Pridiga nj. em. kard. Franca Rodeta, pozdravi in zahvale ob škofovskem posvečenju msgr. Leskovarja

Foto: Rok Mihevc Foto: Rok Mihevc

V nadaljevanju objavljamo pridigo glavnega posvečevalca nj. em. kard. Franca Rodeta, pozdrav ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta OFM, zahvalo nuncija msgr. dr. Mitja Leskovarja ob posvečenju, pozdrav apostolskega nuncija v RS msgr. dr. Jean-Marie Speich-a, pozdrav v imenu vernikov laikov Ane Peklenik iz župnije Kokrica ter pozdrav duhovnikov, ki ga je izrekel sošolec mag. Jernej Marenk.

Pozdrav ljubljanskega nadškofa metropolita msgr. Stanislava Zoreta OFM

»Hočem. Hočem z Božjo pomočjo.« S temi besedami obljube bo msgr. Mitja Leskovar že tretjič izrazil svojo voljo in pripravljenost, da vse svoje življenje izroči v službo Bogu, Cerkvi in ljudem. Mi bomo to njegovo pripravljenost podprli s svojo molitvijo k Vsemogočnemu in z velikim zaupanjem, da nam je Bog vedno tako blizu, da moremo izpolniti svoje obljube in biti priče njegove ljubezni v svetu. 

Vse, ki ste se odzvali povabilu msgr. Leskovarja na njegovo škofovsko posvečenje, iskreno pozdravljam v naši stolnici. Poseben pozdrav velja tebi, spoštovani in dragi msgr. Mitja, ki te je Cerkev izbrala za breme škofovstva. 

V njegovi nekdanji stolnici pozdravljam njegovo eminenco, gospoda kardinala Franca Rodeta, ki bo glavni posvečevalec. Pozdrav tudi apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji in dekanu diplomatskega zbora msgr. Jean-Marie Speichu, ki bo pri današnji slovesnosti soposvečevalec. 

Pozdravljam tudi vse škofe, ki so se ob spremenjenih razmerah mogli odzvati vabilu, zlasti msgr. dr. Ivana Jurkoviča, stalnega opazovalca Svetega sedeža pri organizacijah Združenih narodov v Ženevi in msgr. Giorgia Lingua, Apostolskega nuncija na Hrvaškem. Dobrodošli tudi vsi duhovniki, redovniki, diakoni in bogoslovci. Prisrčen pozdrav predstavnikom naših sestrskih Cerkva: njegovemu preosveštenstvu dr. Porfiriju Periću, zagrebško-ljubljanskemu metropolitu Srbske pravoslavne Cerkve, ter mag. Leonu Novaku, škofu slovenske evangeličanske cerkve. 

Poseben pozdrav velja g. Alojzu Kovšci, predsedniku državnega sveta Republike Slovenije, kakor tudi predstavnikom ministrstva za zunanje zadeve in veleposlaniku Republike Slovenije pri Svetem sedežu mag. Jakobu Štunfu. 

Med nami pozdravljam tudi visoke predstavnike Državnega zbora Republike Slovenije, poslanca g. Jožefa Horvata in poslanko ga. Alenko Jeraj. 

Z velikim spoštovanjem pozdravljam očeta msgr. Leskovarja g. Martina in njegovi sestri Katarino in Matejo z družinama. 

Pozdrav tudi vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste prišli iz Italije, Nemčije, Hrvaške in Švice. 

Ob vseh, ki smo se zbrali v stolnici, pozdravljam tudi vse brate in sestre, ki se z nami združujete preko Radia Ognjišče, TV Exodus ali po spletu. Povezano smo v eno samo občestvo, ki bo v hvaležnosti za dar novega škofa slavilo Boga in ga prosilo za bližino in naklonjenost. 

Najprej pa vas povabim, da Bogu priznamo svoje grehe in prosimo za odpuščanje, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. 

msgr. Stanislav Zore OFM, ljubljanski nadškof metropolit 

 

Homilija kardinala dr. Franca Rodeta

Spoštovani sobratje v škofovski in duhovniški službi
Predragi bratje in sestre
Dragi Mitja 

1) Z veseljem te prisrčno pozdravljam. Hkrati pozdravljam vse, ki danes delijo s teboj »neizrekljivo in veličastno veselje« (1 Pt 1,8) tvojega škofovskega posvečenja. Poseben pozdrav tvojemu očetu, sorodnikom in prijateljem, ki te spremljajo z molitvijo. In blag spomin na tvojo pokojno mamo, ki bi bila vesela tega dne in ponosna na svojega Mitja. Onkraj časa je v večnosti povezana z nami. 

Dragi, s krstom si prejel v dar Božje življenje in bil pridružen Kristusu v Cerkvi. Krstna milost je dozorela v Tebi z odločitvijo za duhovništvo, za darovanje Kristusu in njegovemu svetemu ljudstvu. Po odločitvi svetega očeta te Gospod danes vabi k novemu darovanju sebe, k novi upodobitvi z njim, ki te po škofovskem posvečenju pridružuje zboru naslednikov apostolov. Sveti oče Frančišek pa ti je zaupal posebno poslanstvo, da namreč kot njegov predstavnik v Iraku deliš z njim, kot vesoljnim pastirjem, sollicitudo omnium Ecclesiarum, skrb za vse Cerkve. 

2) Evangeljski odlomek, ki smo ga slišali, je del govora na gori. Tistim, ki so poklicani, da uresničujejo blagre, Jezus razodene njihovo identiteto: biti sol zemlje, biti luč sveta, mesto na gori. Te besede veljajo vsem, ki hočejo biti Jezusovi učenci. Danes pa Gospod nagovarja Tebe osebno, dragi Mitja, bodi sol in luč. 

Sol daje okus, je pa tudi simbol pameti, modrosti. (Tako rečemo, da je komu »pamet solil«) V Stari zavezi je tudi simbol žrtve (3 Mz 2,13) in zaveze (4 Mz 18,19). Jezus želi da so njegovi učenci znamenje zaveze. Pri krstu smo bili potopljeni s Kristusom v smrt, da postanemo znamenje za človeštvo. Biti sol zemlje, pomeni dati okus življenju, pokazati ljudem smisel življenja, obvarovati življenje pred okvaro. »Sol, pravi papež Frančišek, ne hvali sebe, ne služi sebi. Sol je zato, da pomaga drugim, da ne izgubijo okusa.« 

Luč oblije stvari z radostjo, razodene njihovo barvitost in lepoto. Jezus pravi: »Jaz sem luč sveta« (Jn 8,12). Učenec, pridružen svojemu učeniku, ne odseva lastne svetlobe, ampak sije s svetlobo, ki jo sprejema od svojega Gospoda, in s to svetlobo sveti drugim. 

Škof je poklican, da je sol, ki očiščuje, ohranja in daje okus, ter da je luč na svečniku, da sveti vsem, ki so v hiši. 

3) »Med vami ne bom vedel za nič drugega, kakor za Kristusa Križanega« (1 Kor 2,2). To je nova modrost, ki jo oznanja Cerkev: Jezus Kristus križani je podoba skrajne Božje ljubezni, ki se sklanja nad človeško bedo in ozdravlja naše rane. »Sit amoris officium pascere dominicum gregem«, pravi sv. Avguštin (In Joh. Ev. 123). Služba škofa je »amoris officium«, služba dobrega pastirja, ki da svoje življenje za svoje ovce. 

Za vsakega škofa veljajo besede sv. Pavla »vsem sem postal vse, da bi jih vsaj nekaj rešil« (1 Kor 9,22). Te besede veljajo danes Tebi, Mitja. Postati vsem vse, pomeni biti blizu vsakemu človeku, ki ga srečam na svoji poti. Origen pravi o škofovski službi: »Qui vocatur ad episcopatum, non ad principatum vocatur, sed ad servitium totius Ecclesiae« (In Is. hom. VI.1; PG 13, 239). In sv. Avguštin priporoča: »Vobis non tam praeesse, sed prodesse delectet« (Sermo 140,1; PL 38, 1484). Škofovsko posvečenje je nov klic k ljubezni do Kristusa in njegove Cerkve, nov klic ljubiti papeža in sveto Božje ljudstvo, ki ti je zaupano. 

Sveti oče ti nalaga zahtevno poslanstvo: pošilja te, da boš njegov predstavnik pri narodu, ki mu je zelo pri srcu, k ljudem, ki trpijo zaradi preganjanja in vojne in jih je želel obiskati letos. Med drugim bo Tvoja naloga delati na tem, da se ohrani zgodovinska navzočnost kristjanov v deželi, katere integralni del so od nekdaj, da se pospeši proces dialoga in sprave, v iskanju pravičnih rešitev za vse, da dežela, ki je bila več let bojno polje, zopet postane varni dom za svoje prebivalce. 

4) Pred posvečenjem te bom »po starem običaju svetih očetov« vprašal, »ali hočeš ohraniti vero in opravljati svojo službo do smrti, oznanjati evangelij zvesto in neprenehoma, ohranjati vero čisto in v celoti, graditi Kristusovo telo v edinosti s škofi pod vodstvom papeža, varovati in voditi Božje ljudstvo po poti zveličanja, biti blag in usmiljen do revežev in brezdomcev, iskati izgubljene ovce, neprenehoma moliti za sveto ljudstvo in brez graje opravljati službo velikega duhovnika.« Tako v obredu posvečenja Cerkev vidi poslanstvo škofa. 

S svojim »hočem, z Božjo pomočjo«, boš izrazil svojo voljo, da sprejemaš to poslanstvo. Na tvoj »hočem« pa ti Cerkev zagotavlja Božjo pomoč: »Bog, ki je v tebi dobro delo začel, ga bo tudi dopolnil.« Bog je zvest in te ne bo pustil samega.
Skupaj z drugimi škofi bom potem molil za prihod Svetega Duha: spiritus principalis, pneuma hegemonikon. Oblast, ki jo je Oče dal Sinu in jo je ta podelil apostolom, bo odslej počivala na tebi. V dogmatični kostituciji Lumen gentium beremo: »Kristus je apostole za izpolnjevanje takšnih nalog obdaril s posebnim izlitjem Svetega Duha, ki je prišel nanje. Oni pa so svojim pomočnikom s polaganjem rok izročali duhovni dar in ta dar je v škofovskem posvečenju prišel prav do nas ... S polaganjem rok in z besedami posvečenja se tako podeljuje milost Svetega Duha in vtisne neizbrisno znamenje, da škofje na odličen in viden način zavzemajo mesto samega Kristusa, učitelja, pastirja in duhovnika, in delujejo kot njegovi namestniki« (21). 

Prosimo, da Ti spiritus principalis podeli razumnost, da Tvoja vera ne bo temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči, da boš sol, ki daje okus in ohranja v veri; luč, ki razsvetljuje in kaže pot. Naj ti nakloni modrost križa, da boš pogumno oznanjal Kristusa »Božjo moč in Božjo modrost« (1 Kor 1,24). 

Prosímo, da bi bil Mitja, ki kot naslednik apostolov sprejema težko odgovornost, zvest pričevalec vere, učitelj in posvečevalec Božjega ljudstva in uspešen graditelj Cerkve. 

Ti pa, dragi sobrat v škofovski službi, sprejmi ponižno in pogumno onus episcopale v slavo Kristusa Gospoda in njegove Cerkve, v ponos in čast domovine Slovenije, ter v veselje vseh, ki te danes spremljajo z ljubeznijo, molitvijo in dobrimi željami.
Naj bo tvoje poslanstvo v mir in blaginjo deželi, ki je dolgo trpela zaradi vojne. 

Sv. Dominik, čigar god obhajamo danes, naj ti bo zgled apostolske gorečnosti. Maria, Regina Apostolorum, naj te spremlja na tvoji novi poti. 

kardinal dr. Franc Rode 

 

Zahvala nuncija msgr. dr. Mitja Leskovarja ob posvečenju

Dovolite mi, da izrazim svojo hvaležnost: 

- najprej Troedinemu Bogu za dar življenja in luč vere, za 25 let duhovniške službe in za polnost duhovništva, ki sem ga prejel pri današnjem posvečenju; 

- za Bogom gre moja zahvala papežu Frančišku, ki me je imenoval za svojega predstavnika v Iraku in me postavil v škofovski zbor, njegovim najožjim sodelavcem na Državnem tajništvu ter mojim dosedanjim predstojnikom in kolegom v diplomatski službi Svetega sedeža; 

- zahvaljujem se Vam, gospod kardinal Franc Rode, da ste sprejeli nalogo glavnega posvečevalca pri tej slovesnosti, kakor tudi za vso naklonjenost v preteklih letih; 

- ringrazio Lei, Eccellentissimo Mons. Jean-Marie Speich, Nunzio Apostolico e Decano del Corpo Diplomatico accreditato nella Repubblica di Slovenia, per tutto il Suo sostegno e per aver invocato oggi su di me lo Spirito Santo e la pienezza del sacerdozio di Cristo. Grazie anche della Sua sollecitudine per il bene della Chiesa e di tutto il popolo nella mia patria; 

[slovenski prevod: zahvaljujem se Vam, ekscelenca, msgr. dr. Jean-Marie Speich, apostolski nuncij in dekan diplomatskega zbora v Republiki Sloveniji, za vso podporo in za to, da ste danes kot soposvečevalec klicali name Svetega Duha in polnost Kristusovega duhovništva. Hvala Vam za vso Vašo skrb in prizadevanje za dobro Cerkve in vseh ljudi v moji domovini]; 

- hvala Vam, gospod nadškof msgr. Stanislav Zore, in z Vami vsej ljubljanski nadškofiji, v kateri sem prejel dar vere, zakramente, vzgojo za duhovniški poklic, duhovno in materialno podporo in trdne vezi pripadnosti živemu občestvu Cerkve. Hvala, da ste danes sprejeli nalogo soposvečevalca. Vam in Vašim sodelavcem hvala tudi, da ste nas sprejeli v svoji stolnici, ter za vso skrb in obilico dela pri pripravi te slovesnosti; 

- Bog povrni tudi vsem navzočim nadškofom in škofom, ki ste me danes sprejeli v zbor naslednikov apostolov. Še posebej hvala msgr. dr. Ivanu Jurkoviču, stalnemu opazovalcu Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi. Il mio ringraziamento va anche all'Ecc.mo Mons. Giorgio Lingua, Nunzio Apostolico in Croazia, oggi qui presente, che mi ha preceduto nella missione di Nunzio Apostolico in Iraq; 

[slovenski prevod: Zahvaljujem se tudi nj. ekscelenci msgr. dr. Giorgiu Lingua, apostolskemu nunciju na Hrvaškem, ki je bil pred menoj nuncij v Iraku in je danes tukaj z nami]; 

- srdačno pozdravljam i zahvaljujem njegovom visokopreosvećenstvu dr. Porfiriju Periću, mitropolitu zagrebačko-ljubljanskom Srpske pravoslavne Crkve. Vaša prisutnost i Vaša molitva bit će mi draga poputnina za Irak, gdje ću sresti i pravoslavne brate i sestre; 

- z nami je tudi mag. Leon Novak, škof slovenske evangeličanske Cerkve: hvala Vam, g. škof, za Vašo duhovno bližino in molitveno podporo; 

- posebna zahvala gre Vam, spoštovani g. Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, in Vaši soprogi. V čast mi je, da Vas smem posebej pozdraviti in se Vam zahvaliti za to znamenje pozornosti s strani Državnega sveta in s tem tudi s strani Republike Slovenije; 

- Hvala tudi visokim predstavnikom Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: državnemu sekretarju mag. Gašperju Dovžanu z družino in g. veleposlaniku Jožefu Drofeniku, vršilcu dolžnosti generalnega sekretarja; 

- pozdravljam mag. Jakoba Štunfa, veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu, in soprogo. Hvala za vajino podporo danes in v preteklih letih. Hvala tudi vsem navzočim veleposlanicam in veleposlanikom, s katerimi smo se srečevali zlasti v času mojega službovanja v Rimu in drugih prestolnicah. Vaša naklonjenost in pomoč sta mi bili vedno v oporo; 

- med nami so tudi visoki predstavniki Državnega zbora: vodja poslanske skupine Nove Slovenije - krščanskih demokratov poslanec g. Jožef Horvat s soprogo ter namestnica vodje Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, poslanka gospa Alenka Jeraj. Hvala, da ste danes z nami; 

- Bog povrni vse dobro tudi Tebi, dragi oče Martin, vama, dragi sestri Katarina in Mateja z družinama, vsem sorodnikom in prijateljem od blizu in daleč in vam, dragi farani moje domače župnije Kokrica; 

- un particolare ringraziamento anche ai parenti ed amici convenuti dall'Italia, Germania, Croazia e Svizzera. Apprezzo molto il vostro sforzo per poter essere presenti - nonostante le presenti difficoltà di viaggio - come pure le preghiere di tutti coloro che avrebbero voluto essere qui, ma sono stati impediti. La loro vicinanza spirituale mi riempie di gioia e gratitudine; 

- veliko posameznikov mi je izrazilo svoje obžalovanje, ker jim v danih okoliščinah ni bilo mogoče priti v Ljubljano, vendar me njihova duhovna bližina navdaja s hvaležnostjo. Mnogi nas spremljate preko Radia Ognjišče, TV-Exodus-a ali po spletu, za kar gre zasluga zlasti g. Alojzu Lopiču in snemalni ekipi KIC TV-ja; 

- hvala glasbenikom, ki ste pod taktirko Marte Močnik Pirc danes peli in igrali Bogu na čast in nam v veselje, pa tudi vsem drugim, ki ste prispevali svoj delež k lepoti današnjega bogoslužja. Bog vam povrni! 

msgr. dr. Mitja Leskovar, naslovni nadškof Beneventa apostolski nuncij v Iraku 

 

Pozdrav apostolskega nuncija v RS msgr. dr. Jean-Marie Speich-a 

Msgr. Mitjo Leskovarja sem prvič srečal konec maja 2008. Hitel je po hodnikih in stopnicah prvega oddelka Državnega tajništva v Rimu. Njegovi gibi in izraz obraza so izražali veliko zaposlenost. Potem pa se je malo po malo na njegovem obrazu razširil nasmeh. Tako sva se srečevala vsak dan skozi pet let. Oba sva opravljala zahtevne naloge v službi Svetega očeta in dveh zaporednih namestnikov. Najini stiki so bili omejeni na te trenutke. Mogoče tudi zato, ker me je delo zelo zaposlovalo in nisem imel časa za klepet, kar tudi ni v mojem značaju. Msgr. Leskovar dobro ve, da v Kristusovi Cerkvi ni nič zasluženega, dolžnega, ampak je vse Božja milost in dar. Med drugimi darovi, ki jih Gospod podeljuje ljudem, je tudi dar diakonskega, duhovniškega in škofovskega poklica. To je poklicanost med drugimi in ne nad drugimi. To je poklicanost popolnega služenja za posvečenje vseh vernih. Msgr. Leskovar, Irak in njegovi ljudje ter njihove različne, žlahtne in starodavne Cerkve te pričakujejo z veselo vero, z željo, da bi jih spremljal v negovanju njihovih lepih izročil in pri širjenju vrednot Kristusovega evangelija. Ta ranjeni narod, tudi te ranjene Cerkve te pričakujejo kot pastirja, očeta, brata in pričevalca. Ne boj se oznanjati resnice naše lepe vere. Ne skušaj zgolj zagovarjati pridobljenih položajev, ampak pojdi naprej z močjo apostolskega poslanstva, ki si ga prejel od samega Jezusa. Nosil ga boš, kot si si izbral v svojem škofovskem geslu: opirajoč se na križ, les življenja. Naj te krepi moč Svetega Duha, ki ga danes v polnosti prejemaš, naj te podpira molitev Cerkve, tudi tvoje domače Cerkve v Sloveniji, naj te spremlja blagoslov papeža Frančiška. Naj ti bo naklonjena Devica Marija, ki jo s tako predanostjo časti tvoj narod. Da bi ob večeru svojega zemeljskega življenja lahko tudi ti ponovil besede apostola Pavla: »Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil.« (2 Tim 4,7). 

msgr. dr. Jean-Marie Speich, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji 

 

Pozdrav v imenu vernikov laikov Ana Peklenik iz župnije Kokrica

Spoštovani gospod nadškof, 

1. maja, ko je domovino dosegla vest o vašem imenovanju, je iz cerkve sv. Lovrenca na Kokrici zvonilo z vsemi zvonovi. Tako bo tudi jutri, ko vas bomo, srebrnomašnika in novoposvečenega nadškofa, sprejeli v domači župniji. 

Prosili vas bomo, da udejanjite eno od svojih treh škofovskih funkcij – posvečevalno. V pripravi na mnoge slovesnosti smo v župniji opravili nekaj prenovitvenih del, ki čakajo vaš blagoslov. Blagoslovili boste tudi kip sv. Roka v nedavno postavljeni kapelici. Naj nam vsem ohrani dobro zdravje. 

V domači župniji z molitvijo spremljamo vašo duhovno pot in krepitev vaše poklicanosti. Prepoznavamo vas kot odličnega učitelja. Vsako vaše bivanje doma za nas pomeni duhovno poglobitev. Učiteljsko vlogo odlično opravljate. Nagovarjate nas v pridigah, sodelujete pri vseh slovesnostih, delite spričevala, bogatite duhovno življenje mladih na oratorijih. Vse kokriške ministrante in animatorje poznate po imenu. Mirnost, duhovna globina, prijaznost in izkazovanje pozornosti so vaše lastnosti, ki so hkrati tudi odlika vsakega dobrega učitelja. 

Delovanje v diplomatski službi nedvomno daje ustrezne izkušnje tudi za vašo tretjo škofovsko vlogo – vodstveno, ki bo ob nastopu položaja predstavnika Svetega sedeža pravzaprav edina novost na vaši poti. Kljub temu da ste izjemno dejavni, v vašem življenjepisu najdemo številne pasivne deležnike – je bil imenovan, poslan, prestavljen ... izbran po Božji volji. V zavedanju, da morate biti tam, kjer vas najbolj potrebujejo, izpolnjujete svoje poslanstvo, ponižno sprejemate svoje naloge. To je temelj dobrega vodenja. 

Verjetno ste raziskali že sami – na severovzhodu Iraka je gorska veriga, ki preko Turčije sega v Evropo. Preko hribov boste torej povezani z domovino. Želimo si, da se boste lahko in radi več kot le v mislih vračali domov – ne bo si vam treba otresti prahu s sandal, saj smo vas vedno iskreno veseli. Poleg Svetega Duha, Božje matere Marije in vašega krstnega zavetnika vas bomo v molitvi še naprej spremljali tudi člani domače župnijske skupnosti. 

Ana Peklenik 

 

Pozdrav duhovnikov - sošolec mag. Jernej Marenk 

Dragi nadškof Mitja. 

V imenu duhovnikov ljubljanske nadškofije in posebno sošolcev ti prisrčno čestitam in voščim blagoslova na tvoji poti škofovskega služenja. 

Ker si bil zvest v malem in pokoren Božjemu klicu, ti je Gospod zaupal odgovorno nalogo nuncija v Iraku. Z zaupanjem vanj in njegovo pomočjo, trdim delom in modrostjo boš zmogel uresničiti zaupano ti poslanstvo. 

Delo škofa je služenje skupnosti. Poklican si biti predan oče in brat ter z ljubeznijo dobrega pastirja služiti vsem, ki ti jih je Bog zaupal v skrb, še posebej škofom, duhovnikom in diakonom, ki so v Iraku svoje življenje zaupali Kristusu in njegovi Cerkvi. 

Ne pozabi na uboge in bolne, osamljene in izgubljene, iščoče in slabotne. 

Tvoja prva dolžnost je biti s Kristusom. V službi nuncija te čakajo številne dolžnosti: sestanki, sprejemi, usklajevanja, administrativnimi postopki. Ob zahtevnem delu ni vedno enostavno najti časa za prebujanje Gospodove navzočnosti v srcu in poslušanje Gospoda v molitvi. Papež Frančišek je kmalu po izvolitvi dejal: Molitev in delovanje se nikoli ne ločujeta, ampak živita v globoki povezanosti – bistvena sta skupaj (prim. Angelus 21. 07. 2013). 

Naj te še naprej vodijo kreposti: preudarnost, pravičnost in zmernost, da boš Božji človek za Božje ljudstvo. Naj na tvojem obrazu ostanejo veselje in optimizem, preprostost in jasnost. To kaže, da je v tvojem srcu Božji mir. Velikodušno ga deli z drugimi. Ostani neutruden in ustvarjalen in naj te krepi Božja moč.

Poslanstvo opravljaj z vero, upanjem in ljubeznijo. Tako bo tvoja beseda prepričljiva in življenjska, ker boš oznanjal Božjo besedo. Naj te spremlja skrbna materinska priprošnja Blažene Device Marije, Matere Cerkve. 

Tvoje škofovsko geslo »Križ je les oz. drevo življenja« govori o Božji bližini vsem, ki so v preizkušnjah. Mitja, prišli bodo dnevi, ko se boš kot nekoč prerok Jeremija počutil samega in preobremenjenega zaradi lastnih omejitev in tega, kar Bog od tebe pričakuje. Ob teh dogodkih si vzemi čas, da boš sam z Bogom in poišči tolažbo v Božjem odgovoru Jeremiji: »Nikar se jih ne boj, saj sem jaz s teboj, da te rešujem.« Zaupaj, On je s teboj, da te rešuje. 

Duhovniki, posebno sošolci, ti obljubljamo podporo. Računaš lahko na našo duhovno bližino, molitev in prijateljsko povezanost. Skupaj prósimo Gospoda, da boš ob vseh izzivih našega časa škofovsko službo v Cerkvi vršil pogumno in vztrajno. 

Dragi Mitja, še enkrat ti izrekam iskrene čestitke. Sprejmi naše globoko spoštovanje, iskreno ljubezen in skrb. 

mag. Jernej Marenk, župnik