Pridiga škofa Jurija Bizjaka pri velikonočni sveti maši

31.3.2024 Nova Gorica Škofija Koper, Velika noč

Apostol Pavel se je v Cezareji zagovarjal tudi pred kraljem Agripo in mu povedal tudi, kako se mu je na poti v Damask prikazal Gospod in mu dejal: 'Savel, Savel, kaj me preganjaš? Težko ti je suvati proti ostnu!' (Apd 26,14). Osten je palica z železno ostjo zlasti za poganjanje volov. 'Suvati proti ostnu' je grški pregovor za označevanje brezsmiselnega in brezglavega upora. 

Prvi vzor upornosti in vseh upornikov je vsekakor kačon, ki je v raju zapeljal prva človeka, da sta se uprla Stvarniku in prelomila zapoved (1 Mz 3). Drugi veliki upornik je seveda izvoljeno ljudstvo, ki se je v puščavi upiralo Gospodu (Ps 78). Prav tako se je ljudstvo upiralo Gospodu v obljubljeni deželi. Prerok Jeremija primerja ljudstvo s prešuštno ženo, ki se upira svojemu možu in govori: Ne bom ti služila! (Jer 2,20). 

V Knjigi razodetja beremo, da je celo v nebesih nastal upor: Nadangel Mihael in njegovi angeli so se bojevali proti zmaju in njegovim angelom in so zmagali. 'In veliki zmaj, stari kačon, ki se imenuje hudič in satan in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli' (Raz 12,9). Veliki zmaj je znan tudi pod imenom Lucifer, Nosilec luči, Razsvetljenec (Iz 14,12; Lk 10,18), ki mu njegovo razsvetljenstvo in razumarstvo ne dovoljuje, da bi se podredil. 

Edini upor, ki nam ga Božja beseda ukazuje, je upor proti uporniku vseh upornikov, to je proti staremu kačonu, proti Luciferju in Zmaju, proti hudiču in satanu. Apostol Jakob piše: 'Podvrzite se torej Bogu, hudiču pa se uprite in bo pobegnil od vas!' (Jak 4,7). Podobno nas svari apostol Peter: 'Trezni bodite, čujte: vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Uprite se mu trdni v veri in vedite, da so vaši bratje po svetu v istem trpljenju!' (1 Pt 5,8-9). 

     Nasproti uporniku nam Božja beseda postavlja ponižnega in krotkega človeka. Na veliko sredo smo brali o Gospodovem služabniku: 'Vsemogočni Bog mi je odprl uho. Jaz se nisem upiral, nazaj se nisem umaknil' (Iz 50,5). Apostol Peter piše: 'On ni storil greha in tudi zvijače ni bilo v njegovih ustih: Ko je bil zasramovan, ni sramotil, ko je trpel, ni pretil, temveč je prepuščal njemu, ki pravično sodi' (1 Pt 2,22-23).   

Mi Slovenci pa smo znani tudi kot narod upornikov in med sedmimi državnimi prazniki, ki so dela prosti dnevi, imamo tudi dan upora (27. april), ki ga nima nobena od naših sosednjih in tudi nobena od evropskih držav. Naša upornost izvira iz zavisti: Če jaz ne morem, tudi ti ne boš! 'Po hudičevi zavisti je prišla smrt na svet in izkusijo jo, kateri so njegovi' (Mdr 2,24). Če bi Cankarjev hlapec Jernej zmrznil ali pa lačen izdihnil na Sitarjevem pragu, bi bil moralna veličina svetovnih razsežnosti! Takšen kot je, pa ostaja na ravni sodnika Samsona, ki jih je s svojo smrtjo usmrtil več kakor v svojem življenju (Sod 16,30). Prvi trije blagri so: blagor ubogim in žalujočim in krotkim (Mt 5,3-5).

Prvaku apostolov Pavlu in sodniku Samsonu smo vsaj včasih podobni vsi, ko bežimo pred trpljenjem in pred križem. Sporočilo vsake velike noči pa nas spominja in opozarja, da z begom suvamo proti ostnu, kakor apostol Pavel in kakor Samson. Vsaka preizkušnja je namreč podobna bronasti kači, ki jo je Mojzes v puščavi obesil na drog: Kdor jo je lepo pogledal, mu kačji pik ni škodil … 'Kar te ne dotolče, te okrepi!' – Dragi bratje in sestre. Naj vas velikonočno oznanilo vse potolaži in okrepi, kakor pravi apostol Pavel: 'Vse premorem v njem, ki mi daje moč!' (Flp 4,13). Blagoslovljeno Veliko noč voščim vsem!

Msgr. dr. Jurij Bizjak
Koprski škof