Predstavitev knjige Rdeče nasilje

24.4.2013 ob 12:00 Maribor Zavod Antona Martina Slomška

Milko Mikola bo v sredo, 24. aprila 2013, ob 12.00, v prostorih Zavoda Antona Martina Slomška v Mariboru dijakom 4. letnika predstavil svojo monografijo Rdeče nasilje, v kateri celovito prikaže povojno represijo komunističnega sistema. S tem upamo, da bomo razlago učne snovi pri pouku zgodovine podkrepili z informacijami iz zgodovinskih virov in si s tem ustvarili popolnejšo sliko povojnih razmer v Sloveniji.

Dodatne informacije dobite v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru pri gospe Silvi Belšak, tel. 0590/922–07 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].