Prva obletnica ukrepov proti epidemiji koronavirusa v Katoliški cerkvi

25.2.2021 Slovenija COVID19, SŠK
Foto: Družina Foto: Družina

V četrtek, 25. februarja 2021, mineva eno leto od prvih ukrepov, ki jih je sprejela Slovenska škofovska konferenca (SŠK) za zajezitev epidemije koronavirusua. Slovenski škofje so že v začetku leta 2020 spremljali dogajanje širjenje pandemije v sosednjih državah (še posebej v Italiji), ter pripravljali preventivne ukrepe za zaščito katoliških vernikov in prebivalcev Slovenije.

Po prvih ukrepih, ki so jih sprejele najbolj prizadete škofije v Italiji, je Tajništvo SŠK pripravilo osnutek treh modelov za preprečevanje širjenja epidemije v Katoliški cerkvi v Sloveniji. S tem namenom je SŠK že 25. februarja 2020 sprejela in objavila prva navodila za preprečevanje širjenje virusa SARS-CoV-2 ter duhovnikom in vernikom svetovala umik blagoslovljene vode iz cerkva, opustitev pozdrava miru pri svetih mašah ter prejem svetega obhajila na roke. Kasneje so slovenski škofje sprejeli druga navodila, ki so bila prilagojena na vsakokratno epidemiološko stanje v Sloveniji oz. posamezni regiji. Vsa navodila, ukrepi, gradiva in novice o epidemiji COVID-19 so zbrani na posebni spletni strani Katoliške cerkve.

Kratek povzetek ukrepov Slovenske škofovske konference v času prvega vala epidemije (od februarja do maja 2020)

·      Ob zaostrovanju razmer je Slovenska škofovska konferenca 25. februarja 2020 za duhovnike in vernike pripravila navodila za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19. V navodilih so bila zapisana nekatera določila, ki so svetovala umik blagoslovljene vode iz cerkva, opustitev pozdrava miru pri svetih mašah in prejema svetega obhajila na roke.

·      Ob poslabšanju razmer in strožjih državnih ukrepih, je Tajništvo SŠK 12. marca 2020 po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, pripravilo izredne ukrepe, ki so po odločitvi škofov ordinarijev začeli veljati v petek, 13. marca 2020, in so vključevali prepoved javnega bogoslužja ter pastoralnih dejavnosti. Dodatno gradivo za javnost je vsebovalo molitev, nasvete za preprečevanje okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 ter dodatne informacije, podroben spored za spremljanje svetih maš po spletu, radiu in televiziji, obvestilo o prenosu nedeljske sv. maše na TV SLO 2 ter povabilo mladim k vpisu v bazo prostovoljcev za sodelovanje pri oskrbi ranljivih skupin v času epidemije.

·      Od 22. marca 2020 je bil na TV Slovenija 1 vsako nedeljo ob 11.30 predvajan tedenski nagovor predsednika SŠK, ki ga je Tajništvo SŠK predhodno posnelo s pomočjo zunanjega izvajalca.

·      23. marca 2020 so predstavniki šestih verskih skupnosti v Sloveniji (Evangeličanska cerkev AV, Katoliška cerkev, Evangelijska binkoštna cerkev, Srbska pravoslavna cerkev, Makedonska pravoslavna cerkev in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji) sprejeli Skupno izjavo verskih skupnosti v času epidemije COVID-19.

·      Na pobudo nadškofa Zoreta so slovenski škofje določili, da smo 25. marca 2020, na slovesni praznik Gospodovovega oznanjenja Mariji, praznovali vseslovenski molitveni dan v čast Božji Materi Mariji v zahvalo za matere in priprošnjo za zdravje vseh bolnih.

·      Pred velikonočnimi prazniki je Tajništvo SŠK zbralo in grafično opremilo poročilo o pomoči Katoliške cerkve v času epidemije COVID-19, da bi katoliškim vernikom in širši javnosti predstavili delovanje Cerkve na karitativnem področju in okrepili pozitivno javno podobo naše verske skupnostni v javnem prostoru.

·      Mesec april je bil v znamenju velikonočnih praznikov, zato je Tajništvo SŠK pripravilo vrsto novic z dodanimi posebnimi navodili škofov za vsak dan posebej. Verniki so dobili gradivo, da so lahko sami doma blagoslovili velikonočna jedila in velikonočni zajtrk.

·      Tajništvo SŠK je pripravilo osnutek navodil za ponovno uvedbo bogoslužja z udeležbo vernikov v slovenskih cerkvah.

·      Na spletni strani SŠK so bili v času izrednih razmer zaradi epidemije redno in sproti objavljeni nagovori slovenskih škofov in druge spodbude, namenjene obveščanju duhovnikov in vernikov ter stiku s cerkvenim občestvom. Spletna stran SŠK je bila ob začetku epidemije ustrezno preurejena, tako da so bili prispevki, povezani s koronavirusom, ustrezno vidni. Pripravljenih je bilo več kot 200 objav.

 

V drugem valu epidemije in pripravi nanj (juli 2020–januar 2021), so škofje sprejeli posebna določila in ukrepe, da bi zaščitili zdravje vernikov in omejili širjenje okužb

·      Od 25. junija 2020 je bila ponovno uvedena obvezna uporaba zaščitnih mask pri svetih mašah in v zaprtih cerkvenih prostorih.

·      Škofje so 21. julija 2020 sprejeli Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19, s katerimi so določili dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Nova navodila so začela veljati 21. julija 2020 in so bila dopolnjena na osnovi pozitivnega mnenja in pripomb NIJZ ter novih predpisov vlade Republike Slovenije.

·      1. septembra je SŠK izdala Priporočila Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21 s poudarkom na preprečevanju širjenja okužb in priporočili za potek kateheze na daljavo.

·      Vlada RS je 15. oktobra 2020 omejila število vernikov pri obredih v t. i. oranžnih statističnih regijah. Tajništvo SŠK je 16. oktobra 2020 pripravilo in objavilo Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila prilagojena župnijam iz statističnih regij, ki so bile z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije COVID-19 označene rdeče oz. oranžno. 20. oktobra je Vlada RS v vseh (rdečih in oranžnih) statističnih regijah prepovedala izvajanje verskih obredov.

·      Ob 1. novembru je Tajništvo SŠK pripravilo Priporočila SŠK za obhajanje praznika vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih v času COVID-19, ki so vsebovala poziv, naj se na praznik vseh svetih in spomina vseh vernih rajnih opusti tradicionalno obiskovanje sorodnikov in prijateljev.

·      13. novembra 2020 so začela veljati Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19, ki med drugim vključujejo odpoved svetih maš z ljudstvom, dovoljenje za zgolj zasebno molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva v cerkvah ter odlog podeljevanja zakramentov svetega krsta, prvega svetega obhajila, birme in cerkvene poroke.

·      Škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta SŠK, ki je potekala 18. decembra 2020, pozdravili odlok Vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19. Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov je posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. Da bi varovali zdravje ljudi, so se ordinariji Nadškofije Maribor, Škofije Murska Sobota in Škofije Celje po posvetovanju z duhovniki odločili, da svete maše v vseh cerkvah ali kapelah mariborske metropolije do nadaljnjega škofje in duhovniki obhajajo brez navzočnosti vernikov. V novomeški škofiji so se bogoslužja v verniki začela 23. decembra 2020, v koprski škofijiin ljubljanski nadškofiji pa 19. decembra 2020. V Nadškofiji Ljubljana so odločitev o izvajanju bogoslužja z verniki ob nedeljah in praznikih zaupali posameznim župnikom.

·      Tajništvo SŠK je 23. decembra 2020 duhovnikom poslala obvestilo o nadzorih zdravstvenih inšpektorjev po cerkvah. Zdravstveni inšpektorat je obvestil Slovensko škofovsko konferenco, da bodo zdravstveni inšpektorji med božičnimi prazniki izvajali nadzore po cerkvah, v katerih se bo izvajalo bogoslužje. S tem namenom je Tajništvo SŠK duhovnike obvestilo, da v skladu z vladnim odlokom, navodili NIJZ in navodili škofov, pri organizaciji bogoslužja nujno upoštevati določila.

·      Tajništvo SŠK je pred božičnimi prazniki pripravilo pojasnilo o obhajanju prazničnih svetih maš. Ob tem je opozorilo, da kjer se darujejo svete maše z udeležbo vernikov, je potrebno spoštovati vsa navodila slovenskih škofov ter priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. V škofijah, kjer so svete maše dovoljene, je lahko v cerkvi toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.

·      SŠK je na podlagi predloga Pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev povabila duhovnike, da se med letošnjimi božičnimi prazniki vabi vernike k molitvi tudi s pomočjo cerkvenih zvonov. Zvonovi so glasbilo namenjeno povezovanju ljudi na daljavo in ravno v času epidemije potrebujemo, da se naš narod združi ob prazniku rojstva Jezusa Kristusa. Pesem cerkvenih zvonov je vabilo in spomin, da se v cerkvi daruje praznična svet maša.

·      V domu starejših občanov sv. Lenart v Lenartu je bil 27. decembra 2020, kot prvi cepljen upokojeni mariborski nadškof metropolit msgr. dr. Franc Kramberger.

·      11. januarja 2021 je potekala 27. seja Stalnega sveta SŠK, na kateri so slovenski škofje sprejeli izjavo glede cepljenja proti bolezni COVID-19. Škofje so v posebni izjavi podpirli vsa prizadevanja za zaščito zdravja ljudi in vse napore za iskanje novih cepiv ter oblik zdravljenja za obolele s koronavirusno boleznijo COVID-19. Izpostavili so, da so zaradi epidemije številni izgubili svoje najdražje, postali osamljeni in izpostavljenim težkim socialnim ter ekonomskim razmeram. Prav tako pa smo se katoličani znašli z omejitvami na področju verskega življenja. V takšnem položaju se soočamo z upanjem, ki ga prinašajo nova cepiva.

·      11. januarja 2021 so škofje potrdili novo molitev v času epidemije COVID-19. Verniki se zavedamo, da so v času preizkušnje molitev in prošnje k Bogu sredstvo za premostitev težav in v tolažbo. Kakor je kralju Ezekíju Gospod uslišal molitev in videl njegove solze (prim. Iz 38,4), tako tudi danes svojim vernikom obljublja tolažbo in podporo v času bolezni, trpljenja in nesreče, zato so povabili vse katoličane k molitvi v času epidemije.

·      Duhovnik in znanstvenik dr. Janez Arneže je napisal obsežno in poglobljeno razmišljanje v prid cepljenju proti koronavirusu SARS-CoV-2, ki ga je SŠK objavila 13. januarja 2021. V njem je predstavil delovanje cepiv ter izpostavil, da ko se nam ponudi priložnost za cepljenje, jo sprejmemo in se damo cepiti. Svoje besedilo je sklenil z besedami: »Naredimo to zase, za naše družine, za naše skupnosti, za naša občestva, za prijatelje, za domovino, za človeštvo… Nota Kongregacije za nauk vere podčrta, da “v vsakem primeru pa z etičnega vidika moralnost cepljenja ni odvisna samo od dolžnosti varovanja lastnega zdravja, ampak tudi od prizadevanja za skupno dobro.” Torej je tudi naša moralna dolžnost, da se damo cepiti. Prav tako bodimo Bogu hvaležni za ta dar in za številne raziskovalce, katerih dolgoletna prizadevanja so pripeljala do teh rezultatov«.

·      Tajništvo SŠK je 16. februarja 2021 podalo pojasnilo glede izvajanja verskih obredov in pastoralne dejavnosti v času sproščanja ukrepov (t. i. oranžna faza). V njem je izpostavljeno, da se verski obredi (svete maše, ljudske pobožnosti in ostalo bogoslužje ter verska praksa) znotraj verskih zgradb (cerkve, kapele) še naprej izvajajo v skladu z Odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji ter Navodili slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19 (z dne 18. decembra 2020). To pomeni omejitev števila udeležencev na eno osebo oz. člane istega gospodinjstva na 30 m2 površine notranjosti verske zgradbe, prepoved petja in upoštevanje higienskih navodil oz. priporočil NIJZ (predvsem uporaba maske, vzdrževanje medosebne fizične razdalje vsaj 1,5 metra, razkuževanje rok, kihanje in kašljanje v rokav, udeležba samo zdravih oseb).

Ukrepe SŠK sta v znanstvenem članku z naslovom Cerkev mora ostati ljudem blizu ne glede na čase: prvi val koronavirusa (COVID-19) in versko življenje v Sloveniji obravnavala profesorja in raziskovalca dr. Tanja Žigon ter dr. Boštjan Udovič. Analizirala sta okvir odločanja o sprejemanju ukrepov COVID-19 na ravni Svetega sedeža in Cerkve na Slovenskem, nato pa nekatere predpostavke preverila z anketo med pevci enega elitnejših pevskih zborov iz Ljubljane.

 

Tiskovni urad SŠK