Salezijanski duhovnik Rafo Pinosa prejel državno priznanje za izjemne dosežke v mladinskem sektorju

20.11.2019 Ljubljana Mladina, Nagrada, Civilna družba
Rafo Pinosa SDB Rafo Pinosa SDB

Na Gospodarskem razstavišču Ljubljana je 20. novembra 2019 potekal Nacionalni posvet mladinskega sektorja 2019, ki ga je organiziral Urad RS za mladino v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije. Nacionalni posvet mladinskega sektorja je letni dogodek, namenjen mladinskim delavcem in voditeljem, predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter vsem drugim, ki soustvarjajo in sooblikujejo področja, politike in programe za mlade. Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja – priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem obdobju je prejel salezijanski duhovnik Rafo Pinosa.

V obrazložitvi so zapisali: Rafo Pinosa vse življenje posveča delu z mladimi, ki ga doživlja kot poslanstvo. S svojo karizmo izjemno vpliva na ustanavljanje in profesionalizacijo mladinskih organizacij ter mreženje različnih organizacij na področju mladinskega dela. Pri svojem delu uporablja preventivno vzgojno metodo, ki jo je uvedel don Bosko, kar je kulturo mladinskega dela dvignilo na zelo visoko raven. S svojimi prizadevanji je številnim mladim, ki so bili dejavni v mladinskih organizacijah, omogočal lažji prehod v življenje odgovornih odraslih. Še posebej pomemben je njegov vpliv na družbeno povezanost, ki jo je dosegel na področju dela z deprivilegiranimi in socialno šibkimi otroki ter mladostniki v kulturno, versko in narodnostno zelo raznolikem okolju priseljencev iz nekdanje skupne države, danes pa jo nadgrajuje z izvajanjem učne pomoči in individualnim spremljanjem posameznikov. Rafo Pinosa je ob svojem delu dejavno sodeloval v številnih delovnih telesih na državni ravni. Bil je član skupine za socialno izključenost v času priprave nacionalnega akcijskega programa, pozneje je bil član virtualnih skupin »Revščina« pri Centru nevladnih organizacij Slovenije in »Prostovoljstvo« pri Slovenski filantropiji. Kot eden od predstavnikov mladinskih organizacij je sodeloval v tako imenovani mešani komisiji Mladinskega sveta Slovenije in Urada Republike Slovenije za mladino pri postavljanju potranzicijskih izhodišč na področju mladinskega dela, ki so se pozneje kazala v načelih mladinskega dela in zakonodaji, ki ureja to področje. Rafo Pinosa je bil dejaven tudi na področju neformalnega izobraževanja kot odskočne deske pri zaposlovanju mladih. Danes si mladinskega dela brez priznavanja neformalnega izobraževanja ne moremo predstavljati, in tudi to je njegov pomemben prispevek k razvoju mladinskega dela. Na področju mladinskega dela je v svoji dolgi karieri deloval kot vizionar, inovator, kreativec, pobudnik, motivator in pogonski motor vsake mladinske organizacije, v kateri je deloval ali deluje še danes.

Ob prejetju nagrade je izrazil veselje nad slišanim s strani mladih skozi posvet ter povedal naslednje: “Vesel sem današnje razprave in sicer ravno zato, ker dokler razpravljamo o izzivih, ki jih mladi imate, je vredno ostati v tem sektorju, ko se pogovarjamo o financiranju, pa vstopamo že v svet odraslih. In takrat nas pravzaprav ne potrebujete več. Zato hvala za nagrado in hvala za današnji dan.”

Vir: www.donbosko.si