Pridiga škofa Jurija Bizjaka pri velikonočni vigiliji

30.3.2024 Koper Škofija Koper, Velika noč

Legenda pripoveduje, kako se je veliki sveti Avguštin sprehajal ob morju po obrežju in premišljeval, kako bi s svojim veleumom, ki ga je v sebi čutil, doumel in razložil Sveto Trojico. Sredi teh napornih misli je pred seboj zagledal dečka, ki je s školjko v roki pretakal morje v luknjo, ki jo je imel pred sabo. Ko je videl, da deček vztrajno ponavlja svoje opravilo in preliva vodo v luknjo pred seboj, je stopil do njega in ga vprašal, kaj dela? Deček ga je pogledal in mu dejal: Morje bom pretočil v mojo luknjo! Sveti Avguštin se je nasmehnil in začel dečku razlagati, da tega najbrž ne bo mogoče narediti. Deček ga je poslušal in ko je sveti Avguštin končal svojo razlago, mu je deček odgovoril: Tako tudi ti s tvojim majhnim razumom ne boš mogel nikoli izmeriti brezkončne globine skrivnosti Svete Trojice. 

Dragi katehumeni. V času vaše priprave na današnji večer ste se poglabljali v skrivnosti molitev in obredov, v skrivnosti znamenj in zakramentov, v skrivnosti Cerkve in cerkvenega leta, v skrivnosti Svetega pisma in Božje besede, v skrivnosti stvarjenja in učlovečenja, v skrivnosti začetka in dovršitve sveta. Papež Benedikt 16 je dejal, da so naši obredniki in lekcionarji naša najboljša univerza, ker odgovarjajo na naša najbolj življenjska in bistvena vprašanja. Verjamem, da ste dobili že veliko temeljitih odgovorov in v marsikaterem pogledu uravnotežili svoja teženja in iskanja.

Ob vseh lepih dosežkih pa seveda ne smete pozabiti, da je življenje vsakega človeka v stalnem teku in pretoku, da vsak dan prinaša nova spoznanja in nova vprašanja. Čim večji je krog našega znanja in naših izkušenj, tem več je na njegovem obodu vprašanj in ugank. Živimo z eno nogo na tem svetu, z drugo pa na onem svetu. Z znanjem in izkušnjami, ki ste jih pridobili v času priprave, ste dobili v roke orodje in orožje, s katerim boste uspešneje bojevali svoje življenjske boje in mirneje odgovarjali na svoja življenjska vprašanja. Kakor piše apostol Pavel: 'Bratje, jaz ne mislim, da sem že dosegel; eno pa: Pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj, in tako hitim proti cilju za nagrado Božjega klica od zgoraj v Jezusu Kristusu' (Flp 3,13-14).

Svetopisemski pregovor namreč pravi: 'Kraljem je v čast, če kaj odkrijejo, Bogu pa je v čast, če kaj prikriva!' (Prg 25,2). Tako tudi vi: Ostanite vedno odprti za nova spoznanja, tudi za presenečenja, za doživetja in dogodke, ki jih ne predvidevate! 'Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu' (Rim 8,28). Ostanite otroci nebeškega Očeta, verujte v njegovo očetovsko roko, ki vas vedno vodi po za vas najbolj pravilni poti. Nikoli mu ne odrekajte pravice, da vas tudi preizkusi. Piše modri Sirah: 'Moj sin, če hočeš služiti Gospodu, pripravi se na preizkušnjo!' (Sir 2,1). In Pismo Hebrejcem: 'Kakor s sinovi Bog ravna z vami; kajti kje je sin, ki bi ga oče ne vzgajal?' (Heb 12,7). Ostanite zvesti Bogu in svojim obljubam in Bog bo zvest svojin obljubam in vam! Amen.

Msgr. dr. Jurij Bizjak
Koprski škof