Slovensko patristično popoldne

"Slovensko patristično popoldne" bo potekalo v petek, 7. januarja 2022, na Teološki fakulteti UL (Poljanska c. 8, 1000 Ljubljana) v sodelovanju slovenske sekcije AIEP/IAPS (International Association of Patristic Studies), Inštituta za patristične študije Victorinianum TEOF UL, KUD Logosa in Celjske Mohorjeve družbe. 

V prvem delu bodo trije predavatelji, doc. dr. Miran Špelič OFM, mag. Jan Dominik Bogataj OFM in Gorazd Kocijančič, osvetlili temo pojmovanja telesa v patristični misli. Drugi del bo posvečen predstavitvam različnih nedavnih patrističnih prevodov v slovenščino in drugih povezanih projektov s krščansko antiko. V tretjem delu bo predstavljen nov integralen prevod korpusa Hieronimovih pisem v slovenščino, pri čemer bodo sodelovali akad. dr. Kajetan Gantar, Bogomir Trošt, doc. dr. Sonja Weiss, doc. dr. Miran Špelič OFM in doc. dr. Aleš Maver.  Več TUKAJ.

Istočasno bo potekal tudi "Mali patristični knjižni sejem", kjer bosta založbi KUD Logos in Celjska Mohorjeva družba ponudili patristične izdaje po znižani ceni. 

Dogajanje bo možno spremljati tudi preko Zoom povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4314511563.