Statistični podatki katoliške Cerkve za obdobje 2010 – 2017

Vatikanski časopis L'Osservatore Romano je objavil članek o statističnih podatkih Katoliške Cerkve v letih od 2010 do 2017. V sedmih letih je bila v svetovnem merilu zabeležena 9,8% rast števila katoličanov – z 1,196 milijarde v letu 2010 se je število leta 2017 povzpelo na 1,313 milijarde. Najvišja stopnja rasti je bila v Afriki (26,1%), sledijo Azija (12,2%), Oceanija (12,4%), ameriška celina (8,8%) in Evropa (0,3%). 

Katoličani glede na svetovno prebivalstvo
Porazdelitev katoličanov po celinah se precej razlikuje od porazdelitve prebivalstva po vsem svetu. Na ameriški celini živi 13,5% svetovnega prebivalstva, katoličani pa predstavljajo 48,5%, medtem ko je v Aziji, kjer živi 59,8% vseh prebivalcev na svetu, odstotek katoličanov precej nižji – le 11,1%.

Katoličani na posameznih celinah
Prav tako zanimivi so podatki o odstotku katoličanov glede na število prebivalcev na posameznih celinah: skoraj 64% prebivalcev ameriške celine je katoličanov (Severna Amerika 24,7%, Srednja Amerika in Antili 84,6%, Južna Amerika 86,6%), v Evropi jih je 39,7%, v Aziji pa 3,3%.  

Najvišja rast v Afriki
Glede na pridobljene podatke je razvidno, da je bila najvišja rast števila katoličanov na afriški celini – če so leta 2010 ti predstavljali 15,5% vseh katoličanov, jih je bilo leta 2017 skoraj 17,8%. Očiten upad pa je zaznati v Evropi, kjer je število katoličanov s 23,8% padlo na manj kot 22%.  


Letno poročilo Katoliške Cerkve v Sloveniji 2018


Več škofov in cerkvenih okrožij
Število škofov po svetu se je zvišalo za 5,6% (s 5.104 na 5.389), zabeležena je bila tudi 1,7% porast števila cerkvenih okrožij.

Narašča število duhovnikov v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji
Ob koncu leta 2017 je bilo na svetu 414.969 duhovnikov (škofijskih in redovnikov). Njihovo število je v svetovnem merilu do leta 2014 naraščalo, zatem pa začelo upadati. Pri tem je pomembno poudariti, da se na različnih celinah, tako kot tamkajšnje stvarnosti, tudi statistika glede števila duhovnikov zelo razlikujejo: medtem ko je Afrika leta 2017 glede na leto 2010 beležila 23,7% povečanje (s 37.527 na 46.421), se v Severni Ameriki njihovo število stalno zmanjšuje in je upadlo za 9%. Tudi v Evropi, Oceaniji ter na Bližnjem vzhodu statistike kažejo na negativne vrednosti, medtem ko duhovniški poklici v Srednji in Južni Ameriki ter Jugovzhodni Aziji naraščajo.   

Več škofijskih duhovnikov, manj redovnikov
Še bolj izrazito spremembo pa je opaziti med škofijskimi duhovniki in duhovniki redovniki. Pri prvih so zabeležili 1,7% rast (z 277.009 leta 2010 na 281.810 leta 2017), medtem ko se je število duhovnikov redovnikov zmanjšalo: s 135.227 leta 2010 na 132.772 sedem let kasneje. Za dobre 3% pa se je zmanjšalo tudi število kandidatov za duhovništvo.

35,7% vseh redovnic je v Evropi
Konec leta 2017 je bilo na svetu 648.910 redovnic – največ, 35,7%, jih je bilo v Evropi, sledita Azija in Amerika. Glede na leto 2010 je njihovo število v Ameriki, Evropi in Oceaniji upadlo za 16% oz. 19%, v Afriki in Aziji pa naraslo za 11,5% oz. 4,6%. Redovnice v Afriki in Aziji so leta 2017 predstavljale 38,1% vseh redovnic, kar je 6% več kot sedem let pred tem.

Več laiških misijonarjev
Medtem ko se je v sedmih letih zmanjšalo število članov svetnih ustanov, in sicer za 15,5% (s 26.800 leta 2010 na 22.642 leta 2017), pa narašča število laiških misijonarjev – le-to se je povišalo za 6,1% (s 335.502 na 355.800). Največ jih je v Ameriki – konec leta 2017 jih je bilo 86,2%.

3,12 milijona katehetov
V porastu je tudi število katehetov – pred dvema letoma jih je bilo 3,12 milijona. Pomenljivo stopnjo rasti je tudi na tem področju videti v Aziji in Afriki, medtem ko je v Evropi in Severni Ameriki zaznati rahel upad. Največ katehetov je na ameriški celini – 1,8 milijona, predstavljajo pa slabih 57% katehetov po vsem svetu.  

 

Vir: Vatican News