Govor in zahvala dr. Ivana Štuheca ob praznovanju Slomškove nedelje

Spoštovani, dovolite da v duhu sinodalnosti najprej pozdravim najmanjše, otroke iz vrtca in osnovne šole, dijake in dijakinje, vas spoštovani starši in stari starši, drage sestre in bratje v Kristusu iz bližnjih ali daljnih župnij, zaposleni v Zavodu Antona Martina Slomška s celotnim vodstvom, sestre redovnice, sobratje duhovniki in diakoni ter vas spoštovani škofje, ki ste se odzvali vabilu na Slomškovo nedeljo 2023. Pozdrav tudi zastopnikom sosednjih škofij iz Celovca in Gradca.

Da, poseben pozdrav gre gospodu msgr. Stanislavu Zoretu, ljubljanskemu nadškofu in metropolitu, ki bo z razlogom vodil današnje bogoslužje.

Letošnja Slomškova nedelja poteka pod geslom  »Šola vesela«. Slomšek je to optimistično vizijo šole povezal s tem, da je v glasbi videl popestritev šolske strogosti in reda, kakršen je v šolah vladal v njegovem času. Danes je lepim umetnostim odmerjen skromen del šolskih ur. Morda se bo v času umetne inteligence to spremenilo, ko bo obstoječe znanje dosegljivo na klik. Lepe umetnosti pa bodo še vedno ostale prostor ustvarjalnosti, če tudi umetna inteligenca lahko nadomešča glasbenike, slikarje, pesnike in pisatelje. Kaj bo v prihodnji šoli otrokom in dijakom predstavljalo veselje ne vem, gotovo pa ne to, kar je predstavljala prva pesmarica v slovenskem jeziku, ki je pri Mohorjevi družbi izšla 1853 leta. Kot pri številnih drugih Slomškovih pobudah je tudi v ozadju te pesmarice želja, da bi otroci in učitelji prepevali slovenske pesmi. Na to temo raje ne bi govoril, da ne bom na začetku današnjega praznovanja zagrenil življenja mladini in anglistom.

Spoštovani, eno je gotovo, tako kot je v Slomškovem času nastopilo prelomno obdobje, ki je pomenilo predvsem osnovno opismenjevanje naroda, tako smo tudi danes pred novim  prelomnim obdobjem, ko bo način poučevanja dobil popolnoma nove razsežnosti. Med tem pa ostaja zelo odprto vprašanje, kaj bomo lahko in kaj bomo morali storiti in spremeniti na vzgojnem področju. Slednje je tudi poseben izziv za cerkvene vzgojne ustanove.

Številnim v zadnjih treh desetletjih ni bilo dovolj jasno, kako pomembna je vzgoja in izobrazba po celotni vertikali od vrtca do univerze. Posledice te odsotnosti vizije in odločitev gledamo in žanjemo danes, ko vidimo kam gre prevladujoča kultura in z njo politika. Pred tremi desetletji smo imeli tudi v Mariboru dovolj moči in zagona, da smo pričeli z gimnazijo, kasneje vrtcem, dijaškim domom in osnovno šolo ter glasbeno šolo. V teh skoraj treh desetletjih smo se žal v glavnem borili za preživetje.

Danes smo nazaj v prostorih, ki so cerkvena last. Za to bi se radi na poseben način najprej zahvalili Bogu, dalje našemu priprošnjiku v nebesih A.M. Slomšku in vsem malim in velikim donatorjem. Med ključnimi in odločilnimi donatorji mi dovolite, da naštejem ameriško škofovsko konferenco po zaslugi kardinal v Chicagu, Blase J. Cupich, ki je hrvaškega rodu; italijanska škofovska konferenci, zahvaljujoč našemu metropolitu in nadškofu msgr. Alojziju Cviklu ki je tam imel dobre linke; nemška škofovska konferenca in njena dobrodelna ustanova Renovabis; mariborske šolske sestre in škofija Celje v času, ko jo je vodil  msgr. dr. Stanko Lipovšek. Ključno vlogo z največjim deležem, najprej s kreditom na to pa z donacijo, je prispevala ljubljanska nadškofija pod vodstvom nadškofa Stanislava Zoreta, ki se mu ob tej priložnosti prvič osebno in javno zahvaljujemo. Nekaj je gotovo, brez vaše odločitve mi danes tukaj na tem mestu ne bi imeli slovesnega bogoslužja ob Slomšku. Vam in vsem, ki ste to omogočili, Bog povrni.

Tudi vsem, ki ste sodelovali pri pripravi današnje Slomškove nedelje tukaj v našem Zavodu ali od drugod, predvsem glasbeni šoli iz Ptuja in Beltinec, najlepša hvala za vaš trud in ure prostovoljnega dela. Hvala vsem, ki ste prinesli pecivo, da se bomo ob njem po maši posladkali. Hvala vsem, ki ste prišli in ki verjamem, da nam želite, da bi naše enote predstavljale tisto veselo šolo, v katero bodo vsi radi hodili, v njej razvijali svoje talente in kot odrasli poskrbeli, da se bo Slomškova vizija slovenstva in vere nadaljevala tudi v prihodnjih rodovih.

Vsem Bog povrni in lepo praznovanje!