Prizadevanja Slovenske škofovske konference za zaščito otrok

20.5.2019 SŠK, Zaščita otrok
Foto: Tatjana Splichal Foto: Tatjana Splichal

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) si prizadeva, da se vzpostavi ničelna toleranca do vsakršne oblike spolnega nasilja. V ta namen na SŠK od leta 2009 deluje Ekspertna skupina. Katoliška Cerkev v Sloveniji je na področju reševanja problematike spolnih zlorab ukrepala pravočasno in strokovno. To kaže tudi sam kronološki pregled ukrepov in pravne podlage, ki so jo škofje sprejeli: 

·     7. marec 2006: Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem; 

·     28. september 2009: pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem; 

·     2012: dopolnitev Smernic iz leta 2006; 

·     2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;

·     10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab

·     16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka

·     5. oktober 2018: Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;  

·     8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi; 

      11. aprila 2019, Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. (https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20uveljavljanju%20nicelne%20stopnje%20tolerance%202019.pdf).