Predstavitev znanstvene monografije "Slovenci in devetice 20. stoletja"

Mohorjeva družba v Celovcu in Študijski center za narodno spravo vabita na predstavitev znanstvene monografije "Slovenci in devetice 20. stoletja" dr. Tomaža Ivešića (urednik) v sredo, 7. junija 2023, ob 18.uri v Slovenskem knjižnem centru v Mohorjevi knjigarni, Viktringer Ring 26, 9020 Celovec.
 
Znanstvena monografija Slovenci in devetice 20. stoletja v posameznih časovnih izsekih prikaže tiste pojave, probleme, procese in dogodke, ki so v obravnavanih letih dosegli bodisi vrhunec bodisi zaton. V ospredju obravnave je nacionalni prostor, ki je kot takšen dozorel šele v začetku stoletja in je ob njegovem koncu dosegel polno afirmacijo. Pri vsakem letu (1909, 1919, 1929, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1989) gre najprej za predstavitev širšega okvira, nato temeljnih značilnosti slovenskega prostora in seznanitev z nekaj izbranimi temami, ki so obravnavano leto po presoji avtorjev zaznamovale bolj kakor druga oziroma ki so po krivici ostale prezrte.