje bogoslužne tekste za obhajanje svete maše. Gre za zapleten proces, ki sledi izidu tretje izdaje Rimskega misala (2008), novim navodilom Svetega sedeža glede prevajanja liturgičnih besedil (2021) ter novemu, katoliškemu prevodu Svetega pisma v slovenščino (2024).

Po tem, ko smo dobili še novi prevod Svetega pisma, je priprava novega prevoda misala prešla v zadnjo fazo. Za novi prevod misala so značilni prenovljen liturgični koledar, ki je urejen glede na bogoslužno življenje v (novih) slovenskih škofijah, pregledan prevod izvornega latinskega besedila, popravljene nekatere manjše netočnosti sedanje izdaje misala, večja zvestoba izrazni moči slovenskega jezika ter uporaba svetopisemskih besedil jeruzalemske izdaje Svetega pisma.

Škofje so na 148. redni seji, ki je v torek, 18. junija 2024, potekala v prostorih ordinariata Nadškofije Ljubljana, sprejeli besedilo nove izdaje slovenskega misala ter potrdili nekatere spremembe, ki so sicer že dolgo značilne za dosedanjo slovensko izdajo misala (denimo dialoški značaj pri vzkliku »Glejte Jagnje Božje«, več možnosti uvodov in odslovitev pri sveti maši ipd.). Škofje niso spremenili molitve Očenaš.

Sedaj sledi prošnja Svetemu sedežu za ustrezno prepoznavo in dovoljenja (t.i. confirmatio prevoda ter recognitio za tiste dele novega misala, ki tipično latinsko izdajo v slovenščini razširjajo ali prilagajajo).

Kdaj bo torej novi misal uveden v splošno rabo, še ni jasno: potrebno je še dobiti ustrezna dovoljenja Svetega sedeža, misal oblikovati ter natisniti. Vsekakor pa je včerajšnja odločitev škofov izjemno pomemben korak na poti proti uporabi novega prevoda Rimskega misala.

Dr. Gabriel Kavčič
Tiskovni predstavnik Katoliške Cerkve