Stališče Nadškofije Maribor o prispevku novinarja Jureta Brankoviča - TV Slovenija

27.12.2016 Maribor Medij, Škofija Maribor
Maribor - Foto Ivan Hocevar Maribor - Foto Ivan Hocevar

Spoštovani,

v zvezi s prispevkom novinarja Jureta Brankoviča, ki ste ga objavili, dne 27.12.2016, na vašem spletnem portalu www.rtvslo.si in prispevkom istega novinarja, ki je bil istega dne objavljen v oddaji TV Dnevnik, v skladu z določili Zakona o medijih, zaradi pavšalnih in zavajajočih navedb, ki jih vsebujeta predhodno navedena prispevka, zahtevamo objavo našega popravka, kot sledi v nadaljevanju.

Kot je bilo javno objavljeno in o čemer ste med ostalimi mediji tudi vi izdatno poročali, je Nadškofija Maribor s svojimi upniki pred slabima dvema letoma sklenila sporazum o ureditvi medsebojnih dolžniško – upniških razmerij, v katerem se je zavezala, da bo za poplačilo svojih dolgov namenila praktično vse svoje premoženje. Tako prodajne aktivnosti Nadškofije Maribor predstavljajo logično posledico danih zavez, pri čemer se nepremičnine prodajajo na prostem trgu, kjer lahko kot kupec pristopi kdorkoli, ki izpolnjuje zakonske kriterije in ki ponudi pričakovano kupnino. V okvir spoštovanja danih zavez spada tudi razpolaganje z najemnino, ki jo plačuje Biotehnična šola Maribor, tako da kategorično zanikamo trditev avtorja, da Nadškofija Maribor pelje denar iz naslova omenjene najemnine mimo upnikov.

Izpostavljanje dejstva, da je bil del premoženja, ki se sedaj prodaja, pridobljen v postopku denacionalizacije, razumemo kot tendenciozno. Vsi postopki denacionalizacije, v katerih je bilo vrnjeno premoženje, ki se sedaj prodaja, so namreč pravnomočno zaključeni, bili so vodeni v skladu z veljavno zakonodajo, z njihovo izvedbo pa so bile odpravljene pretekle krivice. 

Prav tako bi želeli, kot že neštetokrat do sedaj, izpostaviti, da je enačenje obveznosti družb Gospodarstvo Rast d.o.o. – v stečaju, Zvon ena holding, d.d. – v stečaju in Zvon dva holding, d.d. – v stečaju z obveznostmi Nadškofije Maribor zavajajoče in kaže na nepoznavanje osnov korporacijskega prava in poslovanja gospodarskih družb. Omenjene družbe so namreč samostojne pravne osebe, tako, da niti posamičnih, še manj pa kumulativnih obveznosti teh družb nikakor ni dopustno prikazovati kot obveznosti Nadškofije Maribor. V d.o.o. in d.d.  namreč družbeniki oz. delničarji jamčijo samo in izključno do višine svoje vložka v posamezno družbo, v kolikor se posebej ne izrečejo za dodatna jamčevanja in zaveze za obveznosti družbe.

Vljudno vas prosimo, da kot resen in ugleden medij, z namenom objektivnega poročanja objavite naš popravek. 

Z vljudnimi pozdravi in vse dobro v letu 2017.

Za nadškofijo Maribor
Janez Lesnika, generalni vikar