Poročilo s pogovora z Richardom Iwucom

Richard Iwuc Richard Iwuc

Fakulteta za poslovne vede in založba Družina sta v ponedeljek, 15. oktobra 2012, v okviru ciklusa predavanj, imenovanih »i³ (i na tretjo potenco) – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«, gostili Richarda Iwuca z Univerze v Alberti, ki sodi med pet najboljših raziskovalnih in pedagoških univerz v Kanadi. Richard Iwuc skrbi za upravljanje s portfelji namenskih skladov za financiranje oz. podporo nadarjenim. Je tudi direktor slovensko kanadskega društva Edmonton. Pogovor z gostom sta vodila prodekan Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu Žiga Andoljšek in direktor založbe Družina Tone Rode.

Gost je spregovoril o stranpoteh in grehih ameriške finančne krize, ter o Kanadi kot drugačnem primeru. Najprej je orisal nastanek in razvoj trenutne gospodarske krize in nakazal možnosti okrevanja. V celotnem predavanju je primerjal krizo v ZDA na eni in Evropo na drugi strani, ter Kanado, ki je razpeta med obema. Stalno je poudarjal, da kriza v Kanadi, kljub močni povezanosti z ZDA in Evropo, za njeno gospodarstvo ne predstavljala večjih težav. Posebej je izpostavil ravnanje preprodajalcev nepremičnin in bonitetnih agencij, ter povedal, da so pretekla ravnanja teh akterjev pomembno vplivala na nastanek finančne krize.

V nadaljevanju je predstavil stališče Cerkve do te tematike in navedel glavne razloge, zakaj se je Kanada v večji meri izognila finančni krizi. Glavni razlog je bil v tem, da imajo Kanadčani na tem področju bolj strogo zakonodajo, in da jo hkrati bolj striktno upoštevajo, kot njihovi južni sosedje oz. tako očitno in pogosto ne iščejo lukenj v zakonih. Na dogodku so oblikovali priporočila za nadaljnje bolj odgovorno ravnanje finančnih regulatorjev.

Po končanem predavanju je sledila razprava z gostom, ki je odgovarjal na številna vprašanja. Udeleženci so bili s povedanim zelo zadovoljni, kar se je pokazalo tudi po uradnem delu, kjer so uglednega bosta popolnoma okupirali.


Poročilo je pripravil Tomaž Šimec s Fakultete za poslovne vede.