Poročilo z novinarske konference Nadškofijske Karitas Maribor – maj 2012

10.5.2012 Maribor Karitas, Škofija Maribor
Ljudska kuhinja Betlehem v Mariboru Ljudska kuhinja Betlehem v Mariboru

Sodelavci Nadškofijske Karitas Maribor so v četrtek, 10. maja 2012, ob 9.30, na Strossmayerjevi ulici 15 v Mariboru pripravili novinarsko konferenco, na kateri so poročali o drugi obletnici delovanja Ljudske kuhinje Betlehem.

Ljudska kuhinja Betlehem

Druga obletnica Ljudske kuhinje Betlehem Nadškofijske Karitas Maribor je mejnik, ki za njene sodelavce pomeni refleksijo opravljenega dela. To je obenem tudi priložnost za zahvalo vsem, ki so v programu prepoznali resnično pomoč sočloveku v stiski in ga finančno oz. materialno podprli ter prošnji za pomoč v naprej, tudi s pomočjo medijev. Prav tako je to priložnost za ozaveščanje širše skupnosti o situacijah, v katerih danes socialno najbolj ogrožene skupine, največkrat potisnjene na rob družbe (družine, posamezniki, otroci, starejši, bolni in invalidi ter druge marginalne skupine), potrebujejo pomoč in prizadevanja ter solidarnost širše skupnosti.

Danes z veseljem ugotavljajo, da so bila prizadevanja Nadškofijske Karitas Maribor ob postavitvi programa Ljudske kuhinje Betlehem pravilna. Ljudska kuhinja danes ne pomeni zgolj osnovne prehrambne storitve (ime Betlehem v slovenskem prevodu pomeni hiša kruha), ampak je tudi prostor upanja. Interakcije različnih humanitarno socialnih programov pomoči Nadškofijske Karitas Maribor (v okvir katere sodijo sprejemno informacijska in svetovalna pisarna, sprejemališče za brezdomce, zavetišče za brezdomce – odprti tip, materinski dom in ambulanta za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico) pomenijo pomoč ljudem v stiski, ki zagotavlja njegov razvoj in izboljšuje možnosti za socialno integracijo v širšo skupnost ter posledično novo možnost in nove okoliščine za bolj kakovostno življenje.

Program

Projekt ljudske kuhinje se je prvič koncipiral oz. so o njem začeli programsko razmišljati pred 15. leti, ko so v bližnjem Gradcu v Avstriji obiskali njihovo ljudsko kuhinjo, poimenovano Marienstüberl. Glavno programsko dejstvo, da so pristopili k izvedbi (realizaciji) projekta, je bilo zaznano socialno stanje na širšem mariborskem območju, ki ga sicer zasledujejo že od leta 1990, torej od formalne ustanovitve njihove neprofitne humanitarne organizacije.

Gre za slabo socialno sliko in stanje nasploh, ki je posebej vezano na marginalne skupine (ranljive in socialne izključene skupine) iz družbenega obrobja in deloma tudi tujce, ki nimajo možnosti dostopa do tople prehrane in oskrbe, ki jo nudi ustanova.

Govor je torej o tistih skupinah ljudi, ki so izpadli iz konteksta javne službe; ki so v različnih življenjskih stiskah ter neugodnih situacijah; ki so izgubili pravice, ki iz tega naslova izhajajo oz. tisti, ki pravic zaradi različnih dejavnikov ne morejo participirati oz. uveljavljati (brez statusnih dokumentov, brez ustreznih pravic, imajo svojstven življenjski stil).

Programska struktura projekta je primarno in ciljno namenjena ranljivim in socialno izključenim skupinam ljudi oz. tovrstnim uporabnikom.

V ciljno populacijo štejejo brezdomce – ljudi z nastanitvenimi problemi, postpenalce – zapornike, tujce-migrante, tudi Rome. Glede na zapolnitev kapacitet je njihov program odprt tudi širše (za starejše, družine in posameznike).

Namen ustanove je tudi dvig krepitve zdravja ciljne populacije, saj so hrana in jedilniki skrbno izbrani ter uravnoteženi, tako v smislu kalorijske vrednosti, kot tudi po raznolikosti ponudbe. Vsakdanji obrok je sestavljen iz juhe in glavne jedi.

Delovni čas: Ljudska kuhinja Betlehem je vsak dan odprta med 11.00 in 12.00.

Kadri – človeški viri: (vodja, gospodinja, ekonom ter 17 prostovoljk in prostovoljcev.

Več informacij o programu: www.karitasmb.si in www.brezdomec.net.

Kontakti: tel. 0590/80–680, e-pošta: [email protected].        

Evalvacija

 

Leto

Število toplih obrokov

Dnevno povprečje uporabnikov

2010

11.057

43; 174 unik. uporabnikov

2011

18.877

53; 147 unik. uporabnikov

2012

7.102

56; 104 unik. uporabnikov

 

Skupaj:

 

37.036

 

 

Iz navedenih podatkov lahko razberemo, da se je dnevno povprečje uporabnikov letos zvišalo za cca 5 %.

Finančno poročilo

Za kosilo v Ljudski kuhinji so v preteklem letu zabeležili 399 vknjižb. Zahvaljujejo se darovalcem, ki so v ustanovi prepoznali resnično pomoč in jo podprli. Več kot polovica je takih, ki so pomagali dvakrat, desetina celo z mesečnimi prispevki kot zlati dobrotnik Ljudske kuhinje Betlehem. Posebej omenjajo Nadškofijo Maribor, FIHO (Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) ter Mestno občino Maribor, ki so podprle njihov program. V preteklem letu so zbrali skupaj 92.266,04 €. Strošek kosil in ostali stroški so znašali 101.409,74 €. Razliko med zbrano in razdeljeno pomočjo so pokrili z zbrani sredstvi v letu 2010. V letošnjem letu so do sedaj zbrali 11.744,32 €. Program je tudi v letošnjem letu sofinanciran s strani Mestne občine Maribor ter FIHO.

Zahvala in prošnja

Zavedajo se, da kljub mnogim programskim aktivnostim brez pomoči dobrotnikov in donatorjev ne bodo zmogli zbrati dovolj sredstev za delovanje. Na dobre ljudi, posameznike, ustanove in podjetja se obračajo s prošnjo, da podprejo program pomoči Ljudske kuhinje Betlehem ter s svojim darom omogočijo njihovo nadaljnje delovanje. Naslovnike vabijo, da postanejo njihov zlati dobrotnik in z mesečnim prispevkom gradijo skupnost dobrote in solidarnosti.

Darovalci dar lahko prinesejo osebno na Strossmayerjevo ulico 15 na sedež Nadškofijske Karitas Maribor ali ga nakažejo na TRR SI56 0417 3000 1196 398. BIC banke: KBMASI2X, referenca: SI 00 2930960, koda namena: CHAR in namen: Ljudska kuhinja Betlehem.

Zloženke zlati dobrotnik Ljudske kuhinje Betlehem bodo v ponedeljek, 14. maja 2012, vložene v dnevnik Večer.

Aktualne stiske in pomoč socialno ogroženim

Ob že večkrat omenjenih socialno ogroženih skupinah, med katere štejejo starejše, otroke, matere z otroki, družine in posameznike ter druge marginalne skupine, izpostavljajo tiste, ki se vsak dan spopadajo z golim preživetjem.

Zaradi ostre zime so se prošnje na Karitas v preteklem obdobju nanašale na pomoč pri plačilu velikih poračunov plina in elektrike. Nadalje ugotavljajo, da so se mnogim družinam oz. posameznikom zaradi uveljavitve nove socialne zakonodaje pravice iz javnih sredstev zmanjšale oz. so za kakšen mesec celo izpadli iz sistema. Opazno je tudi povečanje prošenj iz naslova dolga za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in posledične nezmožnosti koriščenja zdravstvenih storitev.

V prvih štirih mesecih so prejeli 371 prošenj za finančno pomoč pri plačilu najnujnejših življenjskih potrebščin, od tega so lahko – glede na zbrana sredstva – pomagali 249 prosilcem. Pomoč v paketu hrane je prejelo 410 prosilcev. Za oblačila in obutev je prosilo že 471 oseb.

V širši mreži Nadškofijske Karitas Maribor so januarja in februarja letos razdelili 6.400 prehranskih paketov iz intervencijskih zalog EU. Skupna pomoč v prvih štirih mesecih letošnjega leta znaša 149.582,09 €.

Načrt dela v prihodnjih mesecih

Skrb za nemoteno izvajanje humanitarnega in socialnega programa pomoči Nadškofijske Karitas Maribor je pomagati ljudem v neobičajnih življenjskih okoliščinah.

  • maj 2012: začetek slovenske akcije Karitas Zvezek in Otroci nas potrebujejo ter letovanje starejših
  • junij 2012: srečanje botrov in podpornikov programa Botrostvo v Svečini, srečanje sodelavcev in prostovoljcev Nadškofijske Karitas Maribor
  • julij 2012 – I. dobava hrane iz intervencijskih zalog EU
  • avgust 2012 – letovanje družin, letovanje otrok in mladostnikov ter pomoč otrokom ob vstopu v novo šolsko leto

Donacija Lions kluba Maribor

Za donacijo zdravil za paciente ambulante za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja se posebej zahvaljujejo Lions klubu Maribor. Zahvala za donacijo zdravil velja tudi podjetjema Krka in Pliva.


Dodatne informacije dobite na sedežu Nadškofijske Karitas Maribor pri generalnem tajniku Božidarju Bračunu na Strossmayerjevi ulici 15 v Mariboru, tel. 0590/80–350, e-pošta: [email protected] ali na spletni strani www.karitasmb.si.