Revija Prijatelj praznuje 50-letnico izhajanja

V Domu sv. Jožef Celje bo v soboto, 17. novem­bra 2018, od 9.00 sim­pozij ob 50. jubileju revije Prijatelj. Na njem bodo sodelujoči razmišljali o prehojeni poti ter o prihodnosti. Simpozij bodo sklenili s slovesnim somaševanjem ob 15. uri, ki ga bo vodil ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske kon­ference msgr. Stanislav Zore.

Revija Prijatelj
Začelo se je pred petdesetimi leti, ko so bolni in invalidni spregovorili drug drugemu. Najprej s pre­prostim pismom, nato pa s sodelavci počasi čeda­lje bolj načrtno in izoblikoval se je list bolnikov in invalidov ter njihovih prijateljev, ki se je imenoval preprosto »Prijatelj«. Danes je to revija z istim na­menom in poslanstvom, ki se veseli petdesetih let svojega izhajanja. Založnik in izdajatelj je v imenu Misijonske družbe – lazaristov Dom sv. Jožef, sicer pa Prijatelj želi povezovati bolne, invalidne, starej­še in seveda svojce, prijatelje le teh in vse ljudi, ki želijo v sebi negovati čut za bolne, ki izvira iz naše vere. Gre za pomembno krščansko in človeško po­slanstvo, ki ga moramo gojiti vsi.

Oktobrsko, jubilejno številko Prijatelja, so natisni­li v več izvodih, ki jih bodo brezplačno razposlali po različnih ustanovah in župnijah, tako tistih, ki še Prijatelja nimajo naročenega, kakor tudi tistih, ki ga imajo.

Dodatne informacije dobite na e-naslovu: revija.prijatelj@rkc.si