Stališče Zavoda A. M. Slomška o izjavah zaposlenih o vlogi žensk v Cerkvi in družbi

Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru

Izjava za javnost

V nekaterih slovenskih medijih, predvsem pa v oddaji »Preverjeno«, so bila predstavljena stališča medijske skupine »Scutum Fidei« (Ščit vere!). Med nastopajočimi je bil tudi profesor filozofije dr. Ivo Kerže, ki je delno zaposlen tudi na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška, v Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru.

Vodstvo Zavoda se je v preteklosti in se tudi tokrat ograjuje od njegovih teoloških in antropoloških pogledov. Niti na gimnaziji niti v Zavodu kot celoti ne odobravamo in zagovarjamo stališč Scutum Fidei glede tridentinske oblike svete maše, prejemanja svetega obhajila zgolj na usta, o vlogi žensk v Cerkvi in družbi, o pomenu oratorijev, skavtov in drugih skupin znotraj Cerkve, o delu duhovnikov ali celo o papeževem delu, ne o načinu komunikacije, ki naj bi potekala med ljudmi v Cerkvi in širše.

V zadnjih javnih nastopih so zagovorniki tega gibanja presegli vsak nivo spoštljivega dialoga in soočanja različnih mnenj, s tem pa povzročili objektivno škodo katoliškim šolam. Vrhunec njihovih pogledov pa je bil izrečen v sodbah o vlogi žensk v družbi, športu in v Cerkvi, ter v obsodbi papeža Frančiška kot »heretika« oziroma, »da je njegov kurz popolnoma v napačni smeri«.

Profesor dr. Ivo Kerže na gimnaziji poučuje filozofijo in se mora držati predpisanega kurikuluma. S strani vodstva mu ni dovoljeno kakršnokoli pastoralno delovanje. Kot vse javne šole pa se moramo tudi katoliške gimnazije držati pravil in zakonov, kar zadeva zaposlovanje.

Od vodstva Cerkve na Slovenskem pričakujemo, da se bodo uradno opredelili do medijske skupine »Scutum Fidei«, ki si očitno prisvaja pravico, da je »vrhovni arbiter« prave vere v katoliški Cerkvi.

ravnatelj gimnazije AMS                            direktor Zavoda AMS                                  rektor Vikariata AMS

dr. Samo Repolusk                                       dr. Andrej Flogie                                          dr. Ivan J. Štuhec