Prva nacionalna konferenca o mladinski pastorali – dopolnjeno

27.9.2012 Ilirska Bistrica Mladina
Foto - Andrej Golčnik Foto - Andrej Golčnik

Prvo nacionalno konferenco o mladinski pastorali, ki bo potekala od četrtka, 27. do sobote, 29. septembra 2012, v samostanu šolskih sester de Notre Dame v Ilirski Bistrici, pripravljata Medškofijski odbor za mladino in Skupnost katoliške mladine (Društvo SKAM). Konferenca je odprtega tipa in je namenjena vsem, ki so aktivni v življenju mladinske pastorale v Sloveniji, tako na nacionalni, škofijski, dekanijski oziroma župnijski ravni.

Okoliščine za konferenco

Med aktivnimi v mladinski pastorali tako na nacionalni, škofijski, kot tudi dekanijski oz. župnijski ravni obstaja velika želja po srečati se. Znotraj posameznih karizem, redov, gibanj ipd. obstajajo samostojne oblike izobraževanj, pretoka in povezanosti v dinamično celoto mladinske pastorale v Cerkvi na Slovenskem pa ni. Sprašujemo se, kolikšen delež slovenske mladine dosega obstoječa mladinska pastorala Cerkve na Slovenskem? Sprašujemo se, kdo je pravzaprav nosilec mladinske pastorale? Radi bi omogočili srečanje, ker si želimo nove kulture sodelovanja, ker se strinjamo, da je vsebina našega dela oznanilo Jezusa Kristusa in ker smo pred izzivom, kako danes mladim prenašati osebno vero v Jezusa Kristusa.

Odločitev za konferenco

Odločitev za prvo nacionalno konferenco o mladinski pastorali v Cerkvi na Slovenskem ima svoj začetek v pobudi Medškofijskega odbora za mlade (MOM), ki povezuje subjekte in protagoniste mladinske pastorale in mladinske scene v Sloveniji. MOM sestavljajo voditelji Škofijskih odborov za mlade (ŠOM), predstavniki redovnih skupnosti, ki so aktivne v mladinski pastorali ter gibanja, skupnosti, združenja in društva, ki delujejo na nacionalni ravni. Ideja in želja po nacionalni konferenci je bila precej živa že preteklo leto (2011), okoliščine in čas zanjo pa so dozorele na 18. rednem posvetu MOM, 19. maja 2012.

Namen konference

Na prvi nacionalni konferenci o mladinski pastorali želimo skupaj prepoznati, kako uresničiti poklicanost k oznanjevanju oz. prenosu osebne vere mladim ob soočanju s spremembami (trend sprememb v Cerkvi na Slovenskem do leta 2022). Konferenca je organizirana tako, da vključuje skupno poslušanje, kaj Gospod želi, spodbuja nove oblike občestvenosti in sodelovanja (razvija kulturo sodelovanja) in vključuje krovni dokument pastoralnega načrta Cerkve na Slovenskem z naslovom Pridite in poglejte (PIP).

Komu je konferenca namenjena?

Nacionalna konferenca je odprtega tipa. Organizatorji želijo, da bi se je udeležilo čim več mladinskih pastoralnih delavcev, tako posvečenih, kakor tudi laiških, ki so aktivni bodisi na nacionalni, škofijski, dekanijski oziroma župnijski ravni. Želijo povezati laiške voditelje in posvečene pastoralne delavce z vseh področij in karizem delovanja in oznanjevanja. Posebej župnike, župnije in ŽPS spodbujajo, da predstavniku župnije, ki odgovoren za mlade v župniji ali vodi skupino mladih, omogočijo udeležbo na konferenci. Želijo, da konferenca postane priložnost za vse, ki jih problematika zadeva.


Program konference

Četrtek, 27. september 2012

do 19.00 – prihod udeležencev

19.00 – večerja

20.30–22.00 – spoznavni večer in molitev


Petek, 28. september 2012

07.00–07.30 – hvalnice

07.30–08.15 – zajtrk

08.45–09.15 – uvod, predstavitev namena konference, ozadje konference (pozdrav odgovornega za mladinsko pastoralo pri SŠK škofa dr. Antona Jamnika in tajnika MOM Gregorja Kuneja

09.15–10.00 – Branko Cestnik o vsebini dokumenta PIP z vidika mladinske pastorale. Usmeritve za študijski del konference.

10.00–10.30 – odmor

10.30–12.15 – študijski del: posvečen namenu dokumenta PIP

12.20 – molitev ob namenu slovenskega pastoralnega načrta (prim. PIP 59)

12.30–14.30 – kosilo in odmor

14.30–15.15 – predstavitev pastoralnih izzivov dokumenta PIP – kaj to pomeni zame osebno in za mladinsko pastoralo?

15.15–16.15 – delavnice o pastoralnih izzivih (1. del) – prim. PIP 61–102

1 – k izvirom;
2 – poklicanost in poslanstvo;
3 – živa občestva;
4 – sočutje in pravičnost;
5 – odpuščanje in sprava

16.15–16.30 – odmor

16.30–17.30 – delavnice o pastoralnih izzivih (2. del) – prim. PIP 61–102

18.00–19.00 – maša

19.00–20.30 – večerja

20.30–22.00 – večerni program

22.00 – molitev – adoracija


Sobota, 29. september 2012

07.00–07.30 – hvalnice

07.30–08.15 – zajtrk

08.45–09.30 – predstavitev sadov posameznih delavnic o pastoralnih izzivih (petek)

09.30–10.30 – plenum

10.30–11.00 – odmor

11.00–12.30 – nadaljevanje plenuma

12.30 – evalvacija konference in sklep

13.00–14.00 – kosilo

po 14.00 – odhod udeležencev


Prijave in dodatne informacije

Organizatorji prijave sprejemajo do petka, 21. septembra 2012. Število mest je omejeno. Dodatne informacije dobite na sedežu Medškofijskega odbora za mladino oz. Društva SKAM, na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani, tel. 01/426–84–77, e-naslova: [email protected] ali info@drustvoskam.si oz. na spletni strani.