Seznam škofovskih sinod

Škofovska sinoda je stalna ustanova, ki jo je na željo koncilskih očetov 15. septembra 1965 ustanovil papež Pavel VI. (1963–1978) z namenom, da bi ohranili duha, ki se je oblikoval v času drugega vatikanskega cerkvenega zbora.

1. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 29. september–29. oktober 1967

 • Tema: Ohranitev in krepitev katoliške vere, njena celovitost, moč, razvoj ter njena doktrinska in zgodovinska skladnost.

PRVO IZREDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 11. oktober–28. oktober 1969

 • Tema: Sodelovanje med Svetim sedežem in škofovskimi konferencami.

2. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 30. september–6. november 1971

 • Tema: Duhovniško služenje in pravičnost v svetu.

3. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 27. september–26. oktober 1974

 • Tema: Evangelizacija v modernem svetu.

4. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 30. september–29. oktober 1977

 • Tema: Kateheza v današnjem času.

POSEBNO ZASEDANJE ZA NIZOMEMSKO: 14.–31. januar 1980

 • Tema: Razmere na pastoralnem področju na Nizozemskem.

5. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 26. september–25. oktober 1980

 • Tema: Krščanska družina.

6. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 29. september–29. oktober 1983

 • Tema: Pokora in sprava v poslanstvu Cerkve.

DRUGO IZREDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 24. november–8. december 1985

 • Tema: Dvajseta obletnica sklepa drugega vatikanskega cerkvenega zbora.

7. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 1.–30. oktobra 1987

 • Tema: Poslanstvo in poklic laikov v Cerkvi.

8. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 30. september–28. oktober 1990

 • Tema: Oblikovanje duhovnikov v današnjih okoliščinah.

POSEBNO ZASEDANJE ZA EVROPO: 28. november–14. december 1991

 • Tema: Smo pričevalci Kristusa, ki nas je odrešil.

POSEBNO ZASEDANJE ZA AFRIKO: 10. april–8. maj 1994

 • Tema: Cerkev v Afriki in njeno poslanstvo pri evangelizaciji v pričakovanju leta 2000: »Boste moje priče« (Apd 1,8).

9. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 2.–29. oktober 1994

 • Tema: Posvečeno življenje in njeno poslanstvo v Cerkvi.

POSEBNO ZASEDANJE ZA LIBANON: 26. november–14. december 1995

 • Tema: Kristus je naše upanje: prenovljeni z njegovim Duhom in solidarni pričujemo za Njegovo ljubezen.

POSEBNO ZASEDANJE ZA AMERIKO: 16. november–12. december 1997

 • Tema: Srečanje z živim Jezusom Kristusom, pot do spreobrnjenja, skupnosti in solidarnosti v Ameriki.

POSEBNO ZASEDANJE ZA AZIJO: 19. april–14. maj 1998

 • Tema: Kristus Odrešenik in njegovo poslanstvo ljubezni in služenja v Aziji »..., da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10).

POSEBNO ZASEDANJE ZA OCEANIJO: 22. november–12. december 1998

 • Tema: Jezus Kristus: slediti njegovi poti, razglašati njegovo resnico, živeti njegovo življenje: poziv za narode Oceanije.

DRUGO POSEBNO ZASEDANJE ZA EVROPO: 1.–23. oktober 1999

 • Tema: Jezus Kristus, ki živi v svoji Cerkvi – izvir upanja za Evropo.

10. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 30. september–27. oktober 2001

 • Tema: Škof kot služabnik Kristusovega evangelija za upanje v svetu.

11. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 2.–29. oktober 2005

 • Tema: Evharistija vir in vrhunec življenja in poslanstva Cerkve.

12. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 5.–26. oktober 2008

 • Tema: Božja beseda v življenju in poslanstvu Cerkve

DRUGO POSEBNO ZASEDANJE ZA AFRIKO: 4.–25. oktober 2009

 • Tema: Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti,« (Mt 5,13–14).

13. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 7.–28. oktober 2012

 • Tema: Nova evangelizacija za posredovanje krščanske vere

TRETJE IZREDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 5. - 19. oktober 2014

 • Tema: Pastoralni izzivi družine v kontekstu evangelizacije

14. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 4.–25. oktober 2015

 • Tema: Poklicanost in poslanstvo družine v Cerkvi in sodobnem svetu

15. REDNO SPLOŠNO ZASEDANJE: 3.–28. oktober 2018

 • Tema: Mladi, vera in razločevanje poklicanosti