Sv. Tomaž povezuje Slovence na meji

7.7.2013 ob 16:00 Sv. Tomaž, Vrhpolje, župnija Hrpelje-Kozina Župnija
Sv. Tomaž, Vrhpolje, župnija Hrpelje-Kozina, Iztok Mozetič Sv. Tomaž, Vrhpolje, župnija Hrpelje-Kozina, Iztok Mozetič

God sv. Tomaža apostola, ki ga praznujemo 3. julija, so verniki z obseg strani slovensko-italijanske meje z zunanjo slovesnostjo v cerkvi sv. Tomaža obeležili v nedeljo, 7. julija 2013. V tem bogoslužnem prostoru se na tovrstnem praznovanju verniki ponovno zbirajo od osamosvojitve Slovenije dalje. Letošnje bogoslužje je vodil župnik iz župnije Hrpelje-Kozina Iztok Mozetič. Sodeloval je tudi združeni zbor ZCPZ iz Trsta pod vodstvom zborovodje Edija Raceta.

Cerkev sv. Tomaža apostola je bila posvečena l. 1644. Leto kasneje je bila osnovana kuracija Gročana, ki je zaobjemala Gročano z Vrhpoljami in Peskom, kaplanijo Bazovica z vasmi Padriče, Gropada in Lonjer, kaplanijo Lokev s Preložami, kaplanijo Draga z vasmi Botač, Mihele, Nasirec, Krvavi potok. Decembra 1817 je bila povzdignjena v vikariat, l. 1863 pa v župnijo. Meja, ki je nastala po koncu druge svetovne vojne, je župnijo popolnoma razdelila. V Jugoslaviji je ostala župnijska cerkev in pokopališče, vasi Vrhpolje, Krvavi potok, Nasirec, Mihele in cerkev v Dragi. Zadnji župnik g. Janez Zalokar je bil izgnan iz Gročane na začetku l. 1949. V župnišče se je vselila obmejna enota JLA, ki je cerkev, župnišče in mežnarijo postopoma uničila. Čeprav se objekti niso nahajali v 100-metrskem obmejnem pasu, kjer je bil prepovedan pristop in je veljal poseben režim, so bila ta pravila kršena. Prepovedano je bilo tudi pokopavanje pokojnih in obiskovanje grobov. V neposredni bližini je bila postavljena vojaška karavla, ki so jo vojaki zapustili po osamosvojitvi Slovenije. Stanje cerkve se v zadnjih letih ni izboljšalo.