Pridiga nadškofa msgr. Alojzija Cvikla na tretjo adventno nedeljo

13.12.2020 Maribor Advent, Nadškof Cvikl

Dragi bratje in sestre!

Tretja adventna nedelja nam že daje predokus božične radosti. Božja beseda je vsa usmerjena v Jezusa Kristusa, prinašalca veselja, luči in odrešenja. »Veselite se v Gospodu, zopet pravim: veselite se!«

Isti prerok, ki smo ga poslušali na 1. adventno nedeljo, nam v 1. berilu govori tudi danes. Poslušali ga bomo tudi na božič in Gospodovo razglašenje. Prva Cerkev je v teh prerokovih besedah gledala jasno napoved prihoda Odrešenika. Tudi Jezus sam, kot vemo, je odstavek obrnil nase, ko je v svoji rojstni vasi, razlagal ta odlomek. Napovedi Stare zaveze so se izpolnile na Jezusu. To je za nas razlog za veliko veselje.

Tudi drugo berilo je polno lepih spodbud, ki poglabljajo v nas veselje. Dnevi adventa, ki so še pred nami, naj nam pomagajo, da bomo dobro pripravljeni »brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.« Tu ne mislimo samo na letošnji božič, temveč tudi na drugi prihod, ob smrti in na dan sodbe. Takrat bo odgrnjena zavesa in bomo zagledali svojega Odrešenika v resnični podobi.

Iz evangelija jasno čutimo, kako poslanci velikega zbora ne verujejo nič od tega, kar pripoveduje Janez Krstnik. Odposlanci so ga prišli zasliševat, zakaj krščuje. Janez se jim predstavi, kot »glas vpijočega v puščavi.« Njihov problem je bil, da so bili zaverovani v svoj svet, za Božji svet in Božje načrte pa so bili gluhi. Zato tudi tega, kar je Janez govoril, niso razumeli. Njihovo sklepanje je bilo napačno. 

Bog, ki je usmiljen, je poslal Jezusa, da oznani blagovest ubogim, da reši ljudstvo iz ječe, za ozdravi vse, ki so potrti. Če ljudje ostanemo ujeti v svoj egoizem, svoje zgrešene predstave, v svoj mali svet, tega ni kriv Bog. Vsak od nas je najbolj ponosen na svoje človeške pravice, na svobodo. Če nas je Bog želel imeti svobodne, to svobodo tudi spoštuje. 

Naš problem je, da ne vzamemo resno Božjega oznanila: Sredi med vami stoji On, ki ga vi ne poznate.« To ne velja samo za takratne Jezusove sodobnike, to velja tudi za nas. Delegacijo, ki jo je poslala najvišja judovska in civilna oblast, k reki Jordan, je bila po svoje zelo zanimiva. 

Ti odposlanci so vse vedeli. Vedeli so, da to ljudstvo pričakuje Odrešenika. Njihova naloga bi morala biti, da pozorno preverijo vse, kar bi kazalo na to, da se je Bog res približal. Toda oni so imeli svoje predstave, kakšnega Mesija bodo sprejeli. Janez jim je povedal, da to, kar oni pričakujejo, ni Mesija, da pa je Mesija med njimi. To oznanilo so popolnoma preslišali. S tem so se izključili iz zveličavnega dogajanja. 

Janez Krstnik je prišel zaradi pričevanja, da bi pričeval o luči. Za Kristusa je pričeval s spokornim življenjem in skromnostjo. Sedaj smo mi na vrsti, da pričujemo.

Za mnoge sodobne kristjane je Kristus meglena in oddaljena osebnost. Vsi ti potrebujejo pričevalcev, ljudi, ki živijo bližino z njim. Po našem pričevanju lahko ti kristjani prepoznajo Kristusov obraz. Janez Krstnik nam naroča: »Zravnajte Gospodovo pot.«

Gospod je tisti, ki prihaja k nam. A če naše poti niso usmerjene k Njemu, nikoli ne bo prišel. Pot, po kateri nihče dolgo časa ne hodi, se zaraste in težko je iti po njej. Adventni čas je priložnost, da to pot očistimo in obnovimo.

Oznanilo današnje nedelje je torej: »Gospod je blizu«. Tem bolj nam je Bog blizu, bolj nas navdaja z veseljem. Življenje kristjana je radostno opevanje te bližine, pa čeprav živimo tudi sredi preizkušenj. 

Apostol Pavel nam v drugem berilu daje navodilo, kako živeti, da bomo čutili to Božjo bližino: »Vedno se veselite, neprenehoma molite, v vsem bodite hvaležni, ... Duha ne ugašajte, vse preizkušajte in kar je dobro, ohranite…«

Te besede si vzemimo, kot našo pot, ne samo sedaj, te dni pred božičem, to je vsakdanja pot kristjana, da živi in širi veselje. 

To veselje pa črpa iz molitve, iz stalnega stika z Bogom, kjer človek čuti njegovo bližino. Kristjan se zaveda, da je vse Božji dar, zato se tudi za vse zahvaljuje. 

Če želimo biti pričevalci Boga v svetu, moramo dopustiti, da nas vodi Sv. Duh, potrebno je nenehno razločevanje, da najdemo to, kar nas vodi k dobremu, da na tem tudi gradimo. Samo na ta način lahko raste Božje kraljestvo med nami! Amen.

 

Msgr. Alojzij Cvikl DJ,
mariborski nadškof metropolit