Pridiga škofa Jurija Bizjaka pri krizmeni maši v koprski stolnici

Bratje in sestre. Zbrani smo pri krizmeni maši z namenom, da blagoslovimo in posvetimo sveta olja, da okrepimo medsebojne vezi in obnovimo svoje krstne in duhovniške obljube, da se spet razveselimo svojega življenja in poslanstva, svojega dela in ljudi okrog sebe, da ponovno vzamemo zalet in se po vzoru izvoljenega ljudstva opašemo za nadaljnjo pot s Cerkvijo in v Cerkvi. 

V veselem in strpnem pričakovanju imenovanja prihodnjega pastirja naše krajevne Cerkve, prisrčno pozdravljam vse zbrane: vse tri škofove vikarje in vse dekane, vse župnike in župnijske vikarje, kaplane in duhovne pomočnike, upokojene župnike in diakone, bogoslovce in slušatelje, redovnike in redovnice, vse zbrano Božje ljudstvo: Milost vam in mir! Krizmena maša na poseben način povezuje vse, ki so deležni svetega maziljenja: najprej vse duhovnike, potem pa tudi vse bolne in oslabele in končno vse birmane in krščene.

Lansko leto smo v Novi Gorici poudarili željo svetega očeta, naj dušni pastirji hodijo z Božjim ljudstvom: naj hodijo pred njim in mu kažejo pot, naj hodijo za njim in pobirajo utrujene, naj hodijo sredi med njim in ga vabijo k spreobrnjenju. Tudi tekoča sinoda izpostavlja željo in namen svetega očeta, da bi se v Cerkvi okrepila vloga Božjega ljudstva, da bi dušni pastirji bolj prisluhnili čutu vernikov (sensus fidelium) in bi vernikom na široko odpirali vrata za služenje Cerkvi in v Cerkvi.

V resnici so v zadnjih desetletjih verniki že prevzeli marsikatero službo in opravilo, ki ni vezano na duhovniško posvečenje, v prihodnjih desetletjih pa se bo vedno bolj kazala tudi potreba, da bi iz vrst vernikov prišlo tudi večje število duhovniških in redovniških poklicev. Zelo smo prepričani in trdno verjamemo, da bo zdrav čut vernikov pravočasno zaznal to potrebo in to nujnost, da verno ljudstvo ne bo ostalo brez Božjih služabnikov, ki bodo vse svoje življenje posvetili službi Bogu in Cerkvi. Gospodar žetve namreč tudi duhovne poklice seje z velikimi zamahi, samo da veliko teh semen pada poleg pota in na kamnito zemljo in med trnje (Mr 4,4-7) in ne obrodi sadu. Na nas vseh je, da orjemo in branamo in rahljamo zemljo za svete poklice.

Poleg te blage prošnje naj vaši skrbi in vašim načrtom predložim še veliko medverstveno srečanje, ki se bo odvijalo v Kopru dva dni pred godom svetega Nazarija, prvega koprskega škofa in zavetnika mesta, 17. in 18. junija 2023, z naslovom 'Mir tebi, Evropa, mir, tebi, Balkan!' Srečanja se bodo udeležili verski voditelji vseh petih velikih verstev celotnega Balkana in Male Azije: katoličanov in pravoslavnih ter protestantov, judov in muslimanov. Mir je sad pravičnosti (Iz 32,17; Heb 12,11; Jak 3,18), ker pa je pravičnost včasih težko dosegljiva, je mir pogosto tudi sad potrpežljivega pogovora in strpne razprave, kar je namen tudi omenjenega srečanja.

Zvečer bomo z nocojšnjo vigilijo vstopili v sveto velikonočno tridnevje trpljenja in smrti in vstajenja našega Rešitelja Jezusa Kristusa. Med največjimi pričami vstajenja našega Zveličarja in našega vstajenja je apostol Pavel, ki piše Rimljanom: 'Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne more primerjati s slavo, ki se bo razodela nad nami!' (Rim 8,18). Kakor se torej veselimo spomladanskega brstenja in cvetenja narave okrog nas, tako se razveselimo tudi velikonočnega sporočila in oznanila: naj se naš duh otrese morečih skrbi in naj se nam oko zasveti in naj se zagleda v svetlo prihodnost. Vsem želim radostno doživetje velikonočnih skrivnosti.

Vsem, dragi bratje jubilanti, iskreno čestitamo za vašo zvestobo in se vam zahvaljujemo za vse vaše oznanjevanje in pričevanje, za vsa vaša telesna in duhovna dela usmiljenja, za vse vaše svete obrede in molitve. Gospod naj še naprej uslišuje vse vaše prošnje in naj bodo po Njem vsi vaši sklepi uspešni. Kraljica duhovnikov, prosi za nas!

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak,
koprski škof