Poročilo o informativnih dnevih v Zavodu sv. Stanislava

11.2.2012 Ljubljana Katoliška šola, Škofija Ljubljana
Informativni dan v Zavodu sv. Stanislava Informativni dan v Zavodu sv. Stanislava

V Zavodu sv. Stanislava so v petek, 10. in v soboto, 11. februarja 2012, potekali informativni dnevi za Škofijsko klasično gimnazijo (ŠKG), Jegličev dijaški dom in Glasbeno šolo. Na ŠKG sta jih letos organizirali profesorici nemškega jezika Irena Bolta in Mirjam Lindič.

Bodoči srednješolci in njihovi starši so lahko prisostvovali predstavitvi šole in njenega programa, ogledali pa so si tudi prostore in predstavitev dejavnosti, ki se odvijajo na šoli skozi celotno šolsko leto.

Na začetku srečanja je zbrane v utrip šole uvedel razredni zbor 2. a razreda, ki je predstavil program z letošnjega pevskega festivala. V pozdravnem nagovoru je navzočim dobrodošlico zaželel direktor Zavoda sv. Stanislava dr. Roman Globokar in poudaril, da ŠKG sodi v veliko skupino katoliških šol, ki imajo po svetu dolgo tradicijo in specifično vzgojno usmeritev, temeljijo pa na krščanskih vrednotah in skrbi za celostno rast dijakov. Ravnatelj gimnazije Jože Pucihar je predstavil posebnosti gimnazijskega programa, za katerega je poleg kakovostnega izobraževanja značilno tudi spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, ter iskanje izvorov omike duha in razuma v antiki, zato se vsi dijaki učijo latinščine, eden od petih oddelkov pa tudi grščine. Med drugimi projekti sta bila omenjena prostovoljstvo in socialni praktikum, ki dijakom pomagata spoznavati in sprejemati svet okoli sebe in različne ljudi v svojih potrebah. Šolska svetovalna delavka Maja Turšič je spregovorila o pogojih za vpis in vpisnem postopku. Na gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje in sprejema krščansko usmeritev šole. Omenila je dejavnosti, ki na začetku prvega letnika potekajo intenzivneje z namenom, da bi učenci lažje premostili prehod iz osnove v srednjo šolo in se hitreje vključili v razredno skupnost. Umetniški vodja glasbenih dejavnosti Damijan Močnik je poudaril pomen glasbe pri vzgoji estetskega čuta in razširjenosti zborovske dejavnosti na šoli, saj v ustanovi deluje kar pet zborov, pri čemer dva sodita med najboljše v evropskem merilu. Delovanje dijaške skupnosti je udeležencem informativnega dneva ob sklepu predstavil njen predstavnik.

Ravnateljica Jegličevega dijaškega doma Rozalija Jezernik Špec je podrobneje predstavila življenje v domu ter jih povabila k ogledu prostorov, ki so ga vodili dijaki. Ravnatelj Glasbene šole Drago Arko je spregovoril o njihovih vzgojno-izobraževalnih pristopih in programu. Učenci so se predstavili ob svojih inštrumentih.

Obiskovalci so ob ogledu gimnazije dobili bolj celovit vpogled v način dela in vsebine, ki so njena posebnost. Med drugim so predstavili uporabne vidike učenja latinščine in grščine, duhovno življenje, plodno sodelovanje s podobnimi zavodi oz. ustanovami v tujini, mednarodne izmenjave, pouk naravoslovnih predmetov in delovanje sklada za pomoč družinam.

Bodoči dijaki in njihovi spremljevalci so za šolanje v ustanovah Zavoda sv. Stanislava pokazali veliko zanimanja, saj so dvorano Matije Tomca trikrat napolnili. Za njihovo dejavnost so izvedeli bodisi od sorodnikov oz. prijateljev bodisi od nekdanjih gojencev. Večina kandidatov prihaja iz veččlanskih družin iz vse Slovenije, posebej pa se zanimajo za učenje modernih jezikov; med drugim francoščine, nemščine, ruščine in španščine. Poseben interes je tudi za različne dejavnosti na glasbenem in športnem področju.

Obiskovalci so bili z vsebino in potekom programa na informativnem dnevu zadovoljni. Seznanili so se z informacijami, ki jim bodo v pomoč pri odločanju za nadaljnje šolanje. V primeru, da bo zanimanje za vpis veliko, si bo vodstvo prizadevalo za odprtje dodatnega oddelka.


Poročilo je pripravila pomočnica direktorja Zavoda sv. Stanislava Lily Schweiger Kotar.


Povezava do galerije slik.