Izjava Komisije za evangelizacijo pri SŠK: Poživimo službo sprave

V ponedeljek, 25. januarja 2021, je zasedala Komisija za evangelizacijo pri Slovenski škofovski konferenci, ki opazuje aktualno dogajanje na področju evangelizacije in daje spodbude za delovanje pastoralnim delavcem. Izmed številnih odprtih vprašanj v današnjem svetu se komisija letos osredotoča na pomembnost sv. spovedi in iskanje bistvenega v času epidemije koronavirusa. Na to temo je pripravila naslednjo izjavo.

V času epidemije koronavirusa nam skrb za zdravje našega telesa kliče v spomin tudi skrb za zdravje našega duha. Med sedmerimi zakramenti sta ozdravljanju našega duha namenjena zlasti sveta spoved in bolniško maziljenje. Bolniško maziljenje na poseben način ozdravlja, kar se v nas pokvari po sveti birmi (confirmatio, unctio infirmorum!), sveta spoved pa ozdravlja, kar se v nas pokvari po svetem krstu (baptizatio, absolutio!): 'baptizatio' je potopitev, 'absolutio' je odveza od mlinskega kamna, ki nas drži pod vodo (Mt 18,6).

Apostol Pavel je svoje veliko poslanstvo pojmoval tudi kot službo sprave: 'Namesto Kristusa smo poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prosimo v imenu Kristusa: Spravite se z Bogom!' (2 Kor 5,20). In apostol Jakob naroča svojim naslovljencem: 'Priznavajte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite! Veliko premore goreča molitev pravičnega' (Jk 5,16). 

Kako potrebna in zdravilna je spoved, nas spominja psalmist: 'Dokler sem molčal, so moje kosti usihale zaradi mojega vpitja ves dan, kajti dan in noč je pritiskala name tvoja roka, moja moč je oslabela kot v poletni vročini. Potem pa sem ti svoj greh dal spoznati, svoje krivde nisem prikrival. Dejal sem: Priznal bom svoje grehe Gospodu. In ti si odpustil krivdo mojega greha' (Ps 32,3-5).

'V notranjosti svoje vesti človek odkriva postavo, ki si je ne daje sam, temveč se ji mora pokoravati' (KKC, 1776). Modri Sirah daje slikovito primerjavo: 'Pazi tudi na svét vesti, zakaj nič ti ni bolj zvesto kakor ta. Zakaj vest daje včasih boljše pojasnilo kakor sedem čuvajev, ki so postavljeni na višini za ogledovanje' (Sir 37,13-14). 

Epidemija koronavirusa sama po sebi usmerja naš pogled v našo notranjost, ki je svetišče Svetega Duha (1 Kor 6,19).

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak
Predsednik Komisije za evangelizacijo pri SŠK