Stališče slovenskega društva Suverenega malteškega viteškega reda do družinskega zakonika

20.12.2015 Družina, Država

Eden temeljnih ciljev Slovenskega društva suverenega malteškega viteškega reda je utrjevati dostojanstvo vsake osebe in vitalnost slovenskega naroda. Po temeljiti seznanitvi z vsebino družinskega zakonika, o katerem bomo Slovenci odločali 20. decembra na referendumu, bomo glasovali proti. Naj navedemo le nekaj razlogov:

V demokratično urejeni družbi mora vsak sistemski zakon, kot je na primer družinski zakonik, upoštevati in utrjevati moralne norme, etična načela, naravne zakone in globoka prepričanja ljudstva. S tem, ko družinski zakonik, o katerem bomo odločali na referendumu, opredeljuje družino, homoseksualnost, istospolne družinske skupnosti, posvojitev otrok in dozorevanje fantov in deklet v moške in ženske, se samovoljno postavlja nad vsa temeljna družbena načela, jih spreminja, uvaja nova - kot je denimo pravica dveh oseb istega spola, da ustanovita družino in imata pravico posvojiti otroke - mnoga pa zanika - kot so denimo človekove pravice otrok. Predlog je bil s pomočjo proceduralne prevare v parlamentu sprejet kot zadeva manjšega pomena po hitrem postopku brez sicer obvezne vključitve javnosti v razpravo. Zaradi sprevrženega pristopa k moralnim in pravnim normam, ki jih mora pri sprejemanju zakonov upoštevati vsak zakonodajalec, moramo slovenski volivci ta zakon zavrniti.

Nesprejemljivo je, da družinski zakonik opredeljuje istospolno usmerjenost oseb kot normalno, jo uzakoni kot pozitivno družbeno danost in jo vzpodbuja. Za nas kristjane velja moralno načelo, da je istospolna usmerjenost osebe sama po sebi globok moralni nered.

Ker je vsak človek ustvarjen kot moški ali ženska, ki sta naravnana drug k drugemu, je opredelitev družine kot skupnosti dveh oseb, ki sta lahko različnega ali istega spola, v svojem bistvu zmotna in je v nasprotju tako z verskimi izročili vseh verstev kot tudi z zgodovinskimi izročili vseh narodov, pa tudi z do sedaj znanimi pravnimi opredelitvami družine, ki je vedno bila skupnost med moškim in žensko. V tistih redkih državah, kjer so uvedli podobno zakonodajo, kot jo namerava uveljaviti Slovenija s tem družinskim zakonikom, je že izraženo nestrinjanje s takšno ideologijo postalo kaznivo.

Družinski zakonik tudi določa, da bo šola posegala v odločanje otroka o tem, ali naj sprejme svojo spolno usmerjenost kot fant ali dekle in to ne glede na dejstvo, da je mladostnik po telesu in temeljni duševni razvitosti že fant oziroma dekle. Država si torej jemlje pravico, da nasilno posega v oblikovanje spolne istovetnosti in ne spoštuje dejstva, da je vsak človek že ob rojstvu deček ali deklica. Po tem zakonu šola ne bo več vzgojna ustanova, ampak mesto strokovnega beganja in vznemirjanja mladih, ki zaradi tega ne bodo odraščali v samostojne in močne osebnosti.

Slovensko društvo suverenega malteškega viteškega reda vabi vse državljane Republike Slovenije, da se referenduma udeležijo, saj gre pri teh vprašanjih za temeljna izhodišča, ki odločajo o obstoju slovenskega naroda.

 

V Ljubljani, 8. december 2015