Pridiga škofa Jurija Bizjaka na diakonskem posvečenju v Mirnu

25.6.2023 Miren Diakon
Foto: Tatjana Splichal Foto: Tatjana Splichal

Bratje in sestre. Zbrani smo z namenom, da pripravnika gospoda Mela posvetimo za diakona. Pozdravljam vse škofijske vikarje in župnika mag. Roberta Ušaja ter vse mašnike, zaslužnega župnika gospoda Cirila Metoda Ceja, gospoda rektorja in spirituala ter prefekta in vse goste iz Ljubljane, sestre redovnice, diakone in bogoslovce, pozdravljam pripravnika Mela in njegovo družino, pozdravljam vse vernike župnije Miren in sosednjih župnij. Vsem želim milost in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa  Kristusa.

Današnje diakonsko posvečenje nam je v veliko veselje, saj je zadnji diakon naše škofije bil posvečen v stolnici na današnji dan pred tremi leti. Vsi pa se tudi zavedamo, da je kakovost pomembnejša od števila in smo prepričani, da vsako dobro seme lahko rodi trideseteren in šestdeseteren in stoteren sad (Mr 4,8). Naj Gospod blagoslovi našega diakona in mu podeli obilno duhovno potomstvo. Kakor je Gospod obljubil Abrahamu: 'Tako bo s tvojim potomstvom!' (1 Mz 15,5). Kakor zvezd na nebu.

Diakonat je prva stopnja svetega reda. Zakrament svetega reda diakona zaznamuje s posebnim pečatom, ki ga ni mogoče več izbrisati, in ga upodobi po Kristusu, ki je postal 'diakon', to je služabnik vseh. Sam o sebi je dejal: 'Nisem prišel, da bi bil postrežen, ampak da bi stregel' (Mt 20,28). Ko so se apostoli pogovarjali, kdo med njimi je največji, jim je Gospod dal zgled in jim povedal: 'Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže!' (Mt 22,27). Apostol Pavel piše: 'Tisti, ki diakonsko službo dobro opravljajo, dosežejo lepo stopnjo in veliko srčnost v veri (1 Tim 3,13).

Podobno je svoje poslanstvo razumel sveti Pavel, ki se večkrat imenuje 'Božjega služabnika' (Rim 1,1; Flp 1,1; Tit 1,1) in pravi: 'Čeprav sem namreč od vseh svoboden, sem postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil' (1 Kor 9,19). Apostol mirno sprejema različne preizkušnje in pravi: 'V vsem se izkazujemo kot Božji služabniki v veliki potrpežljivosti, v nadlogah, v potrebah, v stiskah' (2 Kor 6,4). Brez ozira na kakršne koli razmere: 'Jaz pa bom prav rad vse žrtvoval, tudi sebe popolnoma žrtvoval za vaše duše, četudi bi me vi tem manj ljubili, čim bolj vas ljubim' (2 Kor 12,15).

Diakon je kot Božji služabnik od sveta odbran in mora računati na nasprotovanje ljudi, ki živijo posvetno, kakor smo slišali v današnjem prvem berilu iz preroka Jeremija. Gospod ga je postavil nad narode in kraljestva, 'da ruva in ruši, da pokončuje in podira, da zida in sadi' (Jer 1,10). Judovski učitelji pravijo: 'Rabin, ki ga ne izganjajo iz mesta, ni rabin, in rabin, ki se pusti izgnati iz mesta, ni rabin!' Tudi za diakone velja Gospodovo načelo: 'Bodite torej zviti kakor kače in preprosti kot golobje!' (Mt 10,16).  

Diakon je od sveta odbran in postavljen v službo Gospodu, zato se nanj v veliki meri razliva Božja milost in se razlivajo Božji darovi, kakor smo slišali v drugem berilu. Diakon se nikoli nobene reči ne loteva sam, ampak vedno z Božjo milostjo in Božjo pomočjo. Koliko dejavnosti opuščamo, ker računamo samo nase in pozabljamo na Božjo bližino in Božje delovanje! Apostolu Pavlu je v Korintu Gospod zagotovil: 'Ne boj se, ampak govori in ne umolkni, kajti jaz sem s teboj!' (Apd 18,9-10). In isti apostol pravi: 'Vse premorem v njem, ki mi daje moč!' (Flp 4,13). 'Bolj kakor vsi drugi sem se trudil, toda ne jaz, marveč Božja milost, ki je z menoj' (1 Kor 15,10). Gospod mu zagotavlja: 'Dovolj ti je moja milost!' (2 Kor 12,9). 'Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti!' (2 Tim 1,7). Bog nam ne daje sadov, ampak semena …

Evangelij: 'Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel!' Prerok Malahija sprašuje zlasti duhovnike in seveda diakone: 'Sin spoštuje očeta in služabnik se boji svojega gospodarja. Če sem torej oče, kje je moja čast, in če sem gospodar, kje je moj strah?' (Mal 1,6). Pregovor pravi: 'Kdor goji smokvo, uživa njen sad, kdor varuje svojega gospodarja, je spoštovan' (Prg 27,18). Izvoljeno ljudstvo je spraševalo Gospoda: 'Zakaj si pustil, da smo krenili s tvojih potov, zakrknil nam srce, da se te ne bojimo?' (Iz 63,17). Naj bo tudi naša stalna skrb, bratje in sestre, da ohranjamo sveto spoštovanje in sveti strah pred Gospodom.

Dragi Mel, drugi med svetimi Tremi kralji. Sveti Melhior je Novorojencu v Betlehem prinesel kadilo in ga s tem priznal in počastil kot Božjega Sina. Naj se tudi tvoja molitev dviga kakor kadilo pred Božje obličje in dobra dela tvojih rok kot večerna daritev (Ps 141,2). In naj se tudi po tvoji diakonski službi po vseh krajih razširja prijeten vonj spoznanja Kristusa, ki je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi ter jih učil in oznanjal Božje kraljestvo (Lk 8,1). Spominjaj se Gospodove besede: 'Zastonj ste prejeli, zastonj razdajajte!' (Mt 10,8). Amen.