Spomin na prof. Alojza Rebulo ob prvi obletnici smrti

Ob prvi obletnici smrti pisatelja in misleca prof. Alojza Rebule bo na Tržaškem več spominskih pobud.

Na samo obletnico smrti bo v sredo, 23. oktobra, ob 20. uri srečanje v Peterlinovi dvoraniv Ul. Donizetti 3 v Trstu. O Rebulovi ustvarjalnosti bo predavala prof. Marija Pirjevec. Filatelistični klub Lovro Košir bo predstavil Rebuli posvečeno slovensko "osebno znamko", priložnostno razglednico in posebna, pisatelju Rebuli posvečena poštna žiga z datumom prve obletnice pisateljeve smrti – dvojezični žig italijanske pošte in žig slovenske pošte. Knjižnica Dušana Černeta bo uradno predala javnosti svoj oddelek – Knjižnico Zore Tavčar in Alojza Rebule, ki obsega publikacije iz bogate donacije pisateljskega para izpred nekaj let.

V soboto, 26. oktobra, bo Rebulov večer ob 20.30 v Finžgarjevem domuna Opčinah. Slovensko numizmatično društvo Janez Vajkard Valvasor in Slovenska prosveta iz Trsta bosta predstavila bronasto Rebulovo medaljo, Filatelistični klub Lovro Košir bo predstavil Rebuli posvečeno znamko in žiga, založba Mladika pa bo krstno predstavila knjigo prof. Franceta Pibernika Alojz Rebula 1924–2018, Dokumentarna monografija. Zapel bo cerkveni pevski zbor Sv. Jernej z Opčin, Društvo Finžgarjev dom pa bo poskrbelo še za umetniško točko.

Družina rajnega prof. Alojza Rebule pa vabi na mašo zadušnico v soboto, 26. oktobra, ob 19. uri v župnijski cerkvi na Opčinah.