Škofovska sinoda v Rimu

7.10.2012 Vatikan Škof, Katoliška cerkev, Zasedanje

Od nedelje, 7. do nedelje, 28. oktobra 2012, bo v Rimu potekalo 13. redno splošno zasedenje škofovske sinode pod geslom Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere. V imenu Slovenske škofovske konference (SŠK) se ga bo kot izvoljeni delegat udeležil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Celotno dogajanje bo osredotočeno na iskanje (novih) načinov za posredovanja evangelija ljudem v krajih in deželah, kjer je vera v Jezusa Kristusa bodisi neosebna bodisi za osebo Jezusa Kristusa ljudje še niso slišali.

Delovno gradivo (instrumetum laboris) za zasedanje je v več jezikih dostopno na spletni strani škofovske sinode, v slovenskem jeziku pa so povzetki dostopni na spletni strani slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Škofovska sinoda je zborovanje z različnih delov sveta izbranih škofov, ki se ob določenih časih zberejo, da pospešujejo tesno povezanost med papežem in škofi ter z nasveti pomagajo pri skrbi za ohranjanje in rast vere in nravi, pri ohranjevanju in utrjevanju cerkvene discipline, pa tudi pri pretresanju vprašanj, ki zadevajo delovanje Cerkve v svetu. Škofovska sinoda je neposredno pod papeževo oblastjo. Rimski škof, ki sinodo skliče po potrebi in določi kraj zborovanja, potrdi izvolitev članov, določi vsebino, o kateri bodo razpravljali, in dnevni red, sinodi tudi predseduje, za predsedovanje pa lahko izbere tudi svojega namestnika.

Sinodalna zborovanja so redna in izredna, na njih pa škofje razpravljajo o stvareh, ki zadevajo blagor vesoljne Cerkve. Posebna zborovanja so namenjena zadevam, vezanim le na določeno regijo oziroma regije (npr. Evropo, Afriko).

Škofovsko sinodo, ki se zbere na splošnem rednem zborovanju, sestavljajo člani (med njimi je večina škofov), ki jih za posamezna zborovanja izvolijo škofovske konference, nekatere pa neposredno imenuje papež. Tem se pridruži še nekaj izvoljenih članov redovnih ustanov.

Škofovsko sinodo, ki se zbere na splošnem izrednem zborovanju in razpravlja o stvareh, ki zahtevajo hitro rešitev, sestavljajo člani, ki so imenovani po službi (večina med njimi je škofov), nekatere pa neposredno imenuje papež. Tem se pridruži še nekaj izvoljenih članov redovnih ustanov.

Škofovsko sinodo, ki se zbere na posebnem zborovanju, sestavljajo člani predvsem iz tistih regij, za katere je bila sklicana.

Po zaključku zborovanja delegatom zaupana naloga preneha. Škofovska sinoda ima stalno glavno tajništvo s tajnikom in svetom tajništva. Za posamezno zborovanje sinode papež poleg tega imenuje enega ali več posebnih tajnikov. Njihov mandat pa je vezan samo na posamezno zborovanje (prim. Zakonik cerkvenega prava, kann. 342–348).


Seznam škofovskih sinod


V Vatikanu predstavili zasedanje škofovske sinode o novi evangelizaciji