Sklop predavanj: Slomšek in njegovo delo za edinost kristjanov

Ta novica še ni javno objavljena.

Njena vsebina bo na tem naslovu dosegljiva 20. aug 2020 ob 00:00.