Škof Bizjak ob mašniškem posvečenju: 'Bodita vedno pripravljena na preizkušnjo in vedno verujta v Božje varstvo!'

29.6.2024 ob 17:00 Koper Duhovniki, Škofija Koper
Foto: Tatjana Splichal / druzina.si Foto: Tatjana Splichal / druzina.si

V duhovnika sta bila danes v koprski stolnici posvečena Luka Jesenko iz župnije Godovič, ter Mel Kovic iz župnije Miren pri Gorici. Nagovor škofa dr. Jurija Bizjaka objavljamo v nadaljevanju.


 

Bratje in sestre. Dragi bratje mašniki in diakoni, bogoslovci in mašni pomočniki, redovniki in redovnice, dragi gostje iz župnije Miren in župnije Godovič, dragi sorodniki obeh novomašnikov, draga novomašnika Luka in Mel, vsi zbrani za slovesnost mašniškega posvečenja: Milost vam in mir! Vsi trije odlomki današnje Božje besede nam govorijo o apostolskih preizkušnjah in o pripadajočem Božjem varstvu. Prvo berilo o apostolu Petru, drugo o apostolu Pavlu, evangelij o Cerkvi.

Prvo berilo: 'Tisto noč, ko je Herod hotel Petra privesti pred ljudstvo!' Zadnji hip! Zakaj ga Gospod ni rešil že prej? Zakaj je sploh pustil, da ga je Herod ujel? Potrebna je preizkušnja! Piše modri Sirah: 'Sin moj, če misliš služiti Gospodu, pripravi svojo dušo na preizkušnjo!' (Sir 2,1). Apostol Peter piše: 'Preljubi, ne čudite se pekoči nadlogi, ki prihaja nad vas za preizkušnjo, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega, ampak koliko s Kristusom trpite, se veselite, da se boste tudi v razodetju njegovega veličastva veselili in radovali!' (1 Pt 4,12-13). Bog je pravičen, vendar počasen. Božji mlini meljejo počasi, a meljejo na drobno! Draga brata novomašnika, tudi vidva bodita vedno pripravljena na preizkušnjo in vedno verujta v Božje varstvo!

Drugo berilo: Apostola Petra je v današnjem prvem berilu Gospod rešil na začetku apostolovega delovanja, v drugem berilu pa nam apostol Pavel opisuje življenjsko in dokončno rešitev, ki jo pričakuje od Gospoda: 'Dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil …' Svojemu učencu Timoteju piše v Efez: 'Gospod pa mi je pomagal in dal moč, da bi se po meni oznanjevanje dopolnilo in bi ga slišali vsi narodi; rešil me je levu iz žrela. Gospod me bo osvobodil iz vsakega hudega naklepa in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na vekov veke. Amen' (2 Tim 4,17-18). Draga brata novomašnika, tudi vidva imejta vedno pred očmi plačilo, ki vaju čaka: 'Vi ste tisti, ki ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah, in jaz vam prepuščam kraljestvo, kakor ga je moj Oče prepustil meni, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu, sedeli na prestolih in sodili dvanajst Izraelovih rodov' (Lk 22,20-30).

Evangelij: 'Ti si Peter – skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev.' Takšno skalo in takšen temeljni kamen je napovedal že prerok Izaija: 'Glej, položil bom na gori Sion kamen, preizkušen kamen, dragocen vogelni kamen, utemeljeni temelj, kdor se nanj opre, ne bo omahnil!' (Iz 28,16). Prerokba se nanaša na Mesija, na našega Gospoda, ki se je poistovetil s tem kamnom, ko je dejal: 'Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen' (Prim. Ps 118,22; Mt 21,42; Lk 20,17; Apd 4,11; Rim 9,33; Ef 2,20; 1 Pt 2,4-6). To svoje poslanstvo zdaj Kristus prenaša na apostola Petra in posredno na vse apostole. V knjigi Razodetja  beremo, da nebeška prestolnica Jeruzalem stoji na dvanajstih temeljnih kamnih, na katerih je zapisano ime dvanajsterih Jagnjetovih apostolov (Raz 21,14). Draga brata novomašnika, tudi vidva se vedno znova razveselita zagotovila, da sta vajini imeni zapisani v nebesih (Lk 10,20).

'In peklenska vrata je ne bodo premagala!' Ne samo vsak zase, pač pa tudi vsi skupaj kot skupnost imamo zagotovilo končne zmage dobrega nad zlom: 'Ne boj se, mala čreda, zakaj vaš Oče je sklenil dati vam kraljestvo' (Lk 12,32). 'Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati: in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir' (Jn 10,16). Nasproti peklenskim vratom stoji naš Gospod, ki nam zagotavlja: 'Jaz sem vrata: kdor stopi skozi mene, bo rešen in bo hodil ven in bo našel pašo!' (Jn 10,9). Draga brata novomašnika, vsakokrat ko bosta prestopila prag cerkve, se spominjajta, da vstopata v hišo nebeškega Očeta, kjer je mnogo bivališč (Jn 14,2), v dom našega Gospoda in Kralja, ki nam daje počitek (Mt 11,28-30), v svatovsko dvorano Jagnjeta in Ženina Cerkve (Raz 19,9).

Bratje in sestre. V prvem berilu smo slišali, 'da je Cerkev za Petra neprenehoma molila k Bogu.' Tako danes tudi vas povabim, da za naša novomašnika neprenehoma molite k Bogu. Še posebej kadar boste prepričani, da bi lahko delala bolje in več, molite zanju in ju priporočajte Svetemu Duhu, 'ki veje, kjer hoče!'

Amen.