Svetniški kandidati Cerkve v Sloveniji

V Cerkvi v Sloveniji trenutno je odprtih 13 postopkov za razglasitev blaženih oz. svetnikov za skupaj 67 kandidatov.

Cerkev v Sloveniji

Mučenci XX. stoletja (iz več slovenskih škofij) – postulator je p. dr. Metod Benedik OFMCap. Večina izmed kandidatov je predstavljena v knjigi z naslovom Palme mučeništva: ubiti in pomorjeni slovenski duhovniki, redovniki in bogoslovci in nekateri verni laiki, Celje 1994 (avtorji so Anton Pust, Zdravko Reven in Božidar Slapšak).

Žrtve komunističnega totalitarizma so: duhovnik Lambert Ehrlich, bogoslovec Alojzij Breznik, duhovnik Franc Cvar, učiteljica in organistka Anica Drobnič, cistercijan p. Placid Grebenc, duhovnik Srečko Huth, duhovnik Franc Kek, duhovnik Janko Komljanec, duhovnik Franc Kramarič, duhovnik Franc Nahtigal, učiteljica Marica Nartnik, učiteljica Ivanka Novak-Škrabec, duhovnik Valentin Oblak, duhovnik Jakob Omahna, dijak učiteljišča Janez Pavčič, Marijina sestra Antonija Premrov, križnik p. Ivan Anton Salmič, laik Lenart Velikonja, laik Anton Murgelj, laik Alojzij Murgelj, študent Jaroslav Kikelj, duhovnik Matej Krof, duhovnik Ignacij Nadrah, bogoslovec Bernard Štuhec, bogoslovec Emil Kete in učiteljica Veronika Lestan.

Verniki naj sporočijo vse podatke, ki bi bili koristni za postopek, možne ovire oz. nasprotovanja glede katerega izmed kandidatov ter morebitna uslišanja na priprošnjo žrtev komunističnega totalitarizma na naslov: Nadškofija Ljubljana, Ordinariat, Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana.

Verniki naj za beatifikacijo žrtev komunističnega totalitarizma molijo in se priporočajo njihovi priprošnji.


Škofija Murska Sobota

Danijel Halas (24. junij 1908 – 16. marec 1945), mučenec, duhovnik v Veliki Polani. Postulatorka je Andreja Červek. Leta 2014 se je končal škofijski postopek in je bila dokumentacija predana Kongregaciji za zadeve svetnikov.

Alojzij Kozar (11. november 1910 - 29. april 1999), duhovnik. V težkih časih po 2. svetovni vojni je deloval kot župnik v Odrancih, kjer je vodil gradnjo cerkve, zbiral občestvo in deloval tudi kot pisatelj in urednik. Postulatorka je Klavdija Dominko.
-        Življenjepis
-        Spletna stran


Nadškofija Ljubljana

Magdalena Gornik (19. julija 1835 – 23. februarja 1896), mistikinja. Postulator je msgr. Franci Petrič. 14. septembra 2022 je potekala prva seja škofijskega postopka.

Uradna stran postopka: https://www.magdalenagornik.com/

Devetdnevnica z Magdaleno Gornik

Anton Strle (21. januar 1915 – 20. oktober 2003), duhovnik, teolog, spovednik in prevajalec. Postulator je p. dr. Andrej Pirš FSO. V letu 2020 je bilo napisano obsežno poročilo zgodovinske komisije, urejali so se dokumenti, intenzivno se je tudi prevajalo. 21. januarja 2021 je potekala sklepna seja škofijskega postopka, nato je bilo gradivo oddano v Rim, kjer so kasneje potrdili škofijski del postopka.

Anton Vovk (19. maj 1900 – 6. julij 1963), ljubljanski škof. Postulator je mag. Gregor Rogelj. Oktobra 2007 se je končal škofijski postopek in maja 2008 je bilo gradivo predano Kongregaciji za zadeve svetnikov.


Nadškofija Maribor

Cvetana Priol (16. februar 1922 – 11. avgust 1973), učiteljica glasbe iz Maribora, mistikinja. Postulator je p. dr. Vinko Škafar OFMCap.
o   Gradivo o Cvetani Priol

bl. Anton Martin Slomšek (26. november 1800 – 24. september 1862), škof in prvi slovenski blaženi. Za blaženega je bil v Mariboru razglašen 19. septembra 1999.
o   Spletna stran z gradivom o bl. Slomšku
o   Uradna spletna stran


Škofija Novo mesto

Friderik Irenej Baraga (28. junij 1797 – 19. januar 1868), misijonar, škof v mestu Marquette (zvezna država Michigan, ZDA). Kontaktna oseba v Sloveniji je Miloš Košir, župnik v Trebnjem.
o   Spletna stran škofije Marquette (ZDA) z gradivom beatifikacijskega postopka
o   Spletna stran škofije Novo mesto
o   Papež Benedikt XVI. je podpisal odlok o razglasitvi junaških kreposti Božjega služabnika Friderika Ireneja Barage

bl. Alojzij Grozde (27. maj 1923 – 1. januar 1943), laik, mučenec. Za blaženega je bil razglašen 13. junija 2010 v Celju. Postulator je mag. Igor Luzar. Leta 2019 je bil posnet igrano dokumentarni film Srce se ne boji o življenju in mučeništvu bl. Alojzija Grozdeta. Premiera je bila 24. maja 2019 v Novem mestu. Do sedaj je bil film predvajan an več kot 50 krajih po Sloveniji. Film, je podnaslovljen tudi v italijanskem, angleškem in španskem jeziku za prikazovanje v tujini. Film je bil prikazan tudi na Slovenskem filmskem festivalu v Portorožu, leta 2019. Vsako prvo nedeljo v mesecu je na Zaplazu, kjer so relikvije blaženega, t. i. Grozdetov molitveni shod. Da bi bil bl. A. Grozde razglašen še za svetnika, se mora na njegovo priprošnji zgoditi čudež.

Življenjepis in kronologija beatifikacijskega postopka

o   Spletna stran


Redovne skupnosti

Janez Frančišek Gnidovec CM (29. september 1873 – 3. februar 1939), škof v Skopju.
o   Uradna spletna stran

p. Vendelin Vošnjak OFM (13. september 1861 – 18. marec 1933), doma iz Konovega pri Velenju, je deloval v Zagrebu.
o   Spletna stran v hrvaškem jeziku
o   Revija Ognjišče

Andrej Majcen SDB (30. september 1904 – 30. september 1999), duhovnik in misijonar. Kongregacija za zadeve svetnikov je novembra 2008 izdala dektret “nihil obstat”, da se sme začeti škofijski postopek. Vicepostulator je dr. Alojzij Slavko Snoj SDB. Nadškof msgr. Stanislav Zore je z odlokom z dne 21. avgusta 2019, št. 1012/19, zaključil škofijski postopek za beatifikacijo in kanonizacijo Božjega služabnika Andreja Majcna SDB. Zaključna seja postopka je bila 27. septembra 2019 v župnijskem uradu Ljubljana - Rakovnik, slovesna sv. maša ob zaključku škofijskega postopka pa 29. septembra 2019 v župnijski cerkvi na Rakovniku.

o   Uradna spletna stran postopka
o   Spletna stran škofije Novo mesto

Blažene drinske mučenke: bl. s. Marija Krizina Bojanc (23. januar 1885 – 15. december 1941), in bl. s. Marija Antonija Fabjan (23. januar 1907 – 15. december 1941). Med Drinskimi mučenkami so še hrvatica s. Marija Jula Ivanišević, predstojnica samostana na Palah, s. Marija Bernadeta Banja, madžarskega rodu in starejša s. Marija Berchmana Leidenix iz Avstrije. 24. septembra 2011 so bile v Sarajevu razglašene za blažene.
o   Spletna stran v slovenskem jeziku

Uradna spletna stran

Frančiškanski pater Aleks (Aleš) Benigar se je rodil slovenskim staršem 28. januarja 1893 v Zagrebu, umrl pa na praznik vseh svetih 1988 v Rimu. Leta 1907 je vstopil v frančiškanski red in bil po študiju teologije v nemškem Paderbornu posvečen v duhovnika 30. junija 1915. Napisal je obsežni teološki deli o bogoslužju in duhovnosti, ki sta bili dolgo učbenik bodočih duhovnikov. Prvo je bila tiskano v Pekingu, drugo pa v Sapporu na Japonskem. Bil je iskan spovednik in voditelj duhovnih vaj v mnogih redovnih skupnostih. Proces za beatifikacijo vodi Hrvaška frančiškanska provinca.


Italija - Tržaška škofija

Božji služabnik Jakob Ukmar (13. julij 1878 – 2. november 1971), tržaški duhovnik, filozof, teolog in poliglot. Junija 2009 je bila sklenjena škofijska faza postopka, julija 2009 pa je bilo gradivo predano Kongregaciji za zadeve svetnikov.
o   Slovenski biografski leksikon
o   Radio Ognjišče

Francesco Bonifacio. (7. september 1912 – 11. september 1946), duhovnik, mučenec. Za blaženega je bil v Trstu razglašen 4. oktobra 2008. Ni bil slovenskega, ampak italijanskega rodu. Doma je bil iz Pirana in je tam živel v času, ko (še) ni bilo slovenske države. Na seznam smo ga uvrstili iz tega razloga.


Hrvaška - Krška škofija

Božji služabnik Anton Mahnič (14. september 1850 – 14. december 1920) je bil slovenski teolog, pesnik in škof v mestu Krk na Hrvaškem. Rojen je bil v Kobdilju v župniji Štanjel na Krasu, mašniško posvečenje je prejel v goriški stolnici leta 1874, v škofa pa je bil posvečen leta 1896. Bil je prvi škof, ki je stalno tudi živel v svoji škofiji. Na Krku se je pokazal kot odličen branilec hrvaškega naroda na otoku proti italijanski okupaciji in bil zato preganjan. Umrl je leta 1920 v Zagrebu. 14. decembra 2013, ob 93-letnici njegove smrti, se je v krški stolnici začel postopek za prištetje krškega škofa k blaženim.