Prispevek za rubriko Pisma bralcev v Dnevniku

10.7.2013 Slovenija Demanti

Odmev na članek Uroša Škerla Krambergerja z naslovom Razprava javna, pripombe tajne

Novinar Uroš Škerl Kramberger je v članku z naslovom Razprava javna, pripombe tajne, ki je bil 2. julija 2013 objavljen v Dnevniku, predstavil stališče do javne razprave o predlogu Zakona o davku na nepremičnine. V njem se sklicuje tudi na domnevna stališča Slovenske škofovske konference (SŠK). Novinar je v prispevku napačno navajal ime naše verske skupnosti, ki ni Rimskokatoliška cerkev, temveč Katoliška Cerkev. Pod tem nazivom je namreč vpisana v državni register verskih skupnosti.

V zvezi z novinarjevim stališčem o tem, da so sakralni prostori (cerkve, kapelice) obdavčeni v nekaterih evropskih državah, poudarjamo, da davka na sakralne objekte ne poznajo praktično v nobeni evropsko primerljivi državi kot npr. v Avstriji, Franciji, Italiji, Litvi, Nemčiji, na Nizozemskem, Portugalskem, Švedskem ali v Veliki Britaniji. Na Danskem, ki predstavlja nekakšno izjemo, imajo npr. cerkve in kapele obdavčene izključno za to, ker tamkajšnja Evangeličanska Cerkev uživa status državne Cerkve. To v praksi pomeni, da država za tamkajšnjo Cerkev zbira cerkveni davek, cerkveno premoženje pa je dejansko državno premoženje. Razmere v Republiki Sloveniji so z razmerami na danskem neprimerljive, saj Katoliška Cerkev pri nas nima statusa državne Cerkve. Poleg tega verska dejavnost v Sloveniji ni deležna državne finančne podpore.

Strinjamo se s stališči, ki v predlogu davka na nepremičnine vidijo poskus omejevanja verske, dobrodelne, kulturne in izobraževalne dejavnosti naše verske skupnosti. Ob tem izražamo zaskrbljenost zaradi predloga, da bi bili katoliški vrtci, šole, dijaški in študentski domovi, ustanove Karitas in domovi za starejše občane obdavčeni s predvidoma 0,5 % davčno stopnjo medtem, ko bi bile enake nepremičnine v državni ali občinski lasti kot javno dobro oz. zaradi financiranja iz proračuna dejansko oproščene plačila takšnega davka. Uveljavitev tako diskriminatornega davka bi vodila v nesprejemljivo zapiranje omenjenih ustanov ter v ukinitev zasebne iniciative, pluralnosti in svobodne izbire na dobrodelnem, kulturnem in izobraževalnem področju.


dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK