Pridiga nadškofa Alojzija Cvikla na cvetno nedeljo 2020 v mariborski stolnici

5.4.2020 Maribor Škofija Maribor, Velika noč

Bogoslužje cvetne nedelje nas uvede v veliki teden, ki je v nekaterih jezikih poimenovan tudi kot sveti teden. Na to nedeljo se v veri in ljubezni do Jezusa poglabljamo v skrivnost njegovega križevega pota.

Poslušali smo poročilo o Jezusovem trpljenju, kot ga je zapisal evangelist Matej. Po človeško gledano gre pri vsem tem dogajanju za poln polom: Jezus konča na križu, osamljen, brez učencev. Tam pod križem je samo peščica najbolj zvestih, vsi drugi so se razbežali. Jezusovo osamljenost izražajo tudi njegove zadnje besede: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil.«

Evangelist Matej pa nam to svoje pripovedovanje zapiše v drugi luči: Jezusovo trpljenje je zanj izpolnitev Božjega načrta, kot izraz največje ljubezni, kot naše odrešenje. Za takšno razumevanje Jezusovega trpljenja pa se moramo ustaviti ob nekaterih dejstvih, ki jih lahko razberemo iz Pasijona:

 • Jezus je križ sprejel svobodno. Ve, kaj pomeni to njegovo trpljenje, da je to cena odrešenja za vsakega izmed nas.
 • Jezus nam kaže, da križ postane lažji, če smo odprti za druge, če se v trpljenju ne zapremo vase. Jezus sam prihaja k nam, da vzame nase naše trpljenje in nam pomaga nositi naš križ.
 • Križ je zadeva vere. Jezus med trpljenjem kaže vznemirjenost. A ostaja trdno povezan z Očetom. Skozi vse bolečine trpljenja gre z molitvijo in predanostjo Očetu.
 • Ob Simonu iz Cirene, o katerem smo slišali, lahko razmišljamo, kako lahko naš križ postane udeležba pri Kristusovem križu. Simon je šel svojo pot, na tej poti pa je srečal sprevod z Jezusom, ki je nesel svoj križ in padal pod njegovo težo. Vojaki so Simona brž potegnili v sprevod in ga prisilili ter mu naložili Jezusov križ, da je šel Simon z njim proti Golgoti, ko je Jezus omagal. Simon je na tej poti vedno bolj spoznaval, da je en sam križ, ki ga nosita oba skupaj.
 • Še nekaj se nas je morda dotaknilo ob poslušanju Jezusovega trpljenja: Pod križem je stala le peščica ljudi. A ti so pokazali ljubezen do konca. V tej ljubezni so lahko tudi prepoznali, da je to ura odrešenja za vse človeštvo.
 • Cvetna nedelja tako daje nam vsem priložnost, da pozdravim prihajajočega Gospoda.
 • Kdo je zame ta Gospod? Znotraj te pripovedi o Jezusovem trpljenju je najgloblja izpoved o Jezusu, ki pride iz ust stotnika, torej vojaka, ki izpove: »Resnično, ta je bil Božji Sin!«
 • Na križu se v polnosti razodeva Jezusovo bistvo. To je skrivnostna bližina Boga in človeka v Jezusu.
 • Boga, ki se je dal iz ljubezni do nas vseh križati, si je težko predstavljati in ga tudi v nobenem drugem verstvu ni. Tako spoznavamo in odkrivamo, kako je naš Bog resnično ljubezen.
 • V Kristusu se utelešeni Bog daje, kot križani.
 • Kristjani vedno znova v Kristusovi smrti prepoznavamo vir življenja, tistega novega življenja, ki je večno in ki je lastno samo Bogu.
 • Prosimo, da bi v Jezusovem trpljenju prepoznali darilo njegove ljubezni in znali biti hvaležni za ta dar, ki je za vse nas odrešenje!

Amen.

 

Msgr. Alojzij Cvikl,
mariborski nadškof metropolit