Predstavljen osnutek sporočila sinode o novi evangelizaciji

20.10.2012 Vatikan Nova evangelizacija

Med sobotno dopoldansko generalno skupščino je bil prvič predstavljen osnutek sklepnega sporočila (Nuntius) škofovske sinode o novi evangelizaciji. Dokument je pastoralne narave in namenjen vsemu Božjemu ljudstvu. Njegov namen je vernike spodbuditi, da zvesto odgovorijo na svoj poseben klic, ter prav tako izpostaviti do sedaj vloženi trud. O končnem besedilu bodo sinodalni očetje volili prihodnji petek.

Osnutek sporočila se začne s podobo o prazni amfori, ki jo je treba napolniti s čisto vodo, ki daje življenje. Gre za simboliko, ki govori o žeji in hrepenenju po Bogu, zaprtima v srce današnjega človeka. Obenem kaže na evangelizacijsko poslanstvo Cerkve in njeno nalogo, da stopi naproti človeštvu, tako kot je to pri vodnjaku storil Kristus s Samarijanko. Besedilo brez pesimističnega, a odločnega in neposrednega tona govori o težavah in tudi izzivih, pred katere je postavljena nova evangelizacija. Poudarja, da oznanjevanje evangelija vključuje vso Cerkev. Ne gre za izumljanje novih strategij evangeliziranja, kajti evangelij ni nek proizvod na trgu. Treba pa je odkriti načine, kako ljudi današnjega časa približati Jezusu. K tej zavzetosti osnutek sporočila poziva vse cerkvene in družbene stanove: družine, mlade, politike, posvečene osebe, duhovnike, škofe in mnoge druge, se jim zahvaljuje in spodbuja pri njihovem delu. Izpostavljen je tudi pomen medverskega dialoga, karitativnosti, vzgoje in izobraževanja. Osnutek se sklene s poudarkom, kako pomembno je, da kristjani z vero premagajo strah in pogumno ponesejo evangelij po vsem svetu, ki kljub vsem nepravilnostim in izzivom, ostaja Božje stvarstvo.

Sicer pa je med sobotno dopoldansko sejo potekalo tudi prvo glasovanje o članih rednega sveta generalnega tajništva škofovske sinode. Svet se namreč na novo izvoli ob koncu vsakega sinodalnega zasedanja. Sestavlja ga 15 članov, od katerih je 12 izvoljenih s strani sinodalnih očetov, tri pa imenuje papež. Člani sveta zastopajo škofe po vsem svetu, sodelujejo z generalnim tajnikom sinode in pripravljajo prihodnje zasedanje sinode.

 

Besedilo je v izvirniku objavljeno na spletni strani Radia Vatikan.