Praznik Rožnovenske Matere Božje

Ta novica še ni javno objavljena.

Njena vsebina bo na tem naslovu dosegljiva 10. may 2021 ob 00:00.